CHO 5 ĐIỂM CÙNG NẰM TRÊN MỘT ĐƯỜNG THẲNG.SỐ CẶP TIA ĐỐI NHAU TRÊN HÌNH VẼ LÀ CẶP.

     

american-home.com.vn xin reviews bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết giúp Thầy/Cô tất cả thêm tài liệu huấn luyện và đào tạo và giúp học viên ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Cho 5 điểm cùng nằm trên một đường thẳng.số cặp tia đối nhau trên hình vẽ là cặp.

Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 bài bác 33: Điểm nằm trong lòng hai điểm. Tia

Câu 1. Cho tía điểm M; N; p thẳng mặt hàng với p. Nằm giữa M cùng N. Chọn hình vẽ đúng.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Đáp án A: Ta thấy ba điểm M, N, p thẳng hàng cùng điểm p nằm giữa hai điểm M, N đề xuất A đúng.

Đáp án B: Ta thấy ba điểm M, N, p thẳng hàng với điểm phường không nằm trong lòng hai điểm M, N đề xuất B sai.

Đáp án C: Ta thấy bố điểm M, N, p không trực tiếp hàng đề nghị C sai.

Đáp án D: Ta thấy tía điểm M, N, p không trực tiếp hàng nên D sai.

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Câu 2. Cho tứ điểm M; N; P; Q thuộc nằm trên một đường thẳng cùng hai điểm M; Nnằm thuộc phía so với điểm Q còