Tìm X;Y 1+ 2Y/18 = 1+ 4Y/24 =1+ 6Y/6X

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm x;y 1+ 2y/18 = 1+ 4y/24 =1+ 6y/6x

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

Ta tất cả (frac1+2y18)=(frac1+4y24)

(Rightarrow)(1+2y)24=(1+4y)18

(Rightarrow)24+48y=18+72y

(Rightarrow)24-18=72y-48y

(Rightarrow)6=24y

(Rightarrow)y=(frac624)

(Rightarrow)y=(frac14)

Thay y=(frac14) vào đề ta có:

1 + 2(frac14) / 18 = 1 + 4(frac14) / 24 = 1 + 6(frac14) / 6x

=>(frac112)=(fracfrac52frac6x)

=>12.(frac52)=6x

=>30=6x

=>x=5

Vậy x=5;y=(frac14)


*

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


*

Ta có 1+2y18" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1+2y181+2y18=1+4y24" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1+4y241+4y24

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒(1+2y)24=(1+4y)18

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒24+48y=18+72y

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒24-18=72y-48y

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒6=24y

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒y=624" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">624624

⇒" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">⇒⇒y=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414

Thay y=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 vào đề ta có:

1 + 214" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 / 18 = 1 + 414" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 / 24 = 1 + 614" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1414 / 6x

=>112" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">112112=526x" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">526x526x

=>12.52" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">5252=6x

=>30=6x

=>x=5

Vậy x=5;y=14" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">14

 


Đúng 1
bình luận (1)

Tìm x; y ;z biết 1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi bỏ

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

comment (0)

Tìm x , y biết :

1 + 2y / 18 = 1 + 4y / 24 = 1 + 6y / 6x


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
2
0
Gửi bỏ

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

phản hồi (0)

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0
comment (0)

Tìm x,y biết rằng :

1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
3
0
Gửi diệt

Ý các bạn là :(1+frac2y18=1+frac4y24=1+frac6y6x)

hay (frac1+2y18=frac1+4y24=frac1+6y6x)ạ ??

Lần sau ghi rõ :>


Đúng 0

phản hồi (0)
Khách vãng laiđã xóa

Ta có: (frac1+2y18=frac1+4y24)

=> (left(1+2y ight).24=left(1+4y ight).18)

=> (24+48y=18+72y)

=> (24-18=72y-48y)

=> (24y=6)

=> (y=frac14)

Với y = 1/4 => (frac1+4cdotfrac1424=frac1+6cdotfrac146x)

=> (frac112=fracfrac526x)

=> (6x=frac52.12)

=> (6x=30)

=> (x=5)


Đúng 0
comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0
bình luận (0)

tìm x,y,z: biết (1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/6x=(1+8y)/(27z)


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
1
0
Gửi bỏ

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

phản hồi (0)

Tìm x,y biết

a,x+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x

 


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM


Xem thêm: ToáN LớP 1 - Top 50 Đề Thi Toán Lớp 1 Năm 2022

1
0
Gửi bỏ

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 0

comment (0)

Tìm x biết (1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/6x


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
4
0
Gửi hủy

xét:(frac1+2y18=frac1+6y6x=frac1+2y+1+6y18+6x=frac2+8y18+6x=frac2left(1+4y ight)2left(9+3x ight)=frac1+4y9+3x) (t/c dãy tỉ số=nhau)

=>(frac1+4y24=frac1+4y9+3xRightarrow24=9+3xRightarrow x=5)

vậy x=5 thỏa mãn


Đúng 1

comment (0)

Ta có: 1 + 2y/18 = 1 + 4y/24 = 1 + 6y/6x = 1 + 2y + 1 + 6y/18 + 6x = 2 + 8y/18 + 6x = 2(1 + 4y)/18 + 6x   18 + 6x = 2 . 24 = 48  6x = 30  x = 5


Đúng 1

comment (0)

Ta có: (1) 1+2y/18 = 1+4y/24 => 24 + 48y = 18 + 72y  y=1/4 (2) 1+4y/24=1+6y/6x Thay y=1/4 vào (2) ta tìm được x=5 (thỏa)


Đúng 1

phản hồi (0)

tìm x biết rằng 1+2y/18=1+4y/24=1+6y/6x


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
3
0
Gửi diệt

Ta có: (1) 1+2y/18 = 1+4y/24 => 24 + 48y = 18 + 72y  y=1/4 (2) 1+4y/24=1+6y/6x Thay y=1/4 vào (2) ta tìm đc x=5 (thỏa


Đúng 1

bình luận (0)

cho 3 tỉ số = nhau là : a/b+c; b/c+a; c/a+b

tìm gt của từng tỉ số đó


Đúng 1
phản hồi (0)

ta teo : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta co : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 1
phản hồi (0)

tìm x biết rằng (1+2y)/18=(1+4y)/24=(1+6y)/6x


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
1
0
Gửi hủy

ta co : 1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=>y=1/4 

thay y thanh 1/4 vao de bai ta teo : 

=>1/12=(5/2)/6x

=>12/(5/2)=6x

=>30=6x/x=5

vay x=5 va y=1/4


Đúng 1

bình luận (0)

tìm x biết: (1+2y) /18 = (1+4y) /24 = (1+6y) /6x


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
4
0
Gửi diệt

Ta có:

1+2y/18=1+4y/24

=> 24(1+2y)=18(1+4y)

=>24+48y=18+72y

=>24-18=72y-48y

=>6=24y

=> y=1/4

 Thay y thành 1/4 vào đề ta có:

(1+ 1/2)/18=1+1/24=(1+3/2)/6x

=>1/12=(5/2)/6x

=> 12(5/2)=6x

=>30=6x

=>x=5

Vậy x=5 ; y=1/4


Đúng 1

phản hồi (0)

2y+118=4y+124=6y+16xNhân 2 phân số đầu với 72, ta có8y+4=12y+3⇔y=14Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bởi nhau, ta có2y+118=4y+124=6y+16x=2y+1+4y+1+6y+118+24+6x=12y+36x+42=4y+12x+14⇒2x+14=24 ( vì 4y+1≠0 )⇔x=5Vậy, (x;y)=(5;14)

2y+118=4y+124=6y+16xNhân 2 phân số đầu với 72, ta có8y+4=12y+3⇔y=14Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có2y+118=4y+124=6y+16x=2y+1+4y+1+6y+118+24+6x=12y+36x+42=4y+12x+14⇒2x+14=24 ( vì 4y+1≠0 )⇔x=5Vậy, (x;y)=(5;14)

2y+118=4y+124=6y+16xNhân 2 phân số đầu với 72, ta có8y+4=12y+3⇔y=14Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau, ta có2y+118=4y+124=6y+16x=2y+1+4y+1+6y+118+24+6x=12y+36x+42=4y+12x+14⇒2x+14=24 ( vì 4y+1≠0 )⇔x=5Vậy, (x;y)=(5;14)


Đúng 1

bình luận (0)

y=1/4;x=5


Đúng 0
comment (0)


Xem thêm: Quá Trình Thụ Thai Sinh Đôi Cùng Trứng Khác Giới, Phân Loại Thai Đôi

olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn