BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ANKAN

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

30 câu Trắc nghiệm Ankan bao gồm đáp án – chất hóa học lớp 11


sở hữu xuống 6 2.612 58

american-home.com.vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, những em học viên bộ thắc mắc trắc nghiệm hóa học lớp 11: Ankan tất cả đáp án đưa ra tiết, lựa chọn lọc. Tài liệu bao gồm 6 trang có 16 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám quá sát chương trình sgk Hóa 11. Mong muốn với bộ câu hỏi trắc nghiệm Ankan tất cả đáp án này để giúp bạn ôn luyện kỹ năng và kiến thức để đạt tác dụng cao trong bài thi môn chất hóa học 11 sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ankan

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 6 trang

- Số thắc mắc trắc nghiệm: 16 câu

- giải mã & đáp án: có

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem rất đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Ankan gồm đáp án – chất hóa học lớp 11:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC LỚP 11

Bài giảng chất hóa học 11 bài bác 25: Ankan

Trắc nghiệm Ankan gồm đáp án – hóa học lớp 11

Bài 1:Ankan X có công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên thường gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan B. 3- metylpentan

C. Hexan D. 2,3- đimetylbutan


Đáp án: B

*

Clo hóa 3–metylpentan được 4 thành phầm thế monoclo.

(Ghi chú: địa chỉ mũi tên cho biết thêm Cl có thể thế H đính thêm với C đó)


Bài 2:Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít tất cả hổn hợp X (đktc) tất cả CH4, C2H6và C3H8thu được V litx khí CO2(đktc) với 6,3 gam H2O. Cực hiếm của V là

A. 5,60B. 7,84 C. 4,48 D. 10,08.


Đáp án: D


Bài 3:Ankan X gồm chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

A. 4 B. 5 C. 6D. 7.


Đáp án: C

CTPT tổng quát của ankan là CnH2n + 2

Số hiđrô = 14 ⇒ 2n + 2 = 14 ⇒ n = 6.


Bài 4:Ankan X có chứa 82,76% cacbon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6B. 8 C. 10D. 12.


Đáp án: C

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10⇒ Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là 10.


Bài 5:Ankan X gồm chứa 20% hiđro theo khối lượng. Toàn bô nguyên tử vào một phân tử X là

A. 8B. 11C. 6 D. 14.

Xem thêm: Phân Biệt Quá Khứ Hoàn Thành Và Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn


Đáp án: A

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n/(14n +2). 100% = trăng tròn ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C2H6


Bài 6:Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2(đktc). Phương pháp phân tử của X là

A. C3H8B. C4H10C. C5H10D. C5H12.


Đáp án: B

Đặt CTPT X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10


Bài 7:Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2và 0,132 mol H2O. Lúc X công dụng với khí clo (theo tỉ trọng số mol 1 : 1) chiếm được một thành phầm hữu cơ độc nhất . Tên thường gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. Etan

C. 2-metylpropan D. 2- metylbutan


Đáp án: A

nCO2> nH2O⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

nankan= nH2O– nCO2= 0,022 ⇒ n = 5. X là C5H12

X tính năng với Cl2tỉ lệ 1:1 thu được một mặt hàng duy độc nhất vô nhị ⇒ X là: 2,2-đimetylprotan


Bài 8:Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí vạn vật thiên nhiên gồm metan, etan, propan bởi oxi bầu không khí (trong ko khí, oxi chỉ chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2(đktc) cùng 9,9 gam nước. Thể tích không khí (dktc) nhỏ dại nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên niên trên là

A. 70,0 lítB. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít.


Đáp án: A

Bảo toàn O: nO2= nCO2+ 1/2 nH2O= 0,35 + 1/2.0,55 = 0,625 mol

Vkk= 0,625.22,4 : 20% = 70 lít


Bài 9:. Clo hóa ankan X theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo thành phầm dẫn xuất monoclo có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Bí quyết phân tử của X là

A. C4H10B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6.


Đáp án: B

CnH2n+2+ Cl2→ CnH2n+1Cl + HCl

*

⇒ CTPT: C3H8


Bài 10:Khi brom hóa một ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom duy nhất gồm tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. Tên của ankan là

A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan

C. Isopentan D. 2,2,3-trimetylpentan.


Đáp án: B

CnH2n+2+ Br2→ CnH2n+1Br + HBr

⇒ 14n + 81 = 75,5.2 ⇒ n = 5 ⇒ CTPT: C5H12

Khi brom hóa ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất yêu cầu CTCT của X là:

*

Bài 11:Công thức bao quát của ankan là

A. CnHn+2B. CnH2n+2 C. CnH2n D. CnH2n-2


Đáp án: B


Bài 12:Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12là

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

Đáp án: D
*

Bài 13:Số đồng phân kết cấu ứng với bí quyết phân tử C6H14là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6.


Đáp án: C

*

Bài 14:Hợp chất (CH3)2CHCH2CH2CH3có tên thường gọi là

A. Neopentan B. 2- metylpentan

C. ísopentan D. 1,1- đimetylbutan.


Đáp án: B

*

Bài 15:Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên gọi là

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametybutan

C. 2,4,4-trimetylpentan D. 2,4,4,4-tetrametylbutan


Đáp án: A

*

Bài 16:Ankan X bao gồm công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên thường gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. 2- metylbutan

C. Pentan D. 2- đimetylpropan


Đáp án: B

*

Clo hóa 2–metylbutan được 4 sản phẩm thế monoclo.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Toán Chuyển Động Cùng Chiều Lớp 5, Bt Toán Chuyển Động Cùng Chiều 5


Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
download xuống

tư liệu liên quan:


từ khóa : Ankan hóa học 11 Trắc nghiệm chất hóa học Chương 5: Hidrocacbon no
Đánh giá

0


0 reviews


Đánh giá

Tìm kiếm


tìm kiếm

Tài Liệu coi Nhiều


Số trang : 6 cài xuống
Đánh giá bán tài liệu ×
Gửi đánh giá
report tài liệu vi phạm luật ×
không đúng môn học, lớp học
Tài liệu chứa link, truyền bá tới những trang web không giống
Tài liệu chất lượng kém
tài liệu sai, thiếu logic, tư liệu chứa thông tin giả
văn bản spam nhiều lần
tư liệu có đặc thù thô tục, cổ súy bạo lực
khác
report
Ẩn tài liệu vi phạm ×
nguyên nhân ẩn
Ẩn
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho tất cả những người Việt.

tài liệu theo lớp nội dung bài viết theo lớp
chế độ

trình làng về công ty

chính sách bảo mật

Điều khoản thương mại & dịch vụ


links

khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài bác tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện thắc mắc

tư liệu miễn chi phí

Thông tin luật pháp


tương tác với cửa hàng chúng tôi

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền