Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp có tích là 315

     

ü Đây là các gợi ý và đáp số của các bài tập về nhà chăm đề dãy số. Các bài giải chỉ mang tính gợi ý và đã được rút gọn. Một số bài tương tự thầy sẽ chỉ cung cấp đáp án. Phương pháp giải bài cực kỳ tốc của từng dạng thầy đã hướng dẫn trong các buổi học.

ü Mỗi giáo viên có thể có những cách trình bày khác nhau. Lúc làm bài ở trường chúng ta cần trình bày đúng theo cách mà thầy cô giáo bên trên lớp hướng dẫn.

Mặc dù thầy đã kiểm tra rất kỹ dẫu vậy cũng có thể lúc đánh máy sẽ có những lỗi sai.Bạn nào phát hiện ra lỗi đánh máy không nên nào hãy báo đến thầy biết để chúng ta cùng chỉnh sửa.

Bạn đang xem: Ba số tự nhiên lẻ liên tiếp có tích là 315

Bạn sẽ xem: cha số tự nhiên và thoải mái lẻ liên tục có tích là 315

3. TÌM MỘT SỐ HẠNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Chú ý:Công thức tìm số hạng trang bị n.

Đối với hàng số tăng dần:

Số hạng trang bị n = Số đầu + (n – 1) khoảng cách.

Đối với hàng số giảm dần:

Số hạng sản phẩm công nghệ n = Số đầu – (n – 1) khoảng cách.

1. bạn ta viết những số từ bỏ nhiên tiếp tục từ 1945. Hỏi số hạng trang bị 2001 của hãy số là số nào?

Giải:

Số hạng đồ vật 2001 của hàng số bên trên là:

1945 + (2001 – 1) 1 = 3945

Đáp án:3945

2. fan ta viết 200 số lẻ liên tiếp đầu tiên. Hỏi số hạng sau cuối của hàng số là số nào?

Giải:

Dãy những số lẻ là:

1,3,5,…

Số hạng máy 200 là :

1 + (200 – 1) 2 = 399

Đáp án:399

3. cho dãy số gồm những số phân chia 5 dư 2. Tra cứu số hạng trang bị 300, biết rằng số hạng đầu tiên là số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số.

Giải:

Dãy số kia là:12,17,22,27…

Số hạng lắp thêm 300 của dãy là:

12 + (300 – 1) 5 = 1507

Đáp án:1507

4. mang đến dãy những số từ nhiên, mỗi số đều có tận cùng là 3. Tìm kiếm số hạng thiết bị 123, biết rằng số hạng trước tiên là số nhỏ nhất tất cả 3 chữ số.

Giải:

Dãy số tự nhiên và thoải mái có tận thuộc là 3 nhưng mà số hạng đầu tiên là số bé dại nhất bao gồm 3 chữ số là:

103,113,123,…

Số hạng đồ vật 123 của hàng số bên trên là:

103 + (123 – 1) 10 = 1323

Đáp án:1323

5. bạn ta viết dãy các số từ nhiên liên tiếp từ 1 cho n. Tìm n hiểu được tổng những số hạng đó ngay số có nhì chữ số giống nhau.

Giải:

Áp dụng công thức tính tổng hàng số tiếp tục từ 1 đến n ta có:

(1 + n) n : 2 =

*

(0

ð (1 + n) n : 2 = 11 a

ð (1 + n) n = 11 a 2

ð n (n + 1) = (a 2) 11

Vì n và (n+1) là 2 số từ bỏ nhiên tiếp tục nên (a 2) với 11 cùng bắt buộc là 2 số tự nhiên tiếp tục nên (a 2) = 10 hoặc 12

Thử TH1 với (a 2) = 10 ta có:

n (n + 1) = 10 11

ð n = 10

Thử TH2 với (a 2) = 12 ta có:

n (n + 1) = 12 11

ð n = 11

Đáp án:10 và 11

6.

Xem thêm: Hồ Nào Không Thuộc Khu Vực Ngũ Hồ, Vùng Ngũ Đại Hồ

có thể tìm được số thoải mái và tự nhiên n làm sao cho tổng những số trường đoản cú nhiên thường xuyên từ 1 mang lại n bằng 999 được hay không?

Giải:

Áp dụng công thức tính tổng dãy số tiếp tục từ 1 cho n ta có:

(1 + n) n : 2 = 999

ð n (n+1) = 999 2 = 1998

Vì không có 2 số từ bỏ nhiên thường xuyên nào gồm chữ số tận cùng bằng 8 nên không có giá trị nào của n thỏa mã yêu mong đề bài.

Giải:

Giữa số thứ 10 và số vật dụng 1 có số khoảng cách là:

10 – 1 = 9 (khoảng cách)

Hiệu số hạng lắp thêm 10 với số hạng trước tiên là:

37 – 10 = 27

Khoảng giải pháp của hàng số là:

27 : 9 = 3

Dãy số đề xuất tìm là:

10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

Đáp án:10,13,16,19,22,25,28,31,34,37

8.Hãy viết dãy số biện pháp đều, biết số hạng đầu tiên là 1 với số hạng lắp thêm mười lăm là 57.

Giải:

Cách giải tương tự như bài số 7.

Đáp án:1,5,9,13,17,…

9. Tính tổng của hàng số cách đều phải sở hữu 10 số hạng:

a) Số hạng trước tiên là 1 với số hạng vật dụng hai là 5.

b) Số hạng trước tiên là 5 cùng số hạng ở đầu cuối là 50.

Giải:

a) Số hạng lắp thêm 10 của hàng là:

1 + (10 – 1) 4 = 37

Tổng của hàng số này là:

(1 + 37) 10 : 2 = 190

b) Tổng của hàng số là:

(5 + 50) 10 : 2 = 275

Đáp án: a)190 b)275

10.Cho dãy số tự nhiên gồm 11 số hạng có tổng bằng 176, biết rằng hiệu của số hạng sau cùng và số hạng trước tiên bằng 30. Hãy viết hàng số đó.

Giải:

Áp dụng cách làm tính tổng ta được:

(số lớn nhất + số bé nhất) 11:2 = 176

ð số lớn nhất + số nhỏ xíu nhất = 176 2: 11 = 32

Như vậy ta có biểu thức sau:

số lớn số 1 + số nhỏ bé nhất = 32

số lớn nhất – số bé bỏng nhất = 30

Áp dụng biện pháp tìm 2 số biết tổng với hiệu ta được:

Số lớn nhất = (32 + 30 ): 2 =31

Số bé xíu nhất = (32 – 30): 2 = 1

Từ số hạng trang bị 1 mang lại số hạng máy 11 bao gồm số khoảng cách là:

11 – 1 = 10 (khoảng cách)

Khoảng cách của hàng số là:

30 : 10 = 3

Dãy số cần tìm là:1 , 4 , 7 ,…, 31

Đáp án:1,4,7,10,…,28,31

11.Tìm tư số trường đoản cú nhiên liên tiếp có tổng bởi 146.

Hướng dẫn: Vẽ sơ đồ:


*

Số thiết bị 1: 1

Số lắp thêm 2:

Số trang bị 3: 146

Số sản phẩm công nghệ 4:

Số đầu tiên là:

(146 – 1 6) : 4 = 35

Dãy số buộc phải tìm là: 35,36,37,38

Đáp án: 35,36,37,38

12.Tìm tư số chẵn tiếp tục có tổng bởi 156.

Giải: biện pháp làm tựa như câu 11.

13. Tìm bố số lẻ tiếp tục có tích bằng 315.

Giải:

Vì 315

*

5 nên 1 trong những 3 số lẻ đó sẽ có 1 số bao gồm chữ số tận cùng bởi 5.

nai lưng 3 số hạng này đề nghị là số có 1 chữ số vì chưng nếu 3 số hạng này là số tất cả 2 chữ số thì tích của bọn chúng sẽ to hơn 1000.

trần Ta có những bộ số sau: (1,3,5) ; (3,5,7);(5,7,9)

Nhận thấy chỉ có: 5x7x9 = 315 , yêu cầu 3 số buộc phải tìm là 5,7,9

Đáp án: 5,7,9

14.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Kể Về Một Cuộc Đi Thăm Di Tích Lịch Sử ? Lập Dàn Ý Về Một Cuộc Đi Thăm Di Tích Lịch Sử

Tìm tư số từ nhiên tiếp tục có tích bằng 3024.?

Giải:

Vì 4 số hạng này sẽ nên là số có 1 chữ số vì chưng nếu là số tất cả 2 chữ số trở lên thì tích của chúng sẽ to hơn 10000

Mà 4 số tự nhiên thường xuyên có tích bao gồm chữ số tận thuộc là 4 thì chỉ tất cả 2 cặp sẽ là (1,2,3,4) cùng (6,7,8,9)

Thử TH1 : 1x2x3x4 = 24

*

3024

Thử TH2: 6x7x8x9 = 3024

Vậy 4 số trường đoản cú nhiên liên tiếp đó là:6,7,8,9

Đáp án:6 ; 7; 8; 9

b) Số 1935 có thể là tích của bố số tự nhiên và thoải mái liên tiếp hay không ? vì sao ? c) Số 13579 có thể là tổng của tía số thoải mái và tự nhiên liên tiếp hay không ? vị sao ?

Giải:

a) Tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tục sẽ nên chia hết đến 3 dẫu vậy 916 không chia hết cho 3 yêu cầu 916 không hẳn là tích của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục

b)1935 bắt buộc là tích của 3 số từ bỏ nhiên liên tiếp vì tích của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục sẽ có chữ số tận cũng chính là số chẵn.

c) Tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp sẽ chia hết mang lại 3 nhưng 13579 lại không chia hết cho 3 nên 13579 tất yêu là tổng của 3 số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

16. Hãy viết dãy số giải pháp đều, biết rằng ba số hạng đầu tiên có tổng bởi 15 và tất cả tích bằng 80.