Bài Thể Dục Với Cờ Lớp 7

     
ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN, BỤNG, PHỐI HỢP, THĂNG BẰNG, NHẢY.HỌC MỚI: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - KHỐI 7

ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC:

ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ


*

+ tứ thế chuẩn bị: Đứng ở bốn thế đứng nghiêm.Bạn sẽ xem: động tác thể dục thể thao lớp 7

+ Nhịp 1:Bước chân tráisang ngang rộng bởi vai, hai tay nắm cờ chỉ dẫn trước - lên cao song song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng lên cao ưỡn thân, mặt ngửa (hít vào sâu bằng mũi).

Bạn đang xem: Bài thể dục với cờ lớp 7

+ Nhịp 2: Đưa tay ra trước - xuống thấp chếch ra sau, cờ hướng xuống đất, cúi đầu, hóp bụng (thở dạn dĩ ra bằng miệng).

+Nhịp 3: Đưa nhì tay và cờ từ dưới - ra trước - dang ngang, lòng bàn tay phía trước ngực tương đối ưỡn (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 4: Đưa nhị tay với cờ ra trước - xuống thấp về TTCB (thở ra bởi miệng).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 chân cần bước sang trọng ngang.

ĐỘNG TÁC TAY


*

+ Nhịp 1:Bước chân trái sang trọng ngangmột bước rộng bởi vai, nhị tay vậy cờ đưa từ dưới ra trước - lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng lên cao, khía cạnh ngửa, góc nhìn theo cờ (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 2: Đưa nhì tay ra trước song song cao ngang vai, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ phía trước (thở ra).

+ Nhịp 3: Đưa nhì tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang phía hai bên (hít vào).

+ Nhịp 4: Về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8 : Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước đi phải sang trọng ngang.

ĐỘNG TÁC CHÂN


*

+ Nhịp 1:Kiễng nhị chân,hai tay nạm cờ kháng vào hông, cờ hướng ra trước (hít vào).+ Nhịp 2:Khuỵu gối sâu,kiễng nhì bàn chân, nhị tay thay cờ chỉ dẫn trước tuy vậy song cao ngang vai, sống lưng thẳng, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ phía trước, ánh mắt theo cờ (thở ra).

+ Nhịp 3:Đứng thẳng bạn lên,hai tay dang ngang,bàn tay ngửa, hai cờ hướng sang hai bên,mặt xoay sang trái, mắt nhìn theo cờ(hít vào).

+ Nhịp 4: về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 7 quay phương diện sang phải.

ĐỘNG TÁC LƯỜN


*

Nhịp 1:Bước chân trái sang trọng ngangrộng bởi vai, đồng thời hai tay dang ngang lòng bàn phía trước, cờ hướng sang hai bên, mặt phía trước (hít vào).

Nhịp 2:Dồn trọng tâm vào chân trái,mũi bàn chân phải va đất, đôi khi nghiêng lườn thanh lịch phải, tay trái doạng thẳng áp dịu vào tai, tay buộc phải co cẳng tay vùng phía đằng sau lưng, cờ hướng sang trái (thở ra).

Nhịp 3:Chuyển trung tâm về đứng phần đa trên nhị chân, thân tín đồ thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang nhì bên, ánh mắt theo cờ bên trái (hít vào).

Nhịp 4: Về tứ thế chuẩn bị (thở ra).

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải thanh lịch ngang, nhịp 6 nghiêng lườn sang trọng trái, nhịp 7 khía cạnh quay quan sát cờ mặt phải.

ĐỘNG TÁC BỤNG


*

Nhịp 2: Gập thân, nhì tay va 2 bàn chân,cờ hướng đến trước,hai chân thẳng,mắt chú ý theo cờ.

Xem thêm: Nêu Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Thư Điện Tử, Thư Điện Tử Là Gì

Nhịp 3: Nâng thân, hai tay dang ngang,bàn tay sấp,cờ hướng sang 2 bên,mắt chú ý theo cờ bên trái.

Nhịp 4: Về TTCB

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải lịch sự ngang và nhịp 7 mắt nhìn theo cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP


Nhịp 1:Bước chân trái ra trước 1 bước chếch 45 độ(theo chiều mũi chân) kế tiếp khuỵu gối, chân sau thẳng,tay trái chỉ dẫn trước(theo phía bàn chân) chếch lên cao,tay yêu cầu đưa ra sau chếch xuống dướitạo với tay trước như cánh tay đòn. Nhì chân chạm đất bằng cả bàn chân,trọng trọng tâm dồn các vào chân trước, cờ phía theo chiều của 2 tay, thân trên hơi ngảvề trước,mắt quan sát theo cờ tay trái.

Nhịp 2: Đưa chân trái về cùng với chân yêu cầu đồng thời gập thân, tay hướng vào bàn chân, nhì cờ nhắm tới trước, hai chân thẳng, góc nhìn theo cờ.

Nhịp 3: Đứng thẳng tín đồ lên,đồng thời vặn vẹo mình sang trọng trái 90 độ(không xoay nhì bàn chân), nhì tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ phía theo chiều của nhị tay,mắt quan sát theo cờ tay trái.

Nhịp 4: Về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước đi phải chếch về trước với ở nhịp 7 căn vặn mình thanh lịch phải, góc nhìn cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG


Nhịp 1:Đưa chân trái ra sau, mũi chân chạm đất mặt khác hai tay giới thiệu trước - lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên cao, khía cạnh ngửa ánh mắt theo cờ,trọng trọng điểm dồn vào chân phải.

Nhịp 2:Nâng chân trái lên cao ở phía sau mặt khác ngả thân về trước, ngực ưỡn, hai tay chỉ dẫn trước - dang ngang, bàn tay sấp, cờ hướng sang hai bên, hai chân thẳng, mặt nhắm đến trước cùng giữ thăng bằng.

Nhịp 3: Về nhịp 1.

Nhịp 4: Về tứ thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưachân đề nghị ra sau, nhịp 6 thăng bởi trên chân trái.

ĐỘNG TÁC NHẢY


Nhịp 1: bật nhảy bạn lên tiếp đến rơi xuống ởtư thay hai chân rộng bởi vai,tay trái đưa cờ sang trọng ngang,bàn tay sấp.

Nhịp 2: nhảy nhảy người lên về tứ thế đứng thẳnghai chân chụm,tay phảiđưa cờ quý phái ngangthành bốn thế hai tay dang ngang,bàn tay sấp, cờ hướng sang nhì bên.

Nhịp 3: bật nhảy như nhịp 1,hai tay chỉ dẫn trước tuy nhiên song cao ngang vai,lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng trước.

Nhịp 4: nhảy nhảy về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưatay cần sang ngang, nhịp 6 tay trái đưa cờ sang trọng ngang.

HỌC MỚI ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA


Nhịp 1:Nâng gối chân trái lên caomột bí quyết nhẹ nhàng, đồng thờihai tay chuyển cờ ra trước (cao ngang vai)và rung rung lắc cổ tay.

Xem thêm: Toán 9 Tập 2 Bài 1 Trang 68 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 1 Trang 68

Nhịp 3:Nâng gối chân yêu cầu lên caomột giải pháp nhẹ nhàng, đồng thờihai tay gửi cờ thanh lịch ngangvà rung nhấp lên xuống cổ tay.


Follow Us


Có gì mới


Trending