HCM
Q. G� VấpC�NG TY TNHH DV TM QUẾ ANH
  57/21 Đường số 1, P.7, Q. G� Vấp, TP. HCM
  Tel: 08.38943330 - Fax: 08.39892509
Q.B�nh T�nC�NG TY TNHH MTV TM NHẬT HUY
  288 Nguyễn Thị T�, KP2, P. B�nh Hưng H�a B, Q.B�nh T�n
  Tel: 08.62715457 - Fax: 08.35591682
H.B�nh Ch�nhC�NG TY TNHH Đ�NG ĐỈNH PHONG
  C1/05 Ch�nh Hưng, Ấp 4, X� B�nh Hưng, H. B�nh Ch�nh
  Tel: 08.37581881 - Fax: 08.54312996
Q.B�nh ThạnhC�NG TY TNHH MTV TM DV XNK TẠO T�C VIỆT THƯƠNG
  1/19 Đường số 2, cư x� Chu Văn An, P.26, Q. B�nh Thạnh
  Tel: 0835113604 - Fax: 0835113934

C�NG TY TNHH AMERICAN HOME VIỆT NAM

 Nh� m�y:
- T�n Đ�ng Hiệp, thị x� Dĩ An, tỉnh B�nh Dương, Việt Nam.
- Tel.(+84) 274 3740073
- Fax.(+84) 274 3740074

Li�n hệ ph�ng b�n h�ng:
- Tel: (0274) 3775180 - (0274) 3775181 - (0274) 3775185
- Fax: (0274) 3775182 (0274) 3775183


Chi nh�nh C�ng ty TNHH American Home Việt Nam - American Home Depot

- Số 6A, Chợ Mới, thị trấn Long Th�nh, huyện Long Th�nh, tỉnh Đồng Nai.
- Tel: (0251) 3501836, (0251) 3501837
- Fax: (0251) 3501837

©2009 American Home Inc. All rights Reserved.