Cho 20 Điểm Trong Đó Không Có 3 Điểm Nào Thẳng Hàng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho đôi mươi điểm trong những số ấy ko tất cả 3 điểm làm sao thẳng mặt hàng , cứ qua 2 điểm ta vẽ 1 đường thẳng . Hỏi vẽ được từng nào đường thẳng?


*

cho trăng tròn điểm trong đó không tồn tại ba điểm làm sao thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường trực tiếp .Hỏi vẽ được bao nhiêu đường trực tiếp ? vày sao?

b, cho n điểm trong đó không có ba điểm như thế nào thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng . Biết rằng có toàn bộ 105 con đường thẳng . Tính n 


*

Ta lựa chọn một điểm bất kì,qua điểm này ta nối theo thứ tự với 19 điểm sót lại ta vẽ được 19 đường thẳng.

Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng

Như vậy ta sẽ được 19x20 mà lại mỗi con đường thẳng đã được xem hai lần cho nên có vớ cả:

(20x19):2=190 mặt đường thẳng

Vậy vẽ được 190 đường thẳng


cho 20 điểm trong các số đó có không 3 điểm làm sao thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng, hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng? giả dụ trong 20 đặc điểm đó có đúng 3 điểm thẳng hàng thì gồm bao nhiêu đường thẳng?


a)Chọn 1 điểm trong những 20 điểm đang cho.Qua điểm đó, với lần lượt từng điểm vào 19 điểm sót lại ta vẽ được 19 mặt đường thẳng.Cứ vậy nên với đôi mươi điểm ta vẽ được 20.19 đường thẳng nhưng lại mỗi đường thẳng đã được xem hai lần, do đó có toàn bộ (20.19):2=190 (đường thẳng)

b)Cho điểm n trong đó không tồn tại bất kì 3 điểm như thế nào thẳng hàng.Cứ qua 2 điểm ta vẽ một con đường thẳng, đường thẳng vẽ được là n.(n-1).Nếu qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được 3.2:2=3(đường thẳng), số mặt đường thẳng giảm xuống là 3-1=2

Vậy trong 20 điểm mà có đúng 3 điểm thẳng hàng thì ta vẽ được 190-2=188(đường thẳng)

NHỚ TÍCH NHÁ


Đúng 0
phản hồi (0)

bài 3: mang lại 80 điểm phân biệt trong số ấy có đúng 30 điểm trực tiếp hàng, bên cạnh đó ko còn bất kể 3 điểm làm sao thẳng hàng, hiểu được cứ qua 2 điểm ta vẽ được một đường thẳng, hỏi vẽ được từng nào đường thẳng


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi hủy

trả sử trong 80 điểm đó không tồn tại bất kì điểm làm sao thẳng hàng

Lấy một điểm bất kể trong 80 điểm đang cho, kẻ với 79 điểm còn sót lại ta được 79 mặt đường thẳng.Làm tựa như như vậy với tất cả các điểm còn lại ta được:80 x 79 (đường thẳng)

Nhưng giả dụ làm vậy nên , mỗi mặt đường thẳng được xem 2 lần. Vì vậy số mặt đường thẳng kẻ được là: 80 x 79 : 2= 3160 (đường thẳng)

Vì vào 80 điểm đó có 30 điểm trực tiếp hàng

⇒số mặt đường thẳng bị hụt đi là: 30 x 29 : 2 - 1=434 (đường thẳng)

Do đó số đường thẳng thực thụ kẻ được là: 3160 - 434= 2726 (đường thẳng)

ĐÁP SỐ:2726 (đường thẳng)

 


Đúng 0

comment (0)

Cho trăng tròn điểm trong những số đó ko bao gồm 3 điểm làm sao thẳng hàng, cứ qua 2 điểm ta đã vẽ được 1 đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng.


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi diệt

Cứ qua 2 điểm ta vẽ được:2.(2-1):2=1 (đường thẳng)

Cứ qua 3 điểm ta vẽ được:3.(3-1):2=3(đường thẳng)

Cứ qua 4 điểm ta vẽ được:4.(4-1):2=6(đường thẳng)

...

Xem thêm: Bài Tập Tự Nhiên Xã Hội Lớp 3 Trang 20, Vở Bài Tập Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 3 Bài 14

Cứ qua n điểm ta vẽ được:n.(n-1):2(đường thẳng)

Vậy cứ qua trăng tròn điểm ta vẽ được:20.(20-1):2=190(đường thẳng)


Đúng 0

phản hồi (0)

có 190 con đường thẳng


Đúng 0
bình luận (0)

giúp mk giải bài xích này nhưng lại xin hãy giải không còn cả bài bác ra hộ cái.


Đúng 0
comment (0)

Cho 20 điểm trong những số ấy ko tất cả 3 điểm làm sao thẳng sản phẩm cứ 2 điểm ta vẽ được một được 1 mặt đường thẳng hỏi có toàn bộ bao nhiêu con đường thẳng


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi hủy

Chọn một điểm. Qua đặc điểm đó và từng điểm trong 19 điểm còn lại, ta vẽ được 19 đường thẳng. Làm như vậy với đôi mươi điểm, ta được 19. đôi mươi đường thẳng. Tuy thế mỗi đường thẳng đã được tính hai lần, vì chưng đó tất cả chỉ có19.20 : 2 = 190 đường thẳng.

Xem thêm: Một Cửa Hàng Ngày Thứ Nhất Bán Được, Please Wait


Đúng 0

comment (0)

190 đường thẳng 

tick mk vài cái lên 210 nha !!!


Đúng 0
comment (0)

a) đến 40 điểm trg đó ko bao gồm 3 điểm làm sao thẳng sản phẩm . Cứ trải qua 2 điểm ta vẽ đc 1 mặt đường thẳng . Hỏi vẽ đc bao nhiêu mặt đường thẳng ?

b) mang đến 40 điểm trg đó bao gồm đúng 10 điểm thẳng hàng . Dường như ko bao gồm 3 điểm làm sao thẳng mặt hàng .Cứ qua 2 điểm ta đc 1 đường thẳng . Hỏi được bao nhiêu đường thẳng ?

c) cho n điểm ( n nằm trong tập phù hợp số tự nhiên ) . Trg kia ko bao gồm 3 điểm nào thẳng hàng, cứ đi qua 2 điểm ta đc 1 đường thẳng .Biết rằng gồm 105 con đường thẳng .Tìm n ?


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi hủy

a) Kẻ từ là 1 điểm bất kể với các điểm còn lại được: 39 đoạn thẳng 

- Làm bởi vậy với 40 điểm ta được: 39 . 40 = 1560 (đường thẳng )

- dẫu vậy mỗi mặt đường thẳng được xem 2 lần 

=> Số mặt đường thẳng thực sự là: 1560 : 2 = 780 mặt đường thẳng

b)Nếu 40 điểm không có 3 điểm nào thẳng mặt hàng thì vẽ được 780 mặt đường thẳng 

- với 10 không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng mặt hàng thì vẽ được:

10 . 9 : 2 = 45 ( con đường thẳng )

* ví như 10 điểm đó thẳng sản phẩm thì chỉ vẽ được 1 đường thẳng 

- do thế số mặt đường thẳng bị giảm sút là: 45 - 1 = 44 ( đường thẳng )

- Số mặt đường thẳng nên tìm là: 780 - 44 = 736 ( con đường thẳng )

c)Ta có: n.(n - 1) : 2 = 150

n.(n - 1) = 210

n.(n - 1) = 15 . 14

Vậy n = 15


Đúng 0

comment (0)

Cho đôi mươi điểm trong số đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, trong khi không bao gồm 3 điểm làm sao thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng. Hỏi tự 20 điểm đó ta vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng.


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi bỏ

mfghjuvb


Đúng 0

bình luận (0)

Nếu trong 20 điểm không có 3 điểm nào thẳng sản phẩm thì vẽ được (frac20.left(20-1 ight)2=190)(đường thẳng)

Trong 7 điểm không có 3 điểm như thế nào thẳng hàng thì tạo nên thành (frac7.left(7-1 ight)2=21)(đường thẳng)

Vì 7 điểm trực tiếp hàng tạo thành thành 1 đường thẳng yêu cầu số mặt đường thẳng giảm (21-1=20)(đường thẳng)

Vậy có (190-20=170)(đường thẳng)

#z


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho n điểm trong số đó ko có 3 điểm như thế nào thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ một mặt đường thẳng . Hỏi vẽ được toàn bộ bao nhiêu con đường thẳng


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi hủy

thế à

số con đường thẵng được vẽ là

n(n1) chia 2 (đường thẳng)


Đúng 0

phản hồi (0)

mình ko hiểu các bạn giải rõ rộng đi ,nhắn luôn nhé


Đúng 0
bình luận (0)

bạn rất có thể trả lời bài xích này được ko


Đúng 0
bình luận (0)

cho 20điểm trong số ấy có 3 điểm nào thẳng hàng. Còn lại những điểm khác không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ 1 đường thẳng. Hỏi có tất cả mấy đường thẳng

cho 20 điểm trong số đó có 5 điểm trực tiếp hàng.còn lại khong bao gồm 3 điểm làm sao thẳng hàng. qua 2 điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi bỏ

a,188 mặt đường thẳng

b,181 con đường thẳng


Đúng 0

comment (0)

Lớp học tập trực tuyến đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn