Bài Tập Quá Khứ Đơn Lớp 7

     

Thì thừa khứ đơn là một trong những thì liên tục cần thực hiện trong tiếp xúc hàng ngày và mở ra nhiều trong các bài thi. Để giúp bạn nắm chắc phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp quan trọng này, TOPICA Native gởi đến bạn tổng hợp trọn bộ bài xích tập thì thừa khứ solo (Simple Past Tense) bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn lớp 7

Bạn đã xem: bài bác tập thì vượt khứ đơn lớp 7

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Mục Lục

1. Bắt tắt kim chỉ nan thì thừa khứ 1-1 (Simple Past Tense)2. Bài bác tập thì vượt khứ đơn3. Đáp án bài bác tập thì vượt khứ đơn

1. Bắt tắt định hướng thì vượt khứ solo (Simple Past Tense)

1.1. Cách áp dụng thì vượt khứ đơn

Diễn tả một hành động, vụ việc đã ra mắt tại 1 thời điểm rứa thể, hoặc một khoảng thời gian trong vượt khứ với đã dứt hoàn toàn sinh sống quá khứ.

VD: My sister came trang chủ late last night. (Chị gái tôi về nhà muộn đêm qua.)

Diễn tả một hành vi lặp đi tái diễn trong vượt khứ. 

VD: They always enjoyed going lớn the zoo. (Họ đã luôn luôn luôn thích thú khi đi thăm vườn cửa bách thú.)

Diễn đạt các hành động xảy ra tiếp tục trong quá khứ.

VD: Anna came home, took a nap, then had lunch. (Laura về nhà, ngủ một giấc, rồi nạp năng lượng trưa.)

Diễn đạt một hành vi xen vào một hành vi đang ra mắt trong quá khứ.

VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu bữa sáng thì đột nhiên đèn tắt.)

Diễn đạt hành vi không tất cả thật ở bây giờ trong câu điều kiện loại III.

Xem thêm: Lớp Học Vui Nhộn 15 - Tôi Đi Học Vui Nhộn 160

VD: If you were me, you would vày it. (Nếu bạn là tôi, các bạn sẽ làm thế.)

1.2. Vết hiệu phân biệt thì quá khứ đơn

Để nhận biết động từ đề xuất chia làm việc thì thừa khứ đơn, bạn nên chú ý những tự sau bao gồm trong câu:

Yesterday: Hôm quaLast night: tối quaLast week: Tuần trướcLast month: tháng trướcLast year: Năm ngoáiAgo: bí quyết đâyat, on, in… + thời hạn trong thừa khứWhen + mệnh đề phân chia thì quá khứ đơn


*

2. Bài bác tập thì thừa khứ đơn

2.1. Bài xích tập thì vượt khứ đơn cơ bản

Bài 1: chia động từ trong ngoặc để chấm dứt những câu sau


*

Bài tập thì thừa khứ đơn 

Bài 2: Chuyển mọi câu dưới đây từ hiện tại đơn sang vượt khứ đơn

He goes lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go to lớn schoolDoes she buy the newspaper in the siêu thị over there? Do they do their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? .

2.2. Bài xích tập thì thừa khứ solo nâng cao 

Bài 1: chia động từ ở thì vượt khứ đơn trong đoạn văn sau

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to lớn the country with their two dogs và ___ (play) together. Ben và Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them và ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them & ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy khổng lồ see them again. At lunch time Nick ___ (go) lớn the bikes & ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick và Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2:  Chuyển phần đa câu sau sang câu đậy định với nghi vấn

Nam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam và you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr.Tam took his children khổng lồ the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng giờ đồng hồ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được dàn xếp trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

Xem thêm: Getting Started - Unit 1 Lớp 6: Looking Back (Trang 14)

3. Đáp án bài tập thì vượt khứ đơn

3.1. Bài bác tập cơ bản

Bài 1:

ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bring

Bài 2:

He went to the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock and went khổng lồ school.Did she buy the newspaper in the shop over there?Did they vì their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

3.2. Bài tập nâng cao

Bài 1: 

talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrode

Bài 2: 

Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did phái nam write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam & you were not in the English club last Tuesday – Were Nam & you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children to lớn the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children lớn the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Trên đây là phần bài xích tập thì thừa khứ 1-1 – trong số những thì đặc trưng nhất trong giờ Anh. Việc chăm chỉ làm bài xích tập đầy đủ sẽ khiến cho bạn nắm chắc kiến thức và cách sử dụng thì thừa khứ đối kháng Chúc các bạn học tập giỏi và đạt điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh đến riêng bạn, liên kết và thừa nhận ngay support từ chăm gia, cải thiện trình độ giờ Anh ngay hôm nay