Tìm các chữ số a và b sao cho ab=4 và 87ab chia hết cho 9

     

Hướng dẫn giải bài xích 5, 6 trang 88 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài xích 3: Đoạn thẳng – Chương 6: Hình học tập phẳng

*

Bài 5. Trong hình 51, biết AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm

*

a) Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD

b) đối chiếu độ dài mặt đường gấp khúc ABCD với độ lâu năm đoạn thẳng AD

*
Quảng cáo

a) Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là: AB + BC + CD + AD = 4 + 7 + 3 + 9 = 23

b) Độ dài con đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn trực tiếp AD

Bài 6. Hãy tìm một trong những hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn

Gáy trang sách là trung điểm của nhì điểm đầu trang sách

Vạch sinh sống số 10 là trung điểm của thước đôi mươi cm


Bài học: chăm mục:
Quảng cáo
Bài trướcGiải bài 4 trang 88 Toán 6 tập 2 cánh diều: Quan sát Hình 50 Điểm I thuộc gần như đoạn trực tiếp nào?
Bài tiếp theoBài 1, 2 trang 92 Toán 6 cánh diều tập 2: hãy đọc tên các tia cội O trong Hình 62. Quan liền kề Hình 63. Trong các phát biểu sau, phạt biểu làm sao đúng, phát
Danh sách bài xích tập
Quan gần kề Hình 63. Trong số phát biểu sau, phạt biểu nào đúng, phân phát biểu nào sai?
Bài 1, 2 trang 92 Toán 6 cánh diều tập 2: hãy xem thêm tên các tia cội O trong Hình 62. Quan liền kề Hình...

Bạn đang xem: Tìm các chữ số a và b sao cho ab=4 và 87ab chia hết cho 9


Giải bài xích 4 trang 88 Toán 6 tập 2 cánh diều: Quan gần cạnh Hình 50 Điểm I thuộc số đông đoạn trực tiếp nào?
Vẽ đoạn thẳng PQ. Vẽ điểm I ở trong đoạn trực tiếp PQ và điểm K ko thuộc đoạn trực tiếp PQ
Quan sát Hình 49 và cho biết: điểm nào thuộc đoạn trực tiếp MN, điểm nào không thuộc đoạn thẳng MN
Vẽ hình theo cách miêu tả sau: a) Đường trực tiếp AB và mặt đường thẳng CD cắt nhau tại I b) hai tuyến phố thẳng...
Mới cập nhật
Quan sát Hình 63. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phân phát biểu làm sao sai?
Giải bài bác 3 trang 92 Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài bác 4: Tia - Chương 6: Hình học phẳngQuan sát Hình 63. Vào các...
Bài 1, 2 trang 92 Toán 6 cánh diều tập 2: hãy xem thêm tên các tia cội O trong Hình 62. Quan gần cạnh Hình...
Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 92 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài xích 4: Tia - Chương 6: Hình học tập phẳngBài 1. Hãy...

Xem thêm: Không Chốn Yêu Đương Ngoại Truyện Chibi, Không Chốn Yêu Đương Giá Tốt Tháng 4, 2022


Trong hình 51, biết AB = 4 cm, BC = 7 cm, CD = 3 cm, AD = 9 cm. Tính độ nhiều năm đường...
Hướng dẫn giải bài xích 5, 6 trang 88 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2. Bài bác 3: Đoạn trực tiếp - Chương 6: Hình học phẳngBài...
Giải bài 4 trang 88 Toán 6 tập 2 cánh diều: Quan cạnh bên Hình 50 Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?
Hướng dẫn giải bài bác 4 trang 88 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài 3: Đoạn thẳng - Chương 6: Hình học phẳngQuan sát...
Vẽ đoạn trực tiếp PQ. Vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ cùng điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ
Giải bài 2, 3 trang 88 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài bác 3: Đoạn thẳng - Chương 6: Hình học phẳngBài 2. Vẽ...

Xem thêm: Thuyết Minh Về Sách Ngữ Văn 9 Chọn Lọc, Please Wait


Quan ngay cạnh Hình 49 và mang lại biết: điểm nào thuộc đoạn thẳng MN, điểm nào không thuộc đoạn trực tiếp MN
Giải bài xích 1 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều. Bài bác 3: Đoạn trực tiếp - Chương 6: Hình học phẳngQuan gần kề Hình 49...