BẠN AN ĐỌC MỘT CUỐN SÁCH TRONG 3 NGÀY. NGÀY THỨ NHẤT ĐỌC 1/3 SỐ TRANG

     
*Bạn đang xem: Bạn an đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lý Tin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

bạn Anđọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhấtđọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

* giải hẳn ra hộ mình các bạn nhé !!!!!


*

*

 

90 trang chiếm số phần là : 8 - 5 = 3 ( phần )

Ngày thứ hai đọc được số trang là : 90 / 3 * 8 = 240 ( trang )

240 trang chiếm số phần là : 3 - 1 = 2 ( phần )

Số trang của cuốn sách là : 240 / 2 * 3 = 360 ( trang )

Đáp số : 360 trang


ng` ta bảo là 5/8 số còn lại chứ đâu phải là 5/8 quyển sách đâu. theo mình thì vì ngày 2 đọc 5/8 số còn lại sau ngày 1 nên ngày 3 là 3/8 số còn lại sau ngày 1 mà số còn lại sau ngày 1 sẽ = 2/3 số trang sách => số sách ngày 3 sẽ = (3/8).(2/3)=1/4(quyển sách)vậy 90 trang =1/4 quyển sách => quyển sách dày: 90:(1/4)=360(trang)


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

bạn Anđọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhấtđọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

* giải hẳn ra hộ mình các bạn nhé !!!!!


Phân số chỉ số trang An đọc được trong ngày thứ nhất là:

\(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số trang)

Phân số chỉ số trang bạn An đọc trong ngày thứ hai là:

\(\frac{2}{3}\times\frac{5}{8}=\frac{5}{12}\)(số trang)

Phân số chỉ số trang bạn An đọc trong ngày thứ ba là:

\(1-\left(\frac{1}{3}+\frac{5}{12}\right)=\frac{1}{4}\)(số trang)

Vậy cuốn sách đó có tất cả số trang là:

\(90\div\frac{1}{4}=360\)(trang)

Đs:


Bạn An đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang sách còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?


131) Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày . Ngày thứ 1 đọc 1/3 số trang . Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại . Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang . Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?


90 trang chiếm số phần của cuốn sách là:

\(1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}\)(số trang)

\(\frac{3}{8}\)chiếm số trang của cuốnsách là:

\(90:\frac{3}{8}=240\left(trang\right)\)

240 trang chiếm số phần của cuốn sách là:

\(1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}\)(số trang)

Cuốn sách có số trang là:

\(240:\frac{2}{3}=360\left(trang\right)\)

Đáp số: 360 trang

~Học tốt~
Xem thêm: " Chủ Nghĩa Apacthai Có Nghĩa Là Gì, Chủ Nghĩa A

An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?


Số phần của cuốn sách mà An đọc trong ngày thứ ba là:

\(1-\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{8}=\dfrac{1}{24}\)(cuốn sách)

Cuốn sách có số trang là:\(90:\dfrac{1}{24}=2160\)(trang)


- Gọi số trang của quyển sách là: a (trang; a\(\in\)N*; a>90)

=> số trang ngày đầu đọc được là:\(\dfrac{a}{3}\)(trang)

=> số trang còn lại là:\(a-\dfrac{a}{3}=\dfrac{2a}{3}\)(trang)

- Số trang ngày thứ 2 đọc được là:\(\dfrac{2a}{3}x\dfrac{5}{8}=\dfrac{5a}{12}\)(trang)

=> pt:\(\dfrac{a}{3}\)+\(\dfrac{5a}{12}\)+90=a

(bạn tự giải pt nhé) a=360 (tmđk)


bạn an đọc 1 cuốn sách trong 3 ngày . ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang ngày thứ 2 đọc dk 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang. tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?

giúp mk vs mk tick cho giải rõ ra nha


bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 1/3 số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 44 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang giải hộ mik nha mn


Phân số chỉ phần 44 trang chiếm là :

1 - 1/3 = 2/3

2/3số trang của quyển sách :

44 : 2/3 = 66( trang )

66 trang chiếm :

1 - 1/3 = 2/3 ( số trang )

Cuốn sách có số trang là :

66 : 2/3 = 90 ( trang )


bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. ngày thứ nhất đọc 1 3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5 8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 30 trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang ?


bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ 2 đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang. Tính xem cuôn sách có bao nhiêu trang?


90 chiếm số phần là:

8-5=3(phần)

Ngày thứ 2đọcđucợ:

90:3x8=240(trang)

240 trang chiếm số phần là:

3-1=2(phần)

Số trang của cuốn sách là:

240:2x3=360(trang)

Đáp số:360 trang


Phân số chỉ số phần 90 trang chiếm là : 1 - 5/8 = 3/8

số trang 3/8 số trang của quyển sách là : 90 : 3/8 = 240

trang 240 trang chiếm : 1 - 1/3 = 2/3 số trang

Số trang của quyển sách là : 240 : 2/3 = 360 trang

đáp số: 360 trang


Bài 1 : Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang. Ngày thứ hai đọc 5/8 số trang còn lại. Ngày thứ 3 đọc nốt 90 trang . Tính xem cuốn sach có bao nhiêutrang


Phân số chỉ số phần 90 trang chiếm là : 1 - 5/8 = 3/8 sốtrang

3/8 số trang của quyển sách là : 90 : 3/8 = 240 trang

240 trang chiếm : 1 - 1/3 = 2/3 số trang

Số trang của quyển sách là : 240 : 2/3 = 360 trang

Đ/s : 360 trang


Phân số chỉ số phần 90 trang chiếm là:

1-5/8= 3/8 ( số trang )

3/8 số trang của quyển sách là:

90: 3/8=240 trang

240 trang chiếm là:

1-1/3=2/3 số trang

Số trang của quyển sách là:

240:2/3=360 trang

Đáp số:360 trang
Xem thêm: Bài Soạn Văn 10 Bài Văn Bản Ngắn Nhất, Bài Soạn Siêu Ngắn: Văn Bản

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên