American Home Depot
Máy lạnh Daikin R32 - FTV25BXV1V/RV25BXV1V
Máy lạnh Daikin R4103 - FTKS25GVMV/RKS25GVMV
Bồn inox Nam Thành - ST 500D
Bồn nhựa tiêu chuẩn Nam Thành - NT 500NO
Máy mài góc Makita - 9558HN
Máy khoan búa Makita - HP1630
Gạch cổ ốp tường - Đỏ tươi
Cửa thép Lama Door American - LM04-3

Gạch Lát nền
CIAO STONE GR 4040
CIAO STONE BR 4040
CIAO STONE BL 4040
OREGON GR 2525
NEVADA GR 2525
ATLANTA GR 2525
VIRGINIA BR 2525
NEW MEXICO CR 4040

Gạch Ốp tường
FINESSE 2540
IDAHO YL 2540
SILVER LUST 2540
IDAHO PK 2540
BODAS 2540
TIRAMISU 3060 02 CML
TORINO 3060 06 CGL
TORINO 3060 05 CGD

Gạch Trang Trí
OREGON N1 825
VIRGINIA N1 825
NEW MEXICO N1 825
MISSISSIPPI N1 825
HAWAII N1 825
COLUMBIA N1 825
CALIFORNIA N1 825
BOSTON CR 825

Gạch Bóng Kiếng
SCENIC LAKE.01.8080
AMERICAN LYLY PS1001P 6060
AMERICAN DREAM 02 8080
AMERICAN DREAM.03.6060
AMERICAN DREAM.04.6060
AMERICAN DREAM.01.8080
AMERICAN DREAM.01.6060
AMERICAN DIAMOND.01.6060

Glazed Porcelain
DOGWOOD 6060
DOGWOOD 8080
ROMA COASTA 6060
IVY 6060
CRYSTAL 6060
POETIC STONE 6060
SILK 6060

Italian Elegance
IE-QUIPAR 01 BD 2540
IE-QUIPAR 01 BL 2540
IE-QUIPAR 01 2540
IE-QUIPAR 01 4040
IE-VERA 01 BD 2540
IE-VERA 01 BL 2540
IE-VERA 01 L 2540
IE-VERA 01 4040

Dòng Sản Phẩm
CAROLINA 015 2025
KENTUCKY 004 2025 - WAAA4
ALASKA 012 2540
ALASKA 013 2540
TEXAS 006 4040 - GCT01
ALASKA 002 4040 - MAB44R
CAROLINA 011 2540 - WHL441
ALASKA 011 2540 - WSE414

Vòi Nước
KLINT.142320
NET.145320
TONO.144320
SQUARE JOY.123310J
WATERFALL.124310J
DESIGN.13332
ELBA.142511
PER.122310X

Bộ sưu tập
OREGON GR 2525
BROOKLYN GR 325
CAIRO CR 325
BROOKLYN GR 825
CAIRO CR 825
BOSTON CR L 3030
BOSTON CR D 3030
BOSTON CR L 4040
©2009 American Home Inc. All rights Reserved.