Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4

     
... 2 94 63231231xxxx−+−+−−= 49 1032−+xx 1,5điểmc) 225x 15 x 9i) :4x 4 x 2x 1− −+ + + = )3 (4 )1(5++xx 1,5điểmd) xxxxxxxxxx−++++−−++22 743 3).1212(= ... Gn phân thc a. 3552 4 12xxyy= 323xy 1điểm b. 2 22 22x yx xy y−− +=22( ) 2( )x yx y x y= 1imCâu 2: (8 điểm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh: a) 27 6 3 62 ( 7) 2 14 x...

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 4


*

Giáo án đại số lớp 7 - Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN ppsx


... Lúc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta vận dụng qui tắc như số nguyên - Yêu mong Hs phát âm SGK. - làm ?3. - Hs: Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta viết bọn chúng dưới dạng phân số ... Giáo án đại số lớp 7 - Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN I . Mục tiêu yêu mong : - học viên hiểu khái niệm giá trị tuyệt vời nhất của moat số hữu tỉ. ... Moat số hữu tỉ. - Có khả năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, có ý thức áp dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán. II. Phương pháp: - Đặt vấn đề. - Luyện tập. -...

Xem thêm: Giải Bài 1, 2 Trang 31 (Luyện Tập Chung Trang 31) Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung


*

*

... II/ Qui tắc cộng, trừ, nhân, chia số thập phân : (SGK). Vê duû : a/ (-1,13) + (-0,2 64) = - (1,13 + 0, 246 ) = - 1,3 94 b/ 0, 245 - 2,1 34 = 0, 245 + (- 2,1 34) = - (2,1 34 - 0, 245 ) = - 1,889 ... 3: 2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân neáu - GV đæa bài tập 19/15 SGK lên bảng phụ. Sau đó học sinh nhận xét bí quyết làm của mỗi bạn, và nhận xét cách làm nào cấp tốc hơn. Bài xích 20/15 ... (2,1 34 - 0, 245 ) = - 1,889 c/ (- 5,2) . 3, 14 = - (5,2 . 3, 14) = - 16,328 d/ (- 0 ,40 8) : (- 0, 34) = + (0 ,40 8 : 0, 34) = 1,2 chuyển động 4: 3. Luyện tập - Củng vắt ...

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Bậc 3 Có 3 Nghiệm Khi Nào, Điều Kiện Để Phương Trình Bậc 3 Có 3 Nghiệm


*

*

... Hnh – Luyện tập (35’) bài bác tập 1: - 1HS gọi yêu cầu BT1.- GV đi quan liêu sát. - 4HS làm bảng phụ.- HS làm vở.- GV nhận xét. - HS chữa trị bài, nhận xét – Đổi vở. Bài bác tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. ... nhận xét kiểm tra một số HS. - HS chữa trị bài nhận xét – Đổi vở chấm chéo. Bài bác tập 2 : - 1HS hiểu đề bài tập 2.- HS có tác dụng vở.- GV đi quan tiền sát. - 2HS lên bảng làm.- HS chữa trị bài nhận xét.- GV nhận ... bài luyện tập thông thường (tt) (183-1 84) . Tuần: Môn: toán Luyện tập thông thường (183-1 84) I. MC TIấU:- giúp HS ôn tập củng ráng về:+ Tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm.+ Tính diện tích s và...