Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

     

Ngó ko thấy mẹ,ngùi ngùi........Bạn đang xem: Chiều chiều gió ngược gió xuôi ngó ko thấy bà bầu ngùi ngùi

Nói chín ...làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười fan chê.

Bạn đang xem: Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

....nhớ kẻ đâm, xay,giần, sàng.


*

- Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi ghi nhớ thương.

- Nói chín thìnên làm cho mười

Nói mười làm chín, kẻ cười tín đồ chê.

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo ghi nhớ kẻđâm, xay, giần, sàng.

~Học tốt~

Câu thơ nào đồng nghĩa với câu thơ : "Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững vàng như kiềng tía chân"

a.Năng nhặt chặt bị

b.Thua keo dán này ta bày keo khác

c.Dù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng

d.Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi | Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi lưu giữ thương

Bài làm

Câu thơ nào đồng nghĩa tương quan với câu thơ :

"Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng bố chân"

Là: "Hãy lo kiên định câu cua,

cho dù ai câu chạch, câu rùa khoác ai."

# Chúc chúng ta học xuất sắc #

Dù ai nói ngả nói nghiêng | Lòng ta vẫn vững như kiềng tía chân"

Câu này có nghĩa là sau lúc cán cỗ giảng thì ta phải có ý kiến riêng của mình, và cần ráng sức bảo vệ ý loài kiến đó. Ở quốc tế thì đó là nền giáo dục giúp học viên sinh viên bao gồm tư tưởng mới, phạt minh được nhiều điều hay đến xã hội.

đồng nghĩa với nó làDù ai nói đông nói tây | Lòng ta vẫn vững vàng như cây giữa rừng.

chúc bạn học tốt

Con có cha như ...

Con không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi

Nước lã mà lại vă đề xuất hồ

Tay không cơ mà nổi ... Mới ngoan

... Từ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

... Nhớ kẻ đâm , xay , giần , sàng

Nói chín ... Làm mười

Nói mười có tác dụng chín , kẻ cười tín đồ chê

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng

Chiều chiều ngó ngược , ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ , ngùi ngùi ...

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây nhưng trồng

Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông new biết..................... Can sâu

mặc dù ai nóiđông nói tây

Lòng ta vẫn.................... Giữa rừng

Chiều chiều gió ngược gió xuôi

Ngó ko thấy người mẹ buingùi ...............

Ăn trái nhớ nhắc trồng cây

.................. Lưu giữ kẻ đâm xay giần giàn

Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông mới biết lạch làm sao cạn sâu.

cho dù ai nói đông, nói tâyLòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

1)Nực mỉm cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu té ai dè...(gồm 9 chữ cái)

2)Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai... Dây mà lại trồng(gồm 8 chữ cái)

3)Lội non bắt đầu biết non cao

Lội sông new biết...cạn sâu(gồm 7 chữ cái)

4)Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ...giữa rừng(gồm 10 chữ cái)

5)Chiều chiều ngó ngược,ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ,ngùi ngùi...(gồm 9 chữ cái)

6)Nói chín...làm mười

Nói mười có tác dụng chín ,kẻ người cười chê(gồm 6 chữ cái)

7)Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

... Ghi nhớ kẻ đâm,xay,dan,sàng(gồm 5 chữ cái)

8)... Tự thuở còn non

Dạy nhỏ từ thuở hãy còn thơ ngây(gồm 6 chữ cái)

9)Nước lã mà vã buộc phải hồ

Tay không nhưng nổi ...mới ngoan(gồm 4 chữ cái)

Giúp mk với

Ai cấp tốc mk tik

Thanks

Lớp 5 Ngữ văn 5 0 gởi Hủy

1) xe cộ nghiêng

2) nhớ kẻ cho

3) lạch nào

4) vững vàng như cây

5) ghi nhớ thương

6) thì phải

7) nạp năng lượng gạo

8) yêu con

9) cơ đồ

chúc bn hok tốt !

Đúng 0 comment (0)

1.xe nghiêng

2.nhớ kẻ cho

3.lạch nào

4.vững như cây

5.nhớ thương

6.thì nên

7.ăn gạo

8.uốn cây

9.cơ đồ

Đúng 0
bình luận (0)

1 xe cộ nghiêng

2 ghi nhớ kẻ cho

3 Lạch nào

4 vững như cây

5 ghi nhớ thương

6 Thì nên

7 Ăn gạo

8 uốn cây

9 Cơ đồ

TK cho khách hàng nha ae

Đúng 0
phản hồi (0)

Các các bạn giải giúp mình nhé:

4) Nực cười châu chấu đá xe 11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi 16) bé có phụ vương như ...

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ... Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi ... Bé không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi.

7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 12) Nói chín ... Làm mười

Ăn khoai ... Dây màtrồng. Nói mười làm chín, kẻ cười bạn chê.

9) Lên non mới biết non cao 13) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Lội sông mới biết ... Cạn sâu. ... Lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

10) cho dù ai nói đông nói tây 14) ... Tự thuở còn non

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng. Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

Lớp 5 Ngữ văn 2 0 giữ hộ Hủy

4.xe nghiêng 7.nhớ kẻ mang lại 8.lạch nào 10.vững như cây

11.nhớ yêu mến 12.thì nên 13.ăn gạo 14.uốn cây 16.nhà có nóc

Đúng 0
comment (0)

4. Nực cười cợt châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

7. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây nhưng trồng.

9. Lên non new biết non cao

Lội sông new biết lạch làm sao cạn sâu.

10. Cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây giữa rừng.

11. Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi lưu giữ thương.

12. Nói chín thì nên cần làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười fan chê.

13. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Xem thêm: Cách Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Nghiệp Tương Lai (5 Mẫu)

14. Uốn nắn cây từ bỏ thuở còn non

15. Con có thân phụ như nhà gồm nóc

Con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi.

Đúng 0
phản hồi (0)

GIẢI NGHĨA :

Muốn sang thì bắc ước kiều

Muốn bé hay chữ thì yêu mang thầy.

Bầu ơi thương lấy túng thiếu cùng .Tuy rằng khác tương đương nhưng phổ biến một giàn.

Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồiở đâu.

Nực cười châu chấu đá xe pháo Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe pháo nghiêng

Nhiễu điều che lấy giá bán gương fan trong một nước đề nghị thương nhaucùng.

Cá không ăn muối cá ươn

Con cưỡng bố mẹ trăm đường bé hư.

Ăn trái nhớkẻ trồng cây

Ăn khoai lưu giữ kẻdây nhưng mà trồng.

Muôn dòng sông đổ biển cả sâu

Biển chê sông nhỏ, đại dương đâu nước còn .

Lên non new biết non cao

Lội sông bắt đầu biết sông nào cạn sâu.

Dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững vàng như cây thân rừng.

Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi thương nhớ .

Nói chín thì nên cần làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười bạn chê.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

Dạy bé từ thuở còn non

Dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

Nước lã cơ mà vã yêu cầu hồ

Tay không mà lại nổi cơ đồ mới ngoan.

Con có cha như nhà tất cả nóc

Con không phụ thân như nòng nọc đứt đuôi.

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 nhờ cất hộ Hủy

có fải bạn lấy từ vào sgk lop5 đúng ko nào

Đúng 0
bình luận (0)

1) mong sang thì bắc ...

Muốn nhỏ hay chữ thì yêu rước thầy .

2) thai ơi yêu thương lấy túng bấn cùng

Tuy rằng ... Nhưng tầm thường một giàn .

3) Núi cao bởi bao gồm đất bồi

Núi chê khu đất thấp ... ở đâu .

4) Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu bổ , ai dè ...

5) Nhiễu điều bao phủ lấy giá gương

Người vào một nước yêu cầu ... Cùng

6) Cá không nạp năng lượng muối ...

Con cãi bố mẹ trăm đường bé hư

7) Ăn quả ghi nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ... Dây nhưng mà trồng

8) Muôn loại sông đổ biển cả sâu

Biển chê sông nhỏ dại , biển đâu ...

Xem thêm: 4010 Bằng Bao Nhiêu Hệ Nhị Phân ? Giao An Tin 10

9) Lên non mới biết non cao

Lội sông mới biết ... Cạn sâu

10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ... Giữa rừng

11) Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi

12) Nói chín ... Làm cho mười

Nói mười có tác dụng chín , kẻ cười fan chê

13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

... Nhớ kẻ đâm , say , dần dần , sàng

14) ... Từ thưở còn non

Dạy nhỏ từ thưở hãy còn thơ ngây

15) Nước lã cơ mà vã lên hồ

Tay không nhưng mà nổi ... New ngoan

16) con có thân phụ như ...

Con không thân phụ như nòng nọc đứt đuôi

Lớp 5 Ngữ văn 7 0 nhờ cất hộ Hủy

dài vượt mún xây xẩm phương diện mày

- Đúng 0 phản hồi (0) lên google nhé là xong

Đúng 0 bình luận (0)

1) ước kiều

2) khác giống

6) cá ươn

16) nhà gồm nóc

Còn mấy câu tê mk ko biết

Đúng 0
comment (0)

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Ngó về quê mẹ ruột nhức chín chiều

a, chỉ ra rằng nghĩa của từ"" chiều chiều "", "" chiều "" vào câu thơ trên

b, tìm kiếm từ trái nghĩa và đồng nghĩa tương quan của từ, "" chiều chiều "" , "" chiều "" trong khúc thơ trên

Lớp 5 Ngữ văn 1 0 giữ hộ Hủy

a chiều chiều chỉ giờ chiều sắp tối. Chiều chỉ phương hướng

bchiều chiều là bình minh đồng nghĩa là gần tối hoàng hôn chiều là mất phương và chiều hướng

Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

american-home.com.vn