Bài kiểm tra toán lớp 1

     
Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22


Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ xíu nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tắp lự sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) tác dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Câu Nào Dưới Đây Là Câu Ghép, Trong Những Câu Dưới Đây, Câu Nào Là Câu GhépXem thêm: Trong Trường Hợp Nào Sau Đây Lực Sinh Công Âm, Khi Lực Tác Dụng Lên Vật Sinh Công Âm Thì

đồ vật bảy, chủ nhật

B. Sản phẩm công nghệ hai, máy ba, vật dụng tư

C. Thứ hai, trang bị ba, lắp thêm tư, thiết bị năm

D. Vật dụng hai, máy ba, máy tư, sản phẩm năm, vật dụng sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam bao gồm 65 quả, tía đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bòng nhà nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99