Cách Giải Bài Toán Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất

     

Bài toán tìm giá chỉ trị lớn số 1 (GTLN), giá trị nhỏ dại nhất (GTNN) của hàm số lộ diện khá thường xuyên xuyên trong những đề thi toán học. Với nhiều mức độ, những dạng khác nhau. đọc được sự khó khăn của học sinh khi bắt đầu tiếp xúc với những dạng bài này, bài học bây giờ american-home.com.vn sẽ tổng thích hợp lại cụ thể các dạng toán và kiến thức liên quan cho GTLN, GTNN vào toán học và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá chỉ trị to nhất nhỏ dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

+) Số M được gọi là giá trị lớn nhất (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D nếu f(x) ≤ M với tất cả x ∈ D và tồn trên x0 ∈ D làm thế nào để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Cầm tắt triết lý và bài tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu: