Acquainted đi với giới từ gì

     
Trong giờ Anh, acquainted thường đi cùng với giới từ bỏ With sở hữu nghĩa thân quen với việc gì đó. Vậy acquainted đi cùng với giới trường đoản cú gì? Cùng đứng đầu lời giải khám phá kĩ hơn câu hỏi này nhé!

1. Acquainted tức là gì?


- Trong giờ đồng hồ Anh, “Acquainted” đóng vai trò là tính từ 

- phương pháp đọc: /əˈkweɪn.t̬ɪd/

- Theo từ điển Cambridge, Acquainted bao gồm nghĩa là:

+ Knowing or being familiar with a person: biết hoặc thân quen với một người

Ví dụ:

“Do you know Daphne?” “No, I’m afraid we’re not acquainted.” (“Bạn bao gồm biết Daphne?” “Không, e rằng họ không quen thuộc biết.”)

I am not personally acquainted with the gentleman in question. (Cá nhân tôi không quen biết với quý ông được đề cập.)

Are you acquainted with anyone who has become inactive? (Anh chị có quen người nào đang ngưng rao giảng không?)

+ Familiar with sth: thân quen với điều gì đó

Ví dụ:

The locals are keen to get acquainted with anything of a familiar shape & size. (Những cư dân địa phương có vẻ như thích làm quen với bất cứ sản phẩm công nghệ gì có hình dạng và form size quen thuộc)

You will also want lớn help him get acquainted with other Witnesses at assemblies and conventions. (Anh chị cũng trở thành muốn giúp học viên làm quen thuộc với Nhân hội chứng khác tại những kỳ hội nghị.)

Then we will see our friends come up, và perhaps some that we have been acquainted with here. (Rồi họ sẽ thấy bằng hữu của mình tra cứu đến, và có lẽ một số tín đồ mà bọn họ đã quen biết nơi đây.)

*

2. Acquainted đi cùng với giới từ gì?

- Trong giờ đồng hồ Anh, acquainted chỉ đi cùng với giới từ With

- Acquainted with: to know or be familiar with something, because you have studied it or have experienced it before. (để biết hoặc không còn xa lạ với một chiếc gì đó, cũng chính vì bạn đã phân tích nó hoặc đã làm nghiệm nó trước đây)

- Cấu trúc:

Be acquainted with something: đã thân quen với điều gì

- Ví dụ:

Are you fully acquainted with the facts? (Bạn đã quen với thực sự chưa?)

I got acquainted with living independently (Tôi sẽ quen với cuộc sống đời thường độc lập)

I am getting acquainted with studying in the new school with new friends ( Tôi đã tập làm cho quen với những người dân bạn new ở trường học mới.)

Read the magazines in advance, and get acquainted with the articles. ( Đọc trước các tạp chí, quen nằm trong với nội dung các bài.)

Forgive me, but are you acquainted with him, with Mr Darcy? (Tha lỗi mang đến tôi, nhưng dường như anh có quen biết anh ta, ngài Darcy?)

- trong khi ta cũng có thể có cụm đụng từ đi cùng với acquainted cùng với nghĩa là đang quen với điều nào đấy :

Get acquainted with something ( sẽ quen với..)

Ví dụ:

Tôi vẫn quen với câu hỏi sống độc lập. (I got acquainted with living independently.)

Tôi đã tập làm quen với việc học vào một môi trường mới. (I am getting acquainted with studying in the new school with new friends.)

3. Những cụm từ đồng nghĩa tương quan với Get acquainted with

Tất cả cụm từ này đa số mang tức là quen với vấn đề nào kia ( nếu là “get” vậy nên làm quen với việc nào đó). Với sau nó vẫn là một danh rượu cồn từ (Ving).

Bạn đang xem: Acquainted đi với giới từ gì

a. Be (get) used to+ V-ing

Ví dụ:

- I am used khổng lồ getting up early in the morning. (Tôi đã quen với việc dậy mau chóng vào buổi sáng).

Xem thêm: Các Đảo Và Quần Đảo Của Việt Nam Có Bao Nhiêu Hòn Đảo Của Việt Nam

- He didn"t complain about the noise nextdoor. He was used lớn it. (Anh ta không than vãn về tiếng ồn bên nhà hàng quán ăn xóm nữa. Anh ta đang quen cùng với nó rồi).

Xem thêm: Top 12 Bài Thuyết Minh Về Cây Bút Máy Hoặc Bút Bi Lớp 8 Chọn Lọc

- I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to it. ( Lần trước tiên chuyển mang lại đây, tôi đã không hiểu biết nhiều được tiếng nói ở vùng này nhưng giờ tôi đã lập cập quen dần với nó)

b. Be (get) accustomed to

Ví dụ:

She arrived early enough lớn get her accustomed seat in the front row. (Cô cho đủ sớm để sở hữu được chỗ ngồi thân quen ở sản phẩm ghế đầu. )

Josh felt uncomfortably full, as he was not accustomed to eating so much. (Josh cảm xúc no một cách khó chịu vì anh xa lạ ăn nhiều.)

c. Be (get) familiar with + V-ing

Ví dụ:

That way we can get familiar with the songs at home. (Bằng cách đó chúng ta có thể làm quen thuộc với các bài hát nghỉ ngơi nhà.)

It is really uncomplicated if you get familiar with this software (Nó thực thụ không phức tạp nếu như bạn làm quen với ứng dụng này )

Today we bring you another tutorial lớn get familiar with the piano. (Hôm nay shop chúng tôi mang đến cho mình một giải đáp khác để gia công quen với bầy piano.)

4. Một vài từ đồng nghĩa với acquainted

Sau đây là 1 số từ đồng nghĩa với acquainted with: abreast, advised, apprised of, clued in, conversant, enlightened, familiarized, familiar with, informed, in the know, versed in, versant, versed , educated , instructed , knowledgeable , au courant , au fait , cognizant , familiar , known, related, schooled.

---------------------------------------

Trên đây Top lời giải đã cùng chúng ta trả lời thắc mắc "Acquainted đi cùng với giới từ gì?" và hỗ trợ kiến thức về cách sử dụng hễ từ "acquainted" trong tiếng Anh. Công ty chúng tôi hi vọng các bạn đã sở hữu kiến thức có lợi khi đọc bài viết này, chúc chúng ta học tốt!