Bài Tập 33 Trang 16 Toán 8

     

(eqalign& ,,left( 2 + xy ight)^2 = 2^2 + 2.2.xy + left( xy ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 4 + 4xy + x^2y^2 cr )


LG b

(eqalign& ,,left( 5 - 3x ight)^2 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để khai triển biểu thức đó.

Bạn đang xem: Bài tập 33 trang 16 toán 8

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,left( 5 - 3x ight)^2 = 5^2 - 2.5.3x + left( 3x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 25 - 30x + 9x^2 cr )


LG c

(eqalign& ,,(5 - x^2)(5 + x^2) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để triển khai biểu thức đó.

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,(5 - x^2)(5 + x^2) = 5^2 - (x^2)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;; = 25 - x^4 cr )


LG d

(eqalign& ,,left( 5x - 1 ight)^3 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để khai triển biểu thức đó.

Xem thêm: Côn Thịt Kẹt Trong Hoa Huyệt Cả Đêm, Nhân Dục Đạo

(left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,left( 5x - 1 ight)^3 = left( 5x ight)^3 - 3.left( 5x ight)^2.1 + 3.5x.1^2 - 1^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;= 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1 cr )


LG e

(eqalign& ,,left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai biểu thức đó.

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2) cr & = left( 2x - y ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.y + y^2 ight> cr & = left( 2x ight)^3 - y^3 = 8x^3 - y^3 cr )


LG f

(eqalign& ,,left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai biểu thức đó.

Xem thêm: Cách Viết Thư Chúc Mừng Năm Mới Ông Bà, Please Wait

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,,left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) cr & = left( x + 3 ight)(x^2 - x.3 + 3^2) cr & = x^3 + 3^3 = x^3 + 27 cr )

american-home.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp american-home.com.vn


Cảm ơn bạn đã thực hiện american-home.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.