Bài 34 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Vẽ nhị góc kề bù (xOy, , yOx"), biết(widehatxOy = 100^o). Gọi(Ot) là tia phân giác của góc (xOy),(Ot") là tia phân giác của góc (x"Oy). Tính(widehatx"Ot, , widehatxOt", , widehattOt".)
Bạn đang xem: Bài 34 trang 87 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) Tính(widehatx"Oy, , widehatyOt)rồi tính(widehatx"Ot)

+) Chỉ ta tia (Ot")nằm thân hai tia (Ox)và (Ox")rồi tính(widehatxOt")

+) đã cho thấy tia(Oy)nằm giữa hai tia(Ot)và(Ot")rồi tính(widehattOt")

Bài giải:

*

Theo đề bài bác hai góc(xOy, , yOx")là hai góc kề bù, do đó:

(widehatxOy + widehatyOx" = widehatxOx" = 180^o \ Rightarrow widehatyOx" = 180^o - widehatxOy = 180^o - 100^o = 80^o)

Vì(Ot)là tia phân giác của góc(xOy)

Suy ra:(widehatxOt = widehattOy = dfracwidehatxOy2 = dfrac100^o2 = 50^o )

Vì(Ot")là tia phân giác của góc(yOx")

Suy ra:(widehatyOt" = widehatt"Ox" = dfracwidehatyOx"2 = dfrac80^o2 = 40^o )

+) trên nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng(xx")có(widehatxOt = 50^o)

Suy ra, tia(Ot)nằm thân hai tia(Ox)và(Ox"). Do đó:

(eginalign widehatx"Ot + widehatxOt &= widehatxOx" \ Rightarrow widehatx"Ot &= widehatxOx" - widehatxOt \ &= 180^o - 50^o \ &= 130^o endalign)

+)Trên nửa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng(xx")có(widehatt"Ox" = 40^o)

Suy ra, tia(Ot")nằm thân hai tia(Ox)và(Ox"). Vì chưng đó:

(eginalign widehatxOt" + widehatt"Ox" &= widehatxOx" \ Rightarrow widehatxOt" &= widehatxOx" - widehatt"Ox" \ &= 180^o - 40^o \ &= 140^o endalign)

+) bên trên nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng(xx")có(widehatxOt

Suy ra tia(Oy)nằm thân hai tia(Ot)và(Ot"). Bởi vì đó:

(widehattOt" = widehattOy + widehatyOt" = 50^o + 40^o = 90^o)

Nhận xét: nhì tia phân giác của của nhì góc kề bù vuông góc với nhau


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*Xem thêm: Top 20 Chỉ Số Điện Trở Cho Ta Biết Điều Gì ? Cách Đọc Điện Trở Theo Vạch Màu

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 6: Tia phân giác của góc - rèn luyện trang 87 khác • Giải bài bác 30 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trên và một nửa mặt... • Giải bài bác 31 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Vẽ góc(xOy) có... • Giải bài xích 32 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 lúc nào ta kết luận... • Giải bài xích 33 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ hai góc kề bù (xOy,... • Giải bài bác 34 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ nhì góc kề bù (xOy,... • Giải bài bác 35 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Vẽ góc bẹt (xOy). Vẽ... • Giải bài 36 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến hai tia(Oy, ,... • Giải bài xích 37 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 2 đến hai tia(Oy, ,...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Một Đời Hạnh Phúc Của Mẹ Gọi Tất Là Con Yêu, Hạnh Phúc Của Mẹ Gọi Tắt Là Con

bài bác trước bài xích sau