Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 5

     

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng bài bác tập tính toán của những phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Thuộc lingocard.vn học bài toán này nhé!


Hôm nay lingocard.vn sẽ hướng dẫn các em học bài bác toán lớp 4 để tính rồi tính. Thuộc giải các bài tập vận dụng và các bài tập thực hành thực tế để củng nuốm kiến thức.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 5

Đang xem: giải pháp đặt tính rồi tính phép nhân

1. Hướng dẫn bài xích tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1. Lấy ví dụ như 1: Đặt tính với tính cùng với phép nhân.

Thực hiện phép nhân theo thiết bị tự từ nên qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (dưới 4) ghi nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bởi 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cộng 4 bởi 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 9 bằng 11, 11 cùng 4 bằng 15, thêm một bằng 16, viết 6 ghi nhớ 1

4 cộng 2 bởi 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong phương pháp tính trên:

248 được điện thoại tư vấn là tích riêng thứ nhất

496 được điện thoại tư vấn là tích riêng lắp thêm hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thiết bị nhất. Vì đấy là 496 chục

124 được hotline là tích riêng thứ ba. Tích riêng sản phẩm công nghệ 3 được viết lùi sang phía trái một cột đối với tích riêng đồ vật 2. Vì đó là 124 trăm.

1.2. Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

Chia theo thứ tự từ bỏ trái qua phải. Quá trình lần lượt: phép chia – phép nhân – phép trừ. Ta có:

144 phân tách 17 bởi 8, viết 8

8 nhân 17 bởi 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân tách 17 bởi 5

5 nhân 17 bởi 85, 85 trừ 85 bởi 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép chia hết

1.3. Ví dụ 3: Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng.

Quy tắc: ao ước cộng hai số thoải mái và tự nhiên ta hoàn toàn có thể làm như sau:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

Xem thêm: Ruột Của Động Vật Ăn Thịt Thường Ngắn Vì, Vì Sao Thú Ăn Thịt Lại Có Ruột Ngắn

– Cộng các chữ số ở từng mặt hàng theo trang bị tự từ phải sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến mặt hàng chục, mặt hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

Thực hiện tại phép tính theo nguyên tắc ta có:

Quy tắc: ước ao trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta rất có thể làm như sau:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

– Trừ những chữ số ở từng mặt hàng theo đồ vật tự từ phải sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, sản phẩm trăm, mặt hàng nghìn, …

2. Bài bác tập vận dụng

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính với phép trừ ko nhớ.

a) 82959 – 10547

b) 564383 – 460532

c) 27458 – 6324

d) 7578 – 534

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ gồm nhớ.

g) 567283 – 468496

h) 36270 – 13758

m) 64763 – 5697

n) 9370 – 999

Bài 4: Đặt tính với tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng bao gồm nhớ.

Xem thêm: Chuyện Ma Ở Quê Tôi: Truyện Tâm Linh Có That Chuyện Ở Quê Tôi

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649


m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo trang bị tự từ đề nghị qua trái ta có:

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bởi 4 thêm một bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bởi 21, viết 1 (dưới số 0) lưu giữ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 lưu giữ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bởi 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bởi 1, viết 1

5 cộng 7 bằng 12, cùng 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1

7 cùng 5 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cùng 2 bởi 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

0 nhân 146 bởi 06 nhân 6 bởi 36, viết 6 ghi nhớ 3

6 nhân 4 bởi 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cùng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1

8 cùng 4 bởi 12 thêm một bằng 13, viết 3 ghi nhớ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cùng 6 bằng 14, viết 4 lưu giữ 1

1 cộng 4 bởi 5 nhớ 1 bởi 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 6445 nhân 35 bởi 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 lưu giữ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm 1 bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bởi 5 thêm 4 bởi 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) nhớ 1

2 nhân 3 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bởi 25, viết 5 nhớ 2

7 nhân 8 bởi 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825


*

3 nhân 8 bởi 24, viết 4 lưu giữ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 lưu giữ 13 nhân 8 bằng 24 thêm một bằng 25, viết 5 ghi nhớ 23 nhân 7 bởi 21 thêm 2 bởi 23, viết 3 ghi nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 lưu giữ 13 nhân 1 bằng 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện phép phân chia ta có:

12 phân tách 9 bởi 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 phân chia 9 bởi 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân chia 9 bởi 9, viết 9

9 nhân 9 bởi 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bởi 4, viết 4

4 nhân 9 bởi 36, 36 trừ 36 bởi 0

Hạ 2, 2 không chia hết mang đến 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)50 chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bởi 1


Hạ 6 được 16 chia 6 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 chia 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bởi 42, 42 trừ 42 bởi 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

247 chia 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bởi 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bởi 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

371 chia 99 bởi 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bởi 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bằng 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bởi 495, 495 trừ 495 bằng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

437 phân tách 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bởi 0

Vậy 4375 : 175 = 25736 phân chia 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bởi 320

Hạ 4 được 3204 phân chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

800 phân tách 160 bởi 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 chia 160 bởi 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phép tính theo đồ vật tự từ buộc phải qua trái ta có:

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bởi 4, viết 42 trừ 0 bởi 2, viết 28 trừ 1 bởi 7, viết 7

Vậy 82959 – 10547 = 72412

3 trừ 2 bởi 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 16 trừ 6 bởi 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 – 463032 = 101351


*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 17 trừ 6 bằng 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 – 6324 = 21134


8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bởi 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 – 534 = 7044

13 trừ 6 bởi 7, viết 7 lưu giữ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8 ghi nhớ 112 trừ 4 bởi 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bởi 10, trừ 1 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 567283 – 468496 = 98787


10 trừ 8 bởi 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bởi 5, viết 5 nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 23 trừ 1 bởi 2, viết 2

Vậy 36270 – 13758 = 22512


13 trừ 7 bởi 6, viết 6 lưu giữ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

Vậy 64763 – 5697 = 59066


10 trừ 9 bằng 1, viết 1 lưu giữ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bởi 7, viết 7 lưu giữ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 lưu giữ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 – 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ buộc phải qua trái ta có:


6 cộng 8 bởi 14, viết 4 ghi nhớ 15 cùng 5 bằng 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cùng 7 bằng 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 lưu giữ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 – 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 – 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 – 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 – 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 – 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng đo lường và tính toán của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học giỏi dạng toán này em cần cần cù luyện bài xích tập và thường xuyên theo dõi lingocard.vn để cập nhật những kiến thức hay nhé.

kimsa88
cf68