Câu hỏi của nguyễn thị hoài thu

     
Home/ Tổng hợp/Môn Toán Lớp 5 1 tra cứu số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc 2 Buổi sáng người mẹ khuê lấy thóc ra phơi , chiều thóc khô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi

Môn Toán Lớp 5 1 tra cứu số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc 2 Buổi sáng chị em khuê lấy thóc ra phơi , chiều thóc khô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi


Môn Toán Lớp 5 1 tra cứu số thập phân a,bc biết 14a,bc:81=a,bc2 Buổi sáng chị em khuê mang thóc ra phơi , chiều thóc thô được 9351. Tính ra hao mất 5% . Hỏi buổi sáng người mẹ khuê phơi bao nhiêu kg thóc3 mang đến tam gi ABC có diện tích 36 cm2 . Bên trên AB đem một điểm M làm sao cho AM = 1/3 AB . Trên AC đem điểm N ở vị trí trung tâm . Nối M cùng với N tính diện tích tam giác AMN góp em bài bác này cùng với ạ em nên gấp, chớ copy mối cung cấp trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và chúng ta nhiều.

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyễn thị hoài thu


*

1.

14a,bc : 81 = a,bc

14abc : 81 = abc

14 000 = 81 × abc – abc

14 000 = 80 × abc

14 000 : 80 = abc

175 = abc

⇒ abc = 1,75

2.

Xem thêm: Hãy Viết Số La Mã Từ 1 Đến 10000, Số La Mã Từ 1 Đến 10000

Buổi sáng bà bầu Khuê phơi số thóc là:

4351 : 100 × (100 + 5) =4568,55 (kg)

ĐS: 4568,55 kilogam thóc

3.

Xem thêm: Các Dạng Toán Tìm X Lớp 6 - Giải Bài Tập Dạng Toán Tìm X

Diện tích ABN = $dfrac12$ ABC (vì 2 tam giác này có chung độ cao hạ từ bỏ B cùng đáy AN = $dfrac12$ AC)

Diện tích AMN = $dfrac13$ diện tích s ABM (vì 2 tam giác này có chung chiều cao hạ từ bỏ N cùng đáy AM = $dfrac13$ AB)

Diện tích tam giác ANM là:

36 : 2 : 3 = 6 (cm²)

ĐS: 6 cm²


*

hiennhi
0
Reply

$1)$

$14a,bc÷81=a,bc$

$⇒14abc÷8100=a,bc$

$⇒14abc=8100×a,bc$

$⇒14000+abc=8100×a,bc$

$⇒14000=8000×a,bc$

$⇒a,bc=1,75$

$2)$

$ extBuổi sáng mẹ khuê số kg thóc là:$

$ ext9351×(100%+5%)=≈9818,5500 kg$

$ ext3) Theo đề bài$

$ ext⇒SΔABN=$dfrac12$ SΔABC$

$ ext⇒SΔAMN=$dfrac13$ SΔABM$

$ extDo kia SΔAMN là:$

$ ext36×$dfrac12$× $dfrac13$ =6cm²$


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select tệp tin Browse

Captcha*14:7-5x6+12:4 = ? ( )


Answer*


Click here khổng lồ cancel reply.
Allison
*

About Allison
Đăng câu hỏi