Giải Vật Lí 8 Bài 3: Chuyển Động Đều

     
*

*

Bài 3. Hoạt động đều - hoạt động không đều 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Chuyển động đều

Là vận động mà tốc độ có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Bạn đang xem: Giải vật lí 8 bài 3: chuyển động đều

2. Hoạt động không đều

Là vận động mà tốc độ có độ lớn biến đổi theo thời gian.

3. Tốc độ trung bình của một vận động không đều

Vận tốc mức độ vừa phải của một vận động không hầu như trên một quãng đường đựơc tính bởi công thức:

*
Trong đó:  + S: là quãng lối đi được + t: thời hạn đi hết quãng mặt đường đó.

II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Tính vận tốc trung bình của hoạt động không đều

Khi tính vận tốc trung bình bắt buộc lưu ý: 

*
trong đó s1,s2,…,sn và t1,t2,…,tn là đông đảo quãng đường và thời gian để đi không còn quãng mặt đường đó.

Xem thêm: Giải Địa 8 Khu Vực Tây Nam Á Đía Lí 8 Trang 29, Lý Thuyết Khu Vực Tây Nam Á Địa Lí 8

2. Phương thức giải bài toán bằng đồ dùng thị

– Thường chọn gốc toạ độ trùng với điểm lên đường của một trong những hai đưa động. Chọn trục tung là Ox, trục hoành là Ot.

– Viết phương trình lối đi của mỗi vận động có dạng:

x=x0+s=x0+v(t–t0)

Trong đó: + x0: là toạ độ thuở đầu của đồ vật + t0: là thời điểm xuất phạt – thời khắc được lựa chọn làm mốc.

Xem thêm: Công Lao Của Nguyễn Huệ Trong Phong Trào Tây Sơn, Đánh Giá Công Lao Của Quang Trung

– Vẽ đồ dùng thị của mỗi gửi động. Phụ thuộc giao điểm của các đồ thị để tìm thời điểm và vị trí chạm chán nhau của các chuyển động.