Chương Trình Khuyến Mãi Áp Dụng Cho NPP Cấp 2/Cửa Hàng/KHĐH  Chương Trình Khuyến Mãi Áp Dụng Chop NPP Cấp 2/Cửa Hàng/KHĐH   >>  xem tiếp


Giới thiệu về công ty TNHH American Home Việt Nam Được thành lập từ năm 1994, American Home là một trong những nhà sản xuất gạch men lớn nhất đầu tiên tại Việt Nam. Với tổng số vốn đầu tư hơn 46 triệu Mỹ Kim, nhà máy được xây dựng tại Bình Dương với trên 500 công nhân.   >>  xem tiếp

©2009 American Home Inc. All rights Reserved.