Cho 20 Điểm Trong Đó Có A Điểm Thẳng Hàng

     
*Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó có a điểm thẳng hàng

cho 20 điểm,trong đó có a điểm thẳng hàng.cứ 2 điểm,ta vẽ một con đường thẳng .tìm a,biết vẽ được toàn bộ 170 con đường thẳng


*

Nếu không có 3 điểm như thế nào thẳng hàng thì vẽ được vớ cả (frac20.left(20-1 ight)2=190)(đường thẳng)

Số con đường thẳng vượt ra là: 190-170=20 (đường thẳng)

Mà 20=5.4=5.(5-1) buộc phải suy ra a=5


*

Cho 20 điểm trong các số đó có a điểm trực tiếp hàng.Cứ 2 điểm ta vẽ 1 mặt đường thẳng. Tìm a biết vẽ được toàn bộ 170 đường.


cho đôi mươi điểm ,trong đó bao gồm a điểm trực tiếp hàng.Cứ 2 điểm vẽ được một đoạn trực tiếp .tìm a biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng từ đôi mươi điểm sẽ cho


Có 20 điểm trong đó bao gồm a điểm thẳng hàng.Cứ 2 điểm , ta vẽ một đường thẳng.Tìm a, biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng
Xem thêm: Toán HọC LớP 8 - Giải Toán 8 Trang 125, 126

cho 20điểm,trong đó bao gồm a điểm thẳng hàng.Cứ nhị điểm ta vẽ một mặt đường thẳng.Tìm a biết vẽ dduwowcj toàn bộ 170 mặt đường thẳng


Cho 20 điểm ,trong đó có a điểm thẳng sản phẩm .Cứ 2 điểm ta vẽ một con đường thẳng .Tìm a ,biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng


Gỉa sử không tồn tại a điểm nào thẳng sản phẩm thì vẽ được : 20.19 : 2 = 190 (đường thẳng)

Số con đường thẳng thừa ra là : 190 - 170 = trăng tròn (đường thẳng)

Ta có :

$fraca imesleft(a-1 ight)2-1$a×(a−1)2 −1= 20

$fraca imesleft(a-1 ight)2$a×(a−1)2 = 20 + 1

$fraca imesleft(a-1 ight)2$a×(a−1)2  = 21

a x (a - 1) = 21 x 2 = 42 = 7 x 6 

Vậy a = 7

 


Giả sử không có a điểm như thế nào thẳng sản phẩm thì vẽ được : 20. 19: 2= 190 ( con đường thẳng)

Số mặt đường thẳng dư ra là : 190- 170= đôi mươi ( đường thẳng)

Ta có:

(fraca.left(a-1 ight)2-1)

(fraca.left(a-1 ight)2=20+1)

(fraca.left(a-1 ight)2=21)

(a.left(a-1 ight)=21.2=42=7.6)

Vậy a = 7

choa mk nha. Mơn nhìu//


Cho đôi mươi điểm , trong những số ấy có a điểm thẳng hàng . Cứ 2 điểm , ta vẽ một mặt đường thẳng .Tìm a , biết vẽ được toàn bộ 170 mặt đường thẳng


Cho đôi mươi điểm, trong các số đó có a điểm trực tiếp hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Kiếm tìm a, biết vẽ được toàn bộ 170 đường thẳng.


giả su trăng tròn diem khong co b3 diem thang hang suy ra 20.19 :2 =190 a diem trong bởi khong ca ba diem thang hang thi teo ; a(a-1) : 2 (duong) theo bai ra : 190-a(a-1) : 2 -1 =170 suy ra a(a-1)/2-1=20 suy ra a(a-1)/2=21 suy ra a(a-1) = 42 = 6.7 vay a =7
Xem thêm: Top 15+ Đóng Vai Trương Sinh Bày Tỏ Niềm Ân Hận Hay Nhất, Access Denied

cho 20 điểm, trong các số ấy có a điểm trực tiếp hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một đường thẳng. Kiếm tìm a, biết vẽ được toàn bộ 170 mặt đường thẳng


cho đôi mươi điểm trong những số ấy có a điểm thẳng hàng. Cứ 2 điểm ta vẽ một đường thẳng . Tìm kiếm a , hiểu được vẽ được tất cả 170 đường thẳng