Tổng hợp 101 bài toán tư duy lớp 1

     

Trọn bộ bài xích tập Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài bác tập Toán lớp 1 cho những em học viên ôn tập, rèn luyện củng cố kỹ năng và kiến thức lớp 1.

Bạn đang xem: Tổng hợp 101 bài toán tư duy lớp 1

Tài liệu Toán lớp 1

Bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1


A. Những dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết vệt , = vào khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết lốt , = vào nơi chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

bài 3. Điền số phù hợp vào khu vực chấm.

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ..... > 4

2 … > 3

Bài 4 *. Số?

7 81 > .....
4 .....8 .....9 > .....5 > .....
8 = .......... ....

Bài 5: Viết vệt , = vào nơi chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

bài bác 6. Điền số phù hợp vào nơi chấm.

13 … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 … > 11

10 … > 17

18 ..... > 14

12 … > 13

Bài 7: >

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 1811 > .....
14 .....18 .....19 > .....15 > .....
18 = ..........

Bài 9. , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, bài bác 11. > , ,

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết hàng số, chuẩn bị xếp các số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: .............................................................

- Theo lắp thêm tự từ lớn đến bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo lắp thêm tự từ bé đến lớn: ………………..........................

- Theo lắp thêm tự từ phệ đến bé: ………………..........................


Bài 4. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

Theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn: .......................................................Theo thứ tự từ bự đến bé: ....................................................

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn: .....................................................Theo thứ tự từ béo đến bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn: ...................................................

- Theo trang bị tự từ mập đến bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo sản phẩm công nghệ tự:

Từ bé xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ bự đến bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: kiếm tìm số lớn nhất, nhỏ bé nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số bé bỏng nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số phệ nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2


10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

Xem thêm: Tập Hợp Các Số Nguyên Tố Nhỏ Hơn 31 Có Số Phần Tử Là, Tập Hợp Các Số Nguyên Tố Nhỏ Hơn 31

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán có lời văn

Bài 1. Viết phép tính say mê hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có vớ cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính yêu thích hợp.

a) Có:12 dòng kẹo

Có vớ cả: .... Dòng kẹo?

b) Có: 9 con lợn

Bán: 6 bé lợn

Còn lại: ..... Nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phép tính mê thích hợp.

a, Có: 6 quả cam

Cho đi: 3 quả cam

Tất cả có: .... Trái cam?

Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ..... Chiếc kẹo?

bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 chiếc kẹo

Rơi mất: 8 chiếc kẹo

Còn lại ….. Mẫu kẹo?

Bài 7.

Thùng trang bị nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng lắp thêm hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng thích hợp phiếu bài bác tập lớp 1

1. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 mang đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số to nhất trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé xíu nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số liền sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan có 2 cái cây viết chì, bà bầu mua thêm vào cho Lan 3 cái cây bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( lựa chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)


C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào nơi trống:

a, Số 15 gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số đôi mươi gồm …. Chục với …. Solo vị.

Số 17 có …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số 9 tất cả …. Chục và …. Solo vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 solo vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 đối kháng vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 solo vị.

Số ….gồm 2 chục với 0 đối chọi vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp những số đã mang đến

a, Theo lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn: …………………………………………….

b, Theo trang bị tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng mang số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số đề nghị tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con gà tất cả mấy mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức thì trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình vẽ bên có mấy điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam bao gồm 17 quyển vở, Nam mang lại em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số tất cả 2 chục với 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Bài 4: Tìm một trong những biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm một thì đang ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích để điền vào địa điểm chấm 80 … 75 là:

A. >B. =C.

Câu 2: hiệu quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10B. 28C. 25D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB nhiều năm 7 cm, đoạn thẳng CD dài 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Lời giải, lời giải đề 4:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

A

C

A

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - 20 = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhị đoạn thẳng lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói vị trí những con vật.


Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): cho các số 82, 14, 69, 0:

a) tìm kiếm số lớn nhất và số bé xíu nhất trong những số trên.

b) chuẩn bị xếp những số theo đồ vật tự từ to đến bé.

Câu 4 (3 điểm): Viết phép tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Một đoạn dây dài 87cm. Các bạn Lan cắt bớt đoạn dây kia 25cm. Hỏi đoạn dây còn sót lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim màu xanh da trời ở phía bên trái chú chim color đỏ.

+ Chú chim màu đỏ ở bên phải chú chim màu xanh.

b) + nhỏ khỉ ở trên cây. Nhỏ sói ở dưới cây.

c) + Chú chó ngơi nghỉ trên tàu hỏa color xanh.

+ Chú mèo sống trên tàu hỏa màu đỏ.

+ Chú lợn ngơi nghỉ trên tàu hỏa blue color nước biển.

d) + Gấu bông color tím nghỉ ngơi trước gấu bông màu vàng.

Câu 2:

45 – 12 = 14

20 + 30 = 50 <Đ>

34 – 22 = 11

35 + 13 = 48 <Đ>

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số nhỏ bé nhất là số 0

b) sắp tới xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn dây còn sót lại dài 62 xăng-ti-mét.

C. Bài xích tập trường đoản cú luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền dấu >,

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn: .........................................................................................

b) Theo máy tự từ to đến bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền dấu và số vào vết …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài bác Toán

Có: 10 cây cam

Có vớ cả: ... Cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số cây cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân chia kẹo đến hai anh em. Em được 8 cái kẹo, anh được ít hơn em 3 dòng kẹo. Hỏi anh được mấy loại kẹo?

Đáp án: Anh được chị em chia đến 5 dòng kẹo.

Bài 6: Tìm nhì số làm sao để cho khi cùng lại được kết quả bằng 9, mang số to trừ số bé bỏng cũng có kết quả bằng 9.

Đáp án bài xích 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 phải hai số nên tìm là 9.

Bài 7:

Điền số tương thích vào khu vực chấm:

Bút dạ tất cả độ dài bằng ….cm.

Đáp án: 16cm

bài xích 8: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa tất cả 10 trái táo. Chúng ta Hà gồm 15 quả táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu trái táo?

Đáp án: Cả đôi bạn có: 10 + 15 = 25 trái táo

bài bác 9: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Lan tất cả 11 viên kẹo. Các bạn Hùng gồm 14 viên kẹo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Mẹ có 48 quả táo. Bà bầu cho Lan 11 quả táo. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 quả táo

Bài 11: Hình bên:

Có.......hình tam giácCó ......hình chữ nhật.

Đáp án:

Có 2 hình tam giácCó 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết phép tính yêu thích hợp:

*

Đáp án: 4 + 1 = 5

Bài 13: Lan hỏi Hoa: “Năm nay chị chúng ta bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi. Mình yếu chị bản thân 2 tuổi.” Hỏi chị của doanh nghiệp Hoa trong năm này bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Chị của công ty Hoa trong năm này có số tuổi là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng hỏi Hà: “Năm nay bạn mấy tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn chục tuổi. Anh mình rộng mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa tròn chục tuổi tức là anh 10 tuổi Vậy tuổi Hà năm nay là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng hỏi Dũng: “Em nhỏ bé của chúng ta mấy tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu vứt chữ số là số bé dại nhất tất cả một chữ số làm việc số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số thì được tuổi em mình”. Hỏi em bé bỏng của Dũng mấy tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có 1 chữ số là: 0 Số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: 10

Bỏ đi chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em bé bỏng của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm khoe với Bốn: “Ba năm nữa thì mình có số tuổi bởi số lớn nhất có một chữ số”. Hỏi chúng ta Năm mấy tuổi?

Đáp án:

Số bự nhất có 1 chữ số là: 9

Tuổi của người sử dụng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)


..................................

Các bậc phụ huynh nên gồm kế hoạch dậy con các năng lực học toán lớp 1. Trên đây là: Trọn bộ bài tập Toán cơ bản lớp 1 có không thiếu các dạng câu hỏi lớp 1 và các phiếu ôn tập lớp 1 cho những em làm cho trực tiếp. Các chúng ta có thể tham khảo tài liệu Tổng hợp những dạng bài bác tập toán lớp 1 tự cơ phiên bản đến nâng cao có đáp án:

Trọn bộ bài xích tập Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao gồm các dạng trường đoản cú cơ phiên bản đến cải thiện giúp các phụ huynh ra bài xích tập Toán lớp 1 cho nhỏ ôn tập, rèn luyện củng cố kỹ năng lớp 1. Những phụ huynh mua về nhằm cùng bé ôn luyện từng ngày nhé!

Ngoài Trọn bộ bài xích tập Toán cơ phiên bản lớp 1 trên, các em học sinh rất có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng cấp và bài xích tập môn Toán lớp 1 không thiếu khác, nhằm học giỏi môn Toán rộng và chuẩn bị cho các bài thi đạt tác dụng cao. Chúc các em học tốt!


Để luôn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và đào tạo và học tập các môn học lớp 1, american-home.com.vn mời các thầy cô giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 1. Rất muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.

Xem thêm: Bây Giờ Là Thế Kỷ Bao Nhiêu Năm? 1 Thập Kỷ ? Thiên Niên Kỷ ?

Các nhóm lớp 1 này cung cấp chi tiết các tư liệu miễn tổn phí về bài soạn giáo án, các đề thi và những chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của giáo viên. Kính mời các thầy cô gia nhập và share miễn phí.