Cách làm món trứng chiên bằng tiếng anh

     

Một nguyên liệu không xa lạ gì với tất cả mọi tín đồ đó là trứng. Trứng là một nguyên vật liệu có lượng dinh dưỡng cũng rất cao, và hoàn toàn có thể cho rằng đây là thực phẩm vấp ngã dưỡng. Trứng có thể chế biến được không ít món nạp năng lượng khác nhau. Nội dung bài viết này sẽ giải đáp cách có tác dụng món trứng chiên bởi tiếng anh.

Bạn đang xem: Cách làm món trứng chiên bằng tiếng anh

*

Fried egg ingredients

Chicken eggs: 3 eggs / Duck eggs: 2 eggsGreen onions: 2 plants1 teaspoon cooking oilSeasoning: 50% teaspoon pepper, 1 teaspoon fish sauce / 1 teaspoon salt

Instructions for making fried eggs


The usual way of frying eggs

*

Break the eggs into a bowl, chop the scallions into it, season with spices & use chopsticks lớn beat the eggs in one direction, địa chỉ cửa hàng cooking oil khổng lồ prevent the eggs from drying out when frying.Heat the pan, địa chỉ cửa hàng cooking oil, spread the oil evenly on the pan, wait for the oil khổng lồ boil, then turn down the heat, pour the eggs in slowly, shake the pan handle gently to spread the eggs evenly all over the pan.Note so that the amount of cooking oil is not too much or not too little, measure 1 tablespoon with a tbsp & then put it in the pan.Wait 2 minutes khổng lồ pour the eggs into the pan, then use the frying pan to lớn turn them over, so the eggs will not be torn.


Fried egg omeletHow to lớn fry a cooked omelet on 1 sidePut the pan on the stove, put on medium heat, coat with a thin layer of oil, wait about 10-20 seconds for the oil lớn heat up, then quickly break the eggs, drop the eggs very gently into the pan so that the yolk is in the middle of the white.Keep the heat và pan on for 10-15 seconds. When the whites start to lớn cook, quickly turn off the heat & put the eggs on a plate.How khổng lồ fry a double-sided omeletPut the pan on the stove, let the heat medium, wait for the pan to lớn heat up and địa chỉ cửa hàng a sufficient amount of oil so that the pan is not too submerged nor too thin.Use a chopstick to kiểm tra if the oil is hot. Break the eggs into a bowl, use a large spoon to lớn separate the yolks and put them in the pan first, then pour the whites around the yolks.Cover the pan with a lid for 20-30 seconds khổng lồ cook the eggs on the surface. Turn off the heat & put the eggs on a plate.The way of frying an omelet helps the cook to lớn avoid the grease splash, while ensuring that the egg is cooked on both sides while still having an attractive peach inside.

Xem thêm: Tên Và Hình Ảnh Các Nhân Vật Trong One Piece Được Yêu Thích Nhất

*


Bạn vẫn đọc: giải pháp làm món trứng chiên bởi tiếng anh | https://blogchiase247.net – quả đât Ẩm Thực


How lớn fry an omelet fully cookedPut the pan on the stove, put on medium heat, wait until the pan is hot, then put the oil in the pan. Use a chopstick to kiểm tra the temperature of the oil.When the heat is enough. Crack the eggs into the pan so that the yolks don’t break và the whites just surround.Wait about 10-20 seconds, slowly turn the egg over & fry again. Use a chopstick lớn gently poke the middle of the yolk from the top down so that the yolk is slightly broken but still in the middle of the white.After 1 minute the eggs start lớn hunt evenly và turn yellow at the edges, turn off the heat and put on a plate.Frying eggs in this way will help the eggs not only to lớn fully cook on both sides & inside, but also have a crispy aroma because the fried eggs are older than the two methods of frying the eggs above.This way of frying eggs is suitable for making omelets for children because both the whites và yolks of the eggs are cooked, ensuring safety for the digestive system.

Xem thêm: Công Thức Phân Tử Của Etyl Isopropyl Amin Là Danh Pháp Gốc Chức Của Amin

Some notes when frying eggs

The way of frying the omelet will not give the same rich flavor as the normal way of frying eggs because it is not possible to stir the eggs with the spices. So while frying, use a spice jar with a hole khổng lồ sprinkle pepper and salt evenly on top of the omelet!The omelet is different from the usual fried egg in Vietnam, so you can use butter to replace cooking oil, helping to bring a delicious European-style flavor suitable for breakfast!If you want an omelet to lớn be cooked but still have a peach heart, never let the heat be too high, but turn it down to lớn medium and low heat.Bài viết trên khuyên bảo cách có tác dụng món trứng chiên bằng tiếng anh mong rằng sẽ giúp bạn có tác dụng được món trứng chiên ngon hơn.