1/4 Của Một Số Bằng 75 Thì Số Đó Là

     

american-home.com.vn xin ra mắt đến quý thầy cô cùng những em học viên lớp 4 bài xích họcTìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của nhị số đó. Bài học gồm những phần kiến thức và kỹ năng cần nhớ, giảibài tập SGKcùng một số trong những bài tập minh họa nhằm giúp những em bao gồm thể chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập một dễ dàng. Hi vọng bài học tập này để giúp đỡ các em tiếp thu kiến thức thật tốt.

Bạn đang xem: 1/4 của một số bằng 75 thì số đó là


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Kiến thức phải nhớ

1.2. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 148

1.3. Giải bài xích tập Sách giáo khoa luyện tập trang 148

1.4.Giải bài tập Sách giáo khoa rèn luyện trang 149

2. Hỏi đápvềTìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số của hai số đó


Bài toán 1 :Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhị số đó(frac35). Tìm hai số đó.

Bài giải

Ta tất cả sơ đồ vật :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau là :

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là :

96 : 8× 3 = 36

Số mập là :

96 - 36 = 60

Đáp số :Số bé bỏng : 36 ;

Số to : 60.

Bài toán 2 :Minh và Khôi gồm 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng(frac23)số vở của Khôi. Hỏi mỗi các bạn có từng nào quyển vở ?

Bài giải

Ta tất cả sơ thiết bị :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là :

25 : 5 × 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là :

25–10 = 15 (quyển)

Đáp số : Minh : 10 quyển vở ;

Khôi : 15 quyển vở


1.2. Giải bài bác tập Sách giáo khoa trang 148


Bài 1: Tổng của nhì số là 333. Tỉ số của hai số đó là (frac27). Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ thứ : coi số nhỏ xíu gồm 2 phần đều bằng nhau thì số lớn bao gồm 7 phần như thế.Bước 2: kiếm tìm tổng số phần bởi nhau.Bước 3: Tìm quý giá của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số phân tách cho tổng thể phần bởi nhau.Bước 4: tra cứu số bé xíu (lấy giá trị một trong những phần nhân với số phần của số bé).Bước 5: tìm số to (lấy giá trị một phần nhân cùng với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước.

Ta gồm sơ đồ :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là :

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số phệ là: 333 - 74 = 259

Đáp số: Số lớn: 259 ;

Số bé: 74.

Bài 2:Hai kho cất 125 tấn thóc, trong những số đó số thóc ở kho thứ nhất bằng(frac32)số thóc ở kho vật dụng hai. Hỏi từng kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ đồ vật : coisố thóc sinh sống kho trang bị hai (đóng sứ mệnh số bé)gồm 2 phần đều nhau thìsố thóc sống kho trước tiên (đóng mục đích số lớn)gồm 3 phần như thế.Bước 2: tra cứu tổng số phần bởi nhau.Bước 3: Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng nhị số chia cho tổng số phần bởi nhau.Bước 4: tra cứu số bé (lấy giá trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).Bước 5: kiếm tìm số lớn (lấy giá bán trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 3 và cách 4 rất có thể gộp lại thành một bước.

Ta có sơ thứ :

*

Bài giải

Theo sơ đồ dùng tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho trước tiên là:

125 : 5 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc làm việc kho lắp thêm hai là:

125 - 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho trang bị nhất: 75 tấn;

Kho sản phẩm hai: 50 tấn.

Bài 3:Tổng nhì số bởi số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của nhị số kia là(frac45).Tìm nhì số đó.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: search tổng hai số :Số lớn nhất có nhị chữ số là 99. Cho nên tổng nhị số là 99.Bước 2: Vẽ sơ thiết bị : coi số nhỏ bé gồm 4 phần bằng nhau thì số lớn bao gồm 5 phần như thế.Bước 3: kiếm tìm tổng số phần bởi nhau.Bước 4: Tìm cực hiếm của 1 phần bằng biện pháp lấy tổng hai số phân tách cho toàn bô phần bởi nhau.Bước 5: tìm kiếm số bé bỏng (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của số bé).Bước 6: tìm kiếm số khủng (lấy giá chỉ trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 4 và cách 5 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Cho nên vì thế tổng nhị số là 99.

Ta bao gồm sơ đồ dùng :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là : 99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là : 99 - 44 = 55

Đáp số : Số phệ : 55 ;

Số bé nhỏ : 44.


Bài 1:Tìm nhị số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó bởi (frac38).

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ thiết bị : coi số bé xíu gồm 3 phần đều bằng nhau thì số lớn tất cả 8 phần như thế.Bước 2: tra cứu tổng số phần bởi nhau.Bước 3: Tìm giá trị của 1 phần bằng bí quyết lấy tổng hai số phân tách cho tổng cộng phần bằng nhau.Bước 4: kiếm tìm số nhỏ nhắn (lấy giá bán trị một phần nhân với số phần của số bé).Bước 5: tra cứu số khủng (lấy giá bán trị một phần nhân cùng với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 3 và bước 4 rất có thể gộp lại thành một bước.

Ta tất cả sơ vật :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là :

3 + 8 = 11 ( phần)

Số nhỏ bé là :

198 : 11 x 3 = 54

Số to là :

198 - 54 = 144

Đáp số: Số bé: 54 ;

Số lớn: 144.

Bài 2:Một bạn đã bán tốt 280 quả cam cùng quýt, trong số đó số cam bằng(frac25)số quýt. Tra cứu số cam, số quýt đã bán.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ đồ : coi số cam (vai trò là số bé) có 2 phần bằng nhau thì số quýt (vai trò là số lớn) tất cả 5 phần như thế.Bước 2: tìm tổng số phần bằng nhau.Bước 3: Tìm cực hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân tách cho tổng thể phần bởi nhau.Bước 4: search số nhỏ bé (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của số bé).Bước 5: tra cứu số to (lấy giá bán trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý : cách 3 và cách 4 có thể gộp lại thành một bước.

Ta tất cả sơ đồ vật :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng cộng phần cân nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số trái cam đã bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã buôn bán là:

280 - 80 = 200 (quả)

Đáp số: Số cam: 80 quả;

Số quýt: 200 quả.

Xem thêm: Tính Chất Cát Tuyến Của Đường Tròn, Tính Chất Của Đường Cát Tuyến

Bài 3:Lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A tất cả 34 học tập sinh, lớp 4B tất cả 32 học tập sinh. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây, hiểu được mỗi học viên đều trồng số cây như nhau.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: tìm tổng số học viên của nhị lớp.Bước 2: kiếm tìm số cây mỗi học sinh trồng được bằng cách lấy tổng cộng cây phân tách cho tổng số học sinh.Bước 3: tra cứu số cây lớp 4A trồng được ta lấysố cây mỗi học sinh trồng được nhân với số học viên lớp 4A.Bước 4: tìm số cây lớp 4B trồng được ta đem tổng số cây hai lớp trồng được trừ đi số lượng kilomet lớp 4A trồng được.

Bài giải

Tổng số học viên hai lớp là:

34 + 32 = 66 (học sinh)

Số cây mỗi học viên trồng là:

330 : 66 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 x 34 = 170 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

330 - 170 = 160 (cây)

Đáp số: Lớp 4A: 170 cây;

Lớp 4B: 160 cây.

Bài 4: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 350m, chiều rộng bằng(frac34)chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: search nửa chu vi = chu vi : 2Bước 2: Vẽ sơ vật : coi chiều rộng lớn (đóng sứ mệnh số bé) gồm 3 phần đều nhau thì chiều dài (đóng phương châm số lớn) bao gồm 4 phần như thế.Bước 3: tra cứu tổng số phần bằng nhau.Bước 4: Tìm quý hiếm của 1 phần bằng giải pháp lấy tổng nhì số phân tách cho tổng cộng phần bằng nhau.Bước 5: tìm kiếm số nhỏ xíu (lấy giá chỉ trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).Bước 6: tìm số phệ (lấy giá chỉ trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý : cách 4 và bước 5 có thể gộp lại thành một bước.

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

350 : 2 = 175 (m)

Ta gồm sơ đồ vật :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng thể phần bằng nhau là :

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

175 : 7 x 3 = 75 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

175 - 75 = 100 (m).

Đáp số: Chiều dài: 100m ;

Chiều rộng: 75m.


Bài 1:Một sợi dây rất dài 28m được thái thành hai đoạn, đoạn đầu tiên dài gấp cha đoạn thiết bị hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ đồ gia dụng : coi đoạn sản phẩm công nghệ hai (vai trò là số bé) gồm 1 phần thì đoạn trước tiên (vai trò là số lớn) bao gồm 3 phần như thế.Bước 2: tìm tổng số phần bởi nhau.Bước 3: Tìm giá trị của một phần bằng bí quyết lấy tổng nhị số phân chia cho tổng thể phần bởi nhau.Bước 4: kiếm tìm số nhỏ nhắn (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của số bé).Bước 5: tra cứu số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 3 và bước 4 hoàn toàn có thể gộp lại thành một bước.

Ta gồm sơ vật dụng :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai nhiều năm số mét là:

28 : 4 x 1 = 7 (m)

Đoạn đầu tiên dài số mét là:

28 - 7 = 21 (m)

Đáp số: Đoạn sản phẩm công nghệ nhất: 21m;

Đoạn sản phẩm hai: 7m.

Bài 2:Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong các số đó số chúng ta trai bằng một nửa số các bạn gái. Hỏi nhóm đó bao gồm mấy bạn trai, mấy chúng ta gái?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ thứ : coi số bạn trai (vai trò là số bé) gồm một phần thì số bạn gái (vai trò là số lớn) có 2 phần như thế.Bước 2: tìm kiếm tổng số phần bởi nhau.Bước 3: Tìm quý giá của một phần bằng cách lấy tổng nhị số phân tách cho tổng thể phần bằng nhau.Bước 4: tìm số nhỏ bé (lấy giá bán trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).Bước 5: tìm kiếm số mập (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân cùng với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 3 và bước 4 rất có thể gộp lại thành một bước.

Ta có sơ thiết bị :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

1+ 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

12 : 3 = 4 (bạn)

Số nữ giới là:

12 - 4 = 8 (bạn)

Đáp số: chúng ta trai: 4 bạn;

các bạn gái: 8 bạn.

Bài 3:Tổng nhì số là 72. Tìm nhì số đó, hiểu được nếu số bự giảm 5 lần thì được số bé.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Vẽ sơ thứ : coi số nhỏ xíu gồm một trong những phần thì số lớn bao gồm 5 phần như thế.Bước 2: tìm kiếm tổng số phần bằng nhau.Bước 3: Tìm quý hiếm của 1 phần bằng bí quyết lấy tổng hai số phân tách cho tổng thể phần bằng nhau.Bước 4: kiếm tìm số bé xíu (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân với số phần của số bé).Bước 5: tra cứu số bự (lấy giá chỉ trị một trong những phần nhân cùng với số phần của số lớn).

Chú ý : bước 3 và cách 4 rất có thể gộp lại thành một bước.

Ta gồm sơ đồ dùng :

*

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau là:

5 + 1 = 6 (phần)

Số nhỏ bé là:

72 : 6 x 1 = 12

Số mập là:

72 - 12 = 60

Đáp số: Số bé: 12;

Số lớn: 60.

Bài 4: Nêu bài xích toán, rồi giải vấn đề theo sơ đồ dùng sau

*

Hướng dẫn giải:

Dựa vào sơ đồ nhằm nêu câu hỏi thích hợp.Giải việc :

Bước 1: tìm kiếm tổng số phần bởi nhau.

Bước 2: Tìm cực hiếm của một trong những phần bằng giải pháp lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: tìm số bé xíu (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của số bé).

Bước 4: search số béo (lấy giá bán trị một trong những phần nhân với số phần của số lớn).

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Khác 5 Biết Khi Chia A Cho 12; Cho 15 Và Cho 18 Đều Dư 5. Vậy A =

Chú ý : bước 2 và bước 3 rất có thể gộp lại thành một bước.

Có thể nêu việc theo sơ đồ vật sau :

Có nhị thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu đầu tiên có số dầu bằng(frac14)thùng dầu thứ hai. Hỏi từng thùng dầu chứa bao nhiêu lít dầu ?