Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

     

Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số trong những tấm thảm len vào (20) ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng (20\% ). Vị vậy, chỉ vào (18) ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm buộc phải dệt ngoại giả dệt thêm được (24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà nhà máy phải dệt theo phù hợp đồng.

Bạn đang xem: Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


B1: Đặt số tấm thảm len mà xí nghiệp sản xuất phải dệt theo vừa lòng đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn các đại lượng sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn quan hệ giữa những đại lượng cùng giải phương trình đó.

B4: Kết luận.


Cách 1: 

Gọi (x) là số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo phù hợp đồng ((x) nguyên dương)

Số tấm thảm len từng ngày dự định dệt là: (dfracx20) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế đã dệt là: (x + 24) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế từng ngày dệt là: (dfracx + 2418) (tấm)

Vì năng suất của nhà máy sản xuất tăng (20\% ) đề xuất số thảm thực tiễn dệt vào một ngày bằng (100\%+20\%=120\% ) số thảm ý định dệt vào một ngày, ta có phương trình: 

(eqalign và x + 24 over 18 = 120\% .x over 20 cr và Leftrightarrow x + 24 over 18 = 6 over 5.x over 20 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) over 900 = 9.6x over 900 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) = 54x cr & Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x cr và Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x cr & Leftrightarrow 4x = 1200 cr & Leftrightarrow x = 1200:4 cr & Leftrightarrow x = 300 ext(thỏa mãn)cr )

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp yêu cầu dệt theo thích hợp đồng là (300) tấm.

Xem thêm: Top 8 Bài Văn Người Ấy Sống Mãi Trong Tôi Mẹ Hay Nhất, Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi: Mẹ (3)

Cách 2:

* Phân tích:

Ta có: Số sản phẩm dệt được = năng suất . Số ngày dệt.

 

Năng suất

Số ngày dệt

Tổng sản phẩm

Dự tính

x

20

20.x

Thực tế sau thời điểm cải tiến

x + 20%.x = 1,2x

18

18.1,2.x

Thực tế dệt được rất nhiều hơn dự trù 24 tấm đề nghị ta gồm phương trình:

(18.1,2x = 20x + 24)

* Lời Giải:

Gọi x là năng suất dự trù của xí nghiệp sản xuất (sản phẩm/ngày); (x ∈ N*) .

⇒ Số thảm len dệt được theo dự trù là: 20x (thảm).

Sau khi cải tiến, năng suất của nhà máy sản xuất đã tăng 20% bắt buộc năng suất trên thực tiễn là:

(x + 20\%.x = x + 0,2x = 1,2x) (sản phẩm/ngày).

Xem thêm: Diễn Viên Minh Béo Nặng Bao Nhiêu Kg, Những Nam Nghệ Sĩ Nặng Ký Của Showbiz Việt

Sau 18 ngày, nhà máy sản xuất dệt được: (18.1,2x = 21,6.x) (thảm).


Vì sau 18 ngày, nhà máy sản xuất không những dứt số thảm nên dệt mà hơn nữa dệt thêm được 24 tấm nên ta tất cả phương trình: