Bài 32 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 1

     

(sqrt1dfrac916.5dfrac49.0,01=sqrtdfrac1.16+916.dfrac5.9+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac16+916.dfrac45+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.dfrac499.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.sqrtdfrac499.sqrtdfrac1100)

(=dfracsqrt25sqrt16.dfracsqrt49sqrt9.dfracsqrt1sqrt100)

(=dfracsqrt5^2sqrt4^2.dfracsqrt7^2sqrt3^2.dfrac1sqrt10^2)

(=dfrac54.dfrac73.dfrac110=dfrac5.7.14.3.10=dfrac35120=dfrac724.)


LG b

( sqrt1,44.1,21-1,44.0,4)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , với (a ge 0).

Bạn đang xem: Bài 32 trang 19 sgk toán 9 tập 1

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), cùng với (a, b ge 0).

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

(sqrt1,44.1,21-1,44.0,4 )(= sqrt1,44(1,21-0,4))

(=sqrt1,44.0,81)

(=sqrt1,44.sqrt0,81)

(=sqrt1,2^2.sqrt0,9^2)

(=1,2.0,9=1,08).


LG c

( sqrtdfrac165^2-124^2164)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), với (a, b ge 0).

Xem thêm: Câu 71: Cho Hỗn Hợp Gồm 6.72 Gam Mg Và 0.8 Gam Mgo Tác Dụng Hết Với Lượng Hno3

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(sqrtdfrac165^2-124^2164)(=sqrtdfrac(165-124)(165+124)164)

(=sqrtdfrac41.28941.4) (=sqrtdfrac2894)

(=dfracsqrt289sqrt4) (=dfracsqrt17^2sqrt2^2) (=dfrac172).


LG d

( sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), với (a, b ge 0).

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2) (=sqrtdfrac(149-76)(149+76)(457-384)(457+384))

(=sqrtdfrac73.22573.841) (=sqrtdfrac225841)

(=sqrt dfrac15^229^2 = sqrt left( dfrac1529 ight)^2=dfrac1529).

Xem thêm: Giáo Án Sinh 11 Bài 16 Giáo Án Sinh Học Lớp 11, Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 11 Bài 16

american-home.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 163 phiếu
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp american-home.com.vn


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng american-home.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.