BÀI 68 TRANG 95 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Cho bố điểm A, B, C trực tiếp hàng thế nào cho B nằm giữa A cùng C. Chứng minh rằng độ nhiều năm của nửa con đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn 2 lần bán kính AB với BC.
Bạn đang xem: Bài 68 trang 95 sgk toán 9 tập 2

Nhắc lại:

Đường tròn((O;R)) tất cả đường kính(d=2R ) và(C=2pi R=pi d) (C là độ dài con đường tròn)

*

Độ nhiều năm nửa con đường tròn(left( O_1;dfracAC2 ight)) là:(C_1=dfracpi AC2)

Độ lâu năm nửa con đường tròn(left( O_2;dfracAB2 ight)) là(C_2=dfracpi AB2 )

Độ lâu năm nửa đường tròn(left( O_3;dfracBC2 ight)) là(C_3=dfracpi BC2 )

Vì B là 1 trong điểm nằm giữa A với C nên(AC=AB+BC )

Ta có:

(C_1=dfracpi AC2=dfracpi left( AB+BC ight)2=dfracpi AB2+dfracpi BC2=C_2+C_3 )

Vậy độ lâu năm của nửa đường tròn đường kính AC bởi tổng các độ nhiều năm của nhị nửa con đường tròn đường kính AB cùng BC

 


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 9: Độ dài con đường tròn, cung tròn khác • Giải bài xích 65 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Lấy giá trị gần đúng... • Giải bài bác 66 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Tính độ dài... • Giải bài bác 67 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Lấy quý hiếm gần đúng... • Giải bài bác 68 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho ba điểm A, B, C... • Giải bài 69 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 thứ kéo nntt có... • Giải bài bác 70 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vẽ lại cha hình (tạo... • Giải bài bác 71 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vẽ lại hình sinh sản bởi... • Giải bài bác 72 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Bánh xe cộ của một ròng... • Giải bài xích 73 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đường tròn béo của... • Giải bài xích 74 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vĩ độ của thủ đô hà nội là... • Giải bài xích 75 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O), bán... • Giải bài 76 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 coi hình 57 và so sánh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài trước bài bác sau


Xem thêm: Language Focus Trang 19 Lớp 9, Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2 Language Focus Trang 19

Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 9: Độ dài mặt đường tròn, cung tròn
• Giải bài bác 65 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 66 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 67 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 68 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 69 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 70 trang 95 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 71 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 72 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 73 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 74 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 75 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 76 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Tác Dụng Của Biện Pháp Nói Quá, Nói Quá Là Gì

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu