CÁC BÀI TOÁN TỔNG TỈ LỚP 4

     

Hướng dẫn giải toán lớp 4 - Dạng tổng tỉ

A. Bí quyết giải chung

Bước 1. Vẽ sơ đồ theo dữ kiện bài xích ra.

Bạn đang xem: Các bài toán tổng tỉ lớp 4

Bước 2. Kiếm tìm tổng số phần bằng nhau

Bước 3. Tìm kiếm số bé xíu và số lớn (Có thể kiếm tìm số lớn trước hoặc tra cứu sau và ngược lại)

Số nhỏ xíu = (Tổng : số phần bằng nhau) x số phần của số nhỏ nhắn (Hoặc Tổng - số lớn)

Số lớn = (Tổng: số phần bằng nhau) x số phần của số lớn (Hoặc tổng - số bé)

Bước 4. Kết luận đáp số

(Học sinh bao gồm thể tiến hành thêm bước thử lại để kiểm chứng kết quả)

B. Trường hợp đặc biệt

Đề bài bác nhiều việc lại quán triệt dữ kiện đầy đủ về tổng với tỉ số mà bao gồm thể mang lại dữ kiện như sau:

- Thiếu (ẩn) tổng (Cho biết tỉ số, cấm đoán biết tổng số)

- Thiếu (ẩn) tỉ (Cho biết tổng số, không cho biết tỉ số)

- mang đến dữ kiện thêm, bớt số, tạo tổng (tỉ) mới tìm số ban đầu.

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về câu hỏi cơ bản.

Các lỗi tốt mắc phải lúc giải câu hỏi tổng tỉ, hiệu tỉ

Những dạng việc tổng tỉ, hiệu tỉ tuy không quá phức tạp, nhưng một số vấn đề dạng ẩn, học sinh dễ mắc phải những không nên sót sau:

Hiểu sai bản chất bài toán.Gộp bước làm, làm cho tắt nên đo lường và tính toán sai.Quên ghi đơn vị (lỗi không đúng cơ bản của các bài toán lời văn)

C. Bài xích tập vận dụng

Dạng toán tổng – tỉ cơ bản

Tuổi Mẹ cùng An 36 tuổi. Tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị một phần:

36 : 9 = 4 (tuổi)

Số tuổi của mẹ:

4 x 7 = 28 (tuổi)

Số tuổi của An:

4 x 2 = 8 (tuổi)

Đáp số: Mẹ 28 tuổi; An 8 tuổi.

Dạng toán tổng – tỉ (ẩn)

Có nhị thùng đựng 96 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Ta có: 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai

Hay: thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần:

96 : 8 = 12 (lít)

Số lít dầu thùng thứ nhất đựng:

12 x 3 = 36 (lít)

Số lít dầu thùng thứ hai đựng:

12 x 5 = 60 (lít)

Đáp số: 36 (lít); 60 (lít).

Dạng toán tổng (ẩn) – tỉ (ẩn)

Tìm hai số tự nhiên, biết vừa đủ cộng của chúng là 120 cùng 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau:

*

Tổng nhì số là:

120 x 2 = 240

1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai

Ha: số thứ nhất bằng 3/7 số thứ hai.

Xem thêm: “ Những Giọt Sương Lặn Vào Lá Cỏ, Những Giọt Sương Lặn Vào Lá Cỏ

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 7 = 10 (phần)

Giá trị một phần:

240 : 10 = 24

Số thứ nhất là:

24 x 3 = 72

Số thứ nhị là:

24 x 7 = 168

Đáp số: 72 và 168

Dạng ẩn mối liên hệ

Một đội 5 bạn đi cân sức khỏe. Kết quả như sau:

Bạn An cùng Bình cân nặng nặng 76kg.

Bạn Bình và bỏ ra cân nặng 84kg.

Bạn bỏ ra và Dũng cân nặng 74kg.

Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.

Bạn An, Bạn Chi, Hồng cân nặng 100kg.

Hãy tính coi mỗi bạn cân nặng nặng bao nhiêu?

Giải

Bạn An với Bình cân nặng 76kg. Bạn Bình và bỏ ra cân nặng 84kg.

Suy ra: Bạn chi cân nặng hơn An: 84 – 76 = 8kg.

Bạn bỏ ra và Dũng cân nặng nặng 74kg. Bạn Dũng và Hồng cân nặng 50kg.

Xem thêm: Môn Sinh Học 10 Bài 19 : Giảm Phân, Môn Sinh Học

Suy ra : Bạn đưa ra cân nặng hơn Hồng: 74 – 56 = 24kg.