Bài kiểm tra toán lớp 2

     

53 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 được american-home.com.vn sưu tầm và đăng tải. Cỗ đề thi này bao hàm đề thi sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng tao. Qua đề thi này các em sẽ có thêm tư liệu ôn tập giải đề nhuẫn nhuyễn tương tự như nắm chắc các dạng câu hỏi thường gặp trong bài xích kiểm tra học tập kì 2. Dưới đấy là nội dung đề thi những em cùng xem thêm nhé


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diềuĐề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sốngĐề thi kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

Năng lực, phẩm chấtSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


Đề thi cuối kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

PHÒNG GD &ĐT ……….. TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 2

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN - LỚP 2(Thời gian có tác dụng bài trăng tròn phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào nơi chấm là: 1 giờ = …….. Phút ( M1- 0,5đ)

A.12 B. 20 C. 30D. 60

Câu 2: Chiều nhiều năm của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào vị trí chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. Centimet B. KmC. DmD. M

Câu 3: Đúng điền Đ, không nên điền S: Số ngay tức khắc trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341 ☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước chữ cái đáp án nhưng mà em cho là đúng

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80D. 87

Câu 5: Nối từng số với bí quyết đọc của số đó: (M1 - 0,5 điểm)

Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ giác tất cả trong mẫu vẽ là:……….hình.


a) (M1 - 0,5 điểm) Hình nào là hình khối trụ? Hãy tô color vào những hình đó.

B. Từ luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 - 36 206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: mỗi chuồng thỏ bao gồm 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy có từng nào con thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan giáp biểu đồ gia dụng và trả lời câu hỏi:

a) từng loại gồm bao nhiêu con? Điền chữ thích hợp vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số bé …………… những nhất? Số con ………… ít nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022


Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 cùng 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của con đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục cùng 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu vấn đáp thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: bố bạn Linh, Nga với Loan đi học học vẽ. Giờ ban đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh cho lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ cùng Loan mang lại lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi chúng ta nào tới trường sớm trước giờ đồng hồ vào học?

A. Bạn Linh

B. Chúng ta Nga

C. Bạn Loan

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: bao gồm mấy hình tứ giác vào hình bên?

Câu 3: Khu vườn A tất cả 220 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 60 cây vải. Hỏi khu vườn B gồm bao nhiêu cây vải?

Câu 4:

Quan ngay cạnh tranh rồi vấn đáp câu hỏi.

a) nhỏ mèo khối lượng mấy ki-lô-gam?

b) quả dưa khối lượng mấy ki-lô-gam?

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.


Câu 1: Số tức tốc trước của số lớn số 1 có cha chữ số là:

A. 998

Câu 2: Hiệu của 783 với 245 là:

A. 538

Câu 3: Độ lâu năm của đường gấp khúc MNPQ là:

A. 9cm

Câu 4: Số tất cả 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết là:

B. 309

Câu 5: lựa chọn câu trả lời thích hợp.

Cột cờ trường em cao khoảng:

D. 5m

Câu 6: bố bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ bước đầu vào lớp là 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hôm đó Linh mang lại lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút, Nga cho lúc 8 giờ với Loan đến lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi bạn nào đi học sớm trước giờ đồng hồ vào học?

A. Chúng ta Linh

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245 = 668

b) 643 – 240 = 403

Câu 2:

Ta khắc số vào các dường như sau:

Các hình tứ giác có trong hình mẫu vẽ là: hình (1 và 2), hình (2 và 3), hình (1, 2 và 3).

Vậy vào hình vẫn cho bao gồm 3 tứ giác.

Câu 3:

Khu vườn cửa B có số cây vải vóc là:

220 + 60 = 280 cây vải

Câu 4:

a) vày cân thăng bởi nên cân nặng của con mèo bởi tổng trọng lượng của 2 quả cân ở đĩa bên trái.

Ta có: 1 kilogam + 3 kilogam = 4 kg.

Vậy con mèo khối lượng 4 kg.

b) vì cân thăng bởi nên khối lượng của 1 quả cân nặng 1 kg cùng quả dưa bằng trọng lượng của quả cân 3 kg ở vế bên phải.

Ta có: 3 kilogam – 1 kg = 2 kg.

Vậy quả dưa cân nặng 2 kg.

Đề thi kì 2 môn Toán hai năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8C. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3D. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu mến của phép chia tất cả số bị chia bằng 12, số chia bởi 2 là:

A. 10B. 8C. 6D. 2

Câu 3: chọn dấu tương thích để điền vào vị trí chấm: 560 …. 578.

A. B. >C. =

Câu 4: Phép nhân nào sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5B. 5 × 2C. 2 × 2D. 2 × 4

Câu 5: Kết trái của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kgB. 15kgC. 13kgD. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 với 3B. 3 và 6C. 2 và 6D. 2

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130b) 340 – 110c) 190 - 15

Câu 2: Độ nhiều năm của con đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?


Câu 2: phòng trên có 120 quyển sách, ngăn dưới có 135 quyển sách. Hỏi chống trên có ít hơn ngăn dưới từng nào quyển sách?

Câu 3: Mỗi hộp bánh bao gồm 4 loại bánh. Hỏi 7 vỏ hộp bánh như thế có tất cả bao nhiêu cái bánh?

Câu 4: Quãng mặt đường từ tỉnh giấc A mang lại tỉnh B dài 53 km, quãng con đường từ tỉnh giấc B đến tỉnh C nhiều năm 28 km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A mang lại tỉnh C (đi qua thức giấc B) dài từng nào ki-lô-mét?

Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

Câu 2: yêu mến của phép chia có số bị chia bởi 12, số chia bởi 2 là:

C. 6

Câu 3: chọn dấu tương thích để điền vào nơi chấm: 560 …. 578.

