Công ty American Home vừa triển khai chương trình phúc lợi nhân viên VinaSave, do Công ty quản lý quỹ VinaWealth cung cấp vào tháng 10/2014.

 

VinaSave là một chương trình tiết kiệm và đầu tư đặc biệt nhằm tạo điều kiện cho công chúng đầu tư, bao gồm những người đang làm việc có thu nhập, dễ dàng tiếp cận một kênh đầu tư mới thông qua quỹ mở của VinaWealth. Các doanh nghiệp cũng có thể dựa trên VinaSave để xây dựng chương trình phúc lợi bổ sung cho nhân viên nhằm lưu giữ nguồn nhân lực tài năng.

Cá nhân tham gia VinaSave chỉ cần đầu tư một số tiền cố định, mức tối thiểu chỉ có 200.000 đồng, theo định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý vào (các) quỹ mở của VinaWealth như Quỹ Trái phiếu Bảo Thịnh (VFF), Quỹ Cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) hoặc cả hai quỹ.

Với việc đăng ký cùng nhân viên tham gia VinaSave, hàng tháng American Home sẽ tự trích ra một khoản thu nhập của công ty, đóng góp vào tài khoản VinaSave cho nhân viên để cùng tiết kiệm. Đăc biệt, khi các DN cùng đóng góp với nhân viên vào tài khoản VinaSave, sẽ không chịu thêm bất kỳ khoản thuế nào - khoản đóng góp dành cho nhân viên vẫn được giữ trong tài khoản dưới tên DN.

Khi DN quyết định chuyển khoản đóng góp cho nhân viên sở hữu, thì nhân viên sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân trên số tiền được chuyển nhượng.

P.V

Nguồn: doanhnhansaigon.vn

cập nhật 11.10.2014
©2009 American Home Inc. All rights Reserved.