PHÂN THỨC ĐẠI SỐ: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO ĐẠI SỐ 8 TẬP 1

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phân thức đại số: phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao đại số 8 tập 1

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

Bài 1

a) Cho cha số a, b, c dương . Chứng tỏ rằng M = a/a+b + b/b+c + c/a+c ko là số nguyên

b) mang đến tỉ lệ thức a/b =c/d ( b,d không giống 0 ; a không giống -c ; b khác -d ) . Hội chứng minh: (a+b/c+d)^2 = a^2+b^2/c^2+d^2

c) cho 1/c = 1/2(1/a+1/b) (Với a, b, c không giống 0; b không giống c). Minh chứng rằng: a/b=a-c/c-b


*

*Xem thêm: 10 Bài Văn Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Lớp 8, Kể Lại Những Kỉ Niệm Ngày Đầu Tiên Đi Học

cho a*(b+1) + b*(a+1) = (a+1)*(b+1). Chứng minh rằng a*b=1

cho 2*(a+1)*(a+b)=(a+b)*(a+b+2). Chứng minh rằng a2+b2 =2

cho a+b+c=0 chứng tỏ rằng a3+a2*c-a*b*c+b2*c+b3=0

 

 

 

 

 

 


(aleft(b+1 ight)+bleft(a+1 ight)=left(a+1 ight)left(b+1 ight))

(Leftrightarrow ab+a+ab+b=ab+a+b+1Leftrightarrow ab=1left(dpcm ight))


Cho a/b+c + b/c+a + c/a+b = 1. Chứng tỏ rằng: a/b+c + b/c+a + c/a+b=1. Minh chứng rằng a^2/b+c + b^2/c+a + c^2/a+b


Bài 1: cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca. Chứng tỏ a = b = c

Bài 2: đến ( a/ b + c) + ( b/ a + c) + ( c/ a + b) = 1. Minh chứng rằng: ( a2/ b + c) + ( b2/ a + c) + ( c2/ a + b) = 0


1) Ta gồm a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca

=> 2a2 + 2b2 + 2c2 = 2ab + 2bc + 2ca

=> 2a2 + 2b2 + 2c2 - 2ab - 2bc - 2ca = 0

=> (a2 - 2ab + b2) + (b2 - 2bc + c2) + (a2 - 2ac + c2) = 0

=> (a - b)2 + (b - c)2 + (a - c)2 = 0

=> (heptegincasesa-b=0\b-c=0\a-c=0endcasesRightarrowheptegincasesa=b\b=c\a=cendcasesRightarrow a=b=cleft( extđpcm ight))


a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca

2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2ac - 2bc = 0

(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0

a-b = 0 và b-c=0 và c-a=0

a=b=c

a^2/b+c + b^2/a+c + c^2=a+b

= a(a/b+c) + b(b/a+c) + c(c/a+b)

= a(a/b+c + 1 - 1) + b(b/a+c + 1 - 1) + c(c/a+b + 1 - 1)

= a(a+b+c/b+c) - a + b(a+b+c/a+c) - b + c(a+b+c/a+b) - c

= (a+b+c)(a/b+c + b/a+c + c/a+b) - (A+b+c)

mà a/b+c + b/a+c + c/a+b = 1

= a+b+c - (a+b+c)

= 0
Xem thêm: Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Biết Chiều Rộng Bằng 3/4 Chiều Dài

Bài 1: 

(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca)

(Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2bc+2ca)

(Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca=0)

(Leftrightarrowleft(a^2-2ab+b^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)+left(c^2-2ca+a^2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a-b ight)^2+left(b-c ight)^2+left(c-a ight)^2=0)

(Leftrightarrowheptegincasesa-b=0\b-c=0\c-a=0endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=b\b=c\c=aendcasesLeftrightarrow a=b=c)( đpcm )


Bài 1:

Ta có:(a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca)

(Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2=2ab+2bc+2ac)

(Leftrightarrow2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ac=0)

(Leftrightarrowleft(a^2-2ab+b^2 ight)+left(b^2-2bc+c^2 ight)+left(a^2-2ac+c^2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a-b ight)^2+left(b-c ight)^2+left(a-c ight)^2=0)

(Leftrightarrowheptegincasesa-b=0\b-c=0\a-c=0endcasesLeftrightarrow a=b=cleft(đpcm ight))