A. ☐ a. 38m + 27m = 65m

☐ b.1m = 10dm

☐ c. 16cm : 4 = 12cm

☐ d.1000m = 10km

Bài 3. Viết tiếp vào nơi chấm mang lại thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

Bài 4. Nối từng số với bí quyết đọc của số đó:

Bài 5. Số ?

Bài 6. Điền lốt >, ☐ 63

b. 30 : 5 : 3 ☐ 12

c. 100 ☐ 1000

d. 400 x 2 ☐ 600 + 200

bài bác 7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 99......................................................b. 764 - 357......................................................

Bài 8. Tìm kiếm x:

a. 400 + x = 200 x

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................

b. 295 - x = 180

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................


Bài 9. Tìm hình tam giác

Hình bên tất cả ………. Hình tam giác.

Viết tên các hình tam giác đó:

……………..........................

……………..........................

……………..........................

……………..........................

Bài 10. Đàn con gà nhà Lan bao gồm 86 con, đã phân phối đi 29 con. Hỏi đơn vị Lan sót lại bao nhiêu con gà?

Bài giải:

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

..................................................... .....................................................

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: (1 điểm) Viết những số thích hợp vào nơi trống.

a) 216; 217; 228; ..........; ..............;

b) 310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm) những số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ nhỏ xíu đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) xong xuôi bảng sau:

Đọc sốViết sốTrămChục Đơn vị
Bảy trăm chín mươi790
……………………………935

Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

1m = .........dm

2m 6 dm = ……..dm

519cm = …….m…....cm

14m - 8m = ............

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19......................................................62 - 25......................................................

Xem thêm: Tả Nghệ Sĩ Hài Hoài Linh - Tả Nghệ Sĩ Hài Mà Em Thích

536 + 243......................................................879 - 356......................................................

Bài 6: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu sắc

*
 số ô vuông.

Bài 7: (1 điểm) kiếm tìm x:

a) x : 4 = 8

.................................................................................................................................

b) 4 x

*
 = 12 + 8

.................................................................................................................................

Bài 8: (1 điểm) mang đến hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, nhóm Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Nối số thích phù hợp với ô trống: (1 điểm)

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

52 + 27......................................................54 – 19......................................................
33 + 59......................................................71 – 29......................................................

Bài 3: kiếm tìm X (2 điểm)

a) X – 29 = 32

.................................................................................................................................

b) X + 55 = 95

.................................................................................................................................


Bài 4: (2 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm trống:

a) 5 dm = ……. Cm

40 cm = ……. Dm

b) 1m = ……… cm

60 cm = …….. Dm

Bài 5: (2 điểm) Lớp 2A có toàn bộ 28 học tập sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Bài 6 (1 điểm).

Trong hình bên:

Có …. Hình tam giác

Có ….. Hình tứ giác

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = … 3 x 6 =…

15 : 3 = … 24 : 4 =…

27 : 3 =… đôi mươi : 4 =…

4 x 7 =… 5 x 5 =…

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356+212 857-443

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..

96-48 59+27

………. ……….…….… ..……..…….… ..……..

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 +15=............................

7 giờ + 8 giờ=.......................

30 : 5 : 3 =...........................

24km : 4=...........................

Bài 4: tra cứu x (1đ)

X x 5 =35

….……………………

….……………………

….……………………

x + 15 = 74

….……………………

….……………………

….……………………

Bài 5: tất cả 24 bút chì màu, chia hầu hết cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm bao gồm mấy cây bút chì màu? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: từng chuồng tất cả 4 bé thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 7: Điền số?

1dm = ….…cm

1m = ……. Mm

10dm = ….m

10mm = ….cm

1m = ……. Dm

1cm = …….mm

1000m = ….km

1km = ……. M

10cm = ….dm

1000mm = …...m

 Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:


Bài 9: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình:

a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giác

Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

Câu 1: Đặt tính rồi tính (3đ)

36 + 38 53 + 47

………. ……….

………. ……….

………. ……….

100 – 65 100 – 8

………. ……….

………. ……….

………. ……….

Câu 2: Số? (1,5đ)

a) 3 ; 5 ; 7 ; …… ; ……..

b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

c) 18 ; 19 ; trăng tròn ; …………….;……………

Câu 3: kiếm tìm X (1đ)

a) 35 - X = 25

………………………………

………………………………

………………………………

b) 3 x X = 27

………………………………

………………………………

………………………………

Câu 4: Anh cân nặng 50kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 5: từng nhóm gồm 4 học viên có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học tập sinh?

Giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài1: Tính

453+246 = ……….

752-569 =………...

146+725 =…….......

Xem thêm: To - Verb Forms:

972-146=…………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

575 - 128

……………………

……………………

……………………

492 - 215

……………………

……………………

……………………

143 + 279

……………………

……………………

……………………

Bài 3: tìm X

a. X-428 = 176

………………………………

………………………………

………………………………

b. X+215=772

………………………………

………………………………

………………………………

Bài 4: Một shop bán con đường trong ngày lúc này bán được 453 kilogam đường. Buổi sáng bán được 236kg đường. Hỏi buổi chiều bán tốt bao nhiêu kg đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Tìm các số bao gồm hai chữ số mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Trường tè học độc lập có 214 học viên lớp 3 với 4. Biết số học viên lớp 3 là 119 bạn. Hỏi trường đái học hòa bình có bao nhiêu học viên lớp 4?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...............................................................

Tài liệu vẫn tồn tại nhiều những em mua về để xem hoàn toản nội dung

53 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 được american-home.com.vn share trên đây. Mong muốn với tài liệu này sẽ giúp đỡ ích cho các em bao gồm thêm tư liệu ôn tập, nâng cấp kỹ năng giải đề, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 2 chuẩn bị tới. Chúc các em ôn thi tốt