American Home Depot
Máy mài góc GWS 7-100T - 06013886K0
Máy cắt đa năng GOP 250 CE (hộp nhựa + 11 phụ kiện) - 06012300B0
Máy cưa đĩa GKS 7000 - 06016760K0
Máy phun xịt rửa cao áp AQT 35-12 - 06008A71K0
Mũi khoan tường Bộ 5 mũi - 2608590090
Ổ cắm đơn 2 chấu 10A - F1426USM_WE_G19
Công tắc 1 chiều 16AX - 8431L_1_BZ_G19
Công tắc 1 chiều 16AX - 8431S_1_BZ_G19

Gạch Lát nền
CIAO STONE GR 4040
CIAO STONE BR 4040
CIAO STONE BL 4040
OREGON GR 2525
NEVADA GR 2525
ATLANTA GR 2525
VIRGINIA BR 2525
NEW MEXICO CR 4040

Gạch Ốp tường
TIRAMISU 3060 01 CMD
FIFTH AVE 3060 03 CG
PARK AVE 3060 04 CG
MURO 3060 08 CG
BODAS 2540
IDAHO PK 2540
SILVER LUST 2540
TORINO 3060 05 CGD

Gạch Trang Trí
OREGON N1 825
VIRGINIA N1 825
NEW MEXICO N1 825
MISSISSIPPI N1 825
HAWAII N1 825
COLUMBIA N1 825
CALIFORNIA N1 825
BOSTON CR 825

Gạch Bóng Kiếng
ACP W6P205C 6060
ACP W6P204B 6060
ACP W6P201A 6060
AMERICAN LYLY PS1001P 6060
AMERICAN DREAM 02 8080
SCENIC LAKE.01.8080
AMERICAN DREAM.03.6060
AMERICAN DREAM.04.6060

Glazed Porcelain
DOGWOOD 8080
DOGWOOD 6060
ROMA COASTA 6060
IVY 6060
CRYSTAL 6060
POETIC STONE 6060
SILK 6060

Italian Elegance
IE-QUIPAR 01 BD 2540
IE-QUIPAR 01 BL 2540
IE-QUIPAR 01 2540
IE-QUIPAR 01 4040
IE-VERA 01 BD 2540
IE-VERA 01 BL 2540
IE-VERA 01 L 2540
IE-VERA 01 4040

Dòng Sản Phẩm
CAROLINA 015 2025
KENTUCKY 004 2025 - WAAA4
ALASKA 012 2540
ALASKA 013 2540
TEXAS 006 4040 - GCT01
ALASKA 002 4040 - MAB44R
CAROLINA 011 2540 - WHL441
ALASKA 011 2540 - WSE414

Vòi Nước
ELISE.121210
NET.145210
TONO.144210
R3515
R0323
NET.145705
DESIGN.13332
BLOG.135310

Bộ sưu tập
OREGON GR 2525
BROOKLYN GR 325
CAIRO CR 325
BROOKLYN GR 825
CAIRO CR 825
BOSTON CR L 3030
BOSTON CR D 3030
BOSTON CR L 4040

Wooden Tile
ACW 59006 1590
ACP W6P201A 6060
ACW T18117 1580
ACW T18303 1580
ACW T18302 1580
ACW T18307 1580
ACW 58101 1580
ACW 58105 1580
©2009 American Home Inc. All rights Reserved.