BÀI 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

     
- Chọn bài -Bài 1: Nhân solo thức với đa thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: số đông hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần đa hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: đều hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đơn thức cho đối kháng thứcBài 11: chia đa thức cho 1-1 thứcBài 12: phân chia đa thức một trở thành đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 4: những hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp) giúp bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phải chăng và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 13: Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhì số tùy ý).

Bạn đang xem: Bài 4 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Lời giải

(a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )

= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )

= a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

= a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 13: phát biểu hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Lời giải

Lập phương của tổng nhị biểu thức bằng tổng của lập phương biểu thức lắp thêm nhất, tía lần tích của bình phương biểu thức đầu tiên và biểu thức trang bị hai, bố lần tích của biểu thức đầu tiên và bình phương biểu thức sản phẩm công nghệ hai cùng lập phương biểu thức thứ hai.

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 13: Tính 3 (với a, b là nhị số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

3 = a3 + 3a2 (-b) + 3a(-b)2 + (-b)3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: tuyên bố hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem thêm:
Chùm Ca Dao Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Lớp 7, Chùm Ca Dao Về Quê Hương Đất Nước (Cập Nhật 2023)

Lời giải

Lập phương của hiệu hai biểu thức bởi lập phương biểu thức trước tiên trừ đi cha lần tích của bình phương biểu thức trước tiên và biểu thức thiết bị hai, tiếp đến cộng tía lần tích của biểu thức đầu tiên và bình phương biểu thức sản phẩm hai rồi trừ đi lập phương biểu thức thiết bị hai.

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3.(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

(Áp dụng HĐT (4) cùng với A = 2x, B = 3y)

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3


*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Viết những biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

= (–x)3 + 3.(–x)2.1 + 3.(–x).1 + 13

= (–x + 1)3 (Áp dụng HĐT (4) với A = –x và B = 1)

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

= 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3 (Áp dụng HĐT (5) với A = 2 cùng B = x)

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính cực hiếm của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 trên x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Tại x = 6, giá trị biểu thức bằng (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Tại x = 22, quý giá biểu thức bằng (22 – 2)3 = 203 = 8000.

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm: Lý Thuyết Địa Lý Lớp 7 Bài 39: Kinh Tế Bắc Mĩ Tiếp Theo ), Bài 39: Kinh Tế Bắc Mĩ (Tiếp Theo)

Hãy viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ loại với biểu thức kia vào bảng mang lại thích hợp. Sau thời điểm thêm dấu, em sẽ tìm ra trong những đức tính trân quý của nhỏ người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2

Lời giải:

Ta có:

N x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1 + 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U 16 + 8x + x2 = 42 + 2.4.x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

 1 – 2y + y2 = 12 – 2.1.y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Điền vào bảng như sau:

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính xứng đáng quý là “NHÂN HẬU”

(Chú ý: chúng ta có thể làm theo cách ngược lại, tức là khai triển các biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … nhằm tìm xem kết quả ứng cùng với chữ nào với điền vào bảng.)