Chỉ số niềm tin người tiêu dùng – CCI (Consumer Confidence Index) là chỉ số đo lường mức độ lạc quan hay bi quan của người tiêu dùng, thông qua hoạt động khảo sát trên một số lượng người nhất định tại một nước, trong đó có xét đến các chỉ số kinh tế khác. Cuộc khảo sát này thường được tiến hành mỗi tháng để thăm dò thái độ của người tiêu dùng đối với bối cảnh nền kinh tế hiện tại và kỳ vọng về triển vọng kinh tế trong tương lai.

 

Ngày 28 /07/2014 vừa qua, American Home vinh hạnh đón nhận Chứng nhận Quốc tế  Độc lập minh chứng thương hiệu, sản phẩm American Home phù hợp với chuẩn mực chỉ số niềm tin người tiêu dùng Good Products – CCI:2014 cho các dòng sản phẩm gạch men ốp lát.

  


Chứng nhận Good Products – CCI:2014 của American Home

cập nhật 14.08.2014
©2009 American Home Inc. All rights Reserved.