Họ và tên *
Công ty *
E-mail *
Số điện thoại *
Nội dung yêu cầu *

CÔNG TY TNHH AMERICAN HOME VIỆT NAM

 Nhà máy:
- ĐT 743, Tân Đông Hiệp, tx Dĩ An, t.Bình Dương, Việt Nam.
- Tel.(+84) 274 3740073
- Fax.(+84) 274 3740074

Liên hệ phòng bán hàng:
- Tel: (0274) 3775180 - (0274) 3775185 - (0274) 3775186
- Fax: (0274) 3775182 - (0274) 3775183


 Chi nhánh Công ty TNHH American Home Việt Nam - American Home Depot

Số 6A, Chợ Mới, tt.Long Thành, h.Long Thành, t.Đồng Nai.
- Tel: (0251) 3501836, (0251) 3501837
- Fax: (0251) 3501837

2009 American Home Viet Nam Co., Ltd. Inc. All rights Reserved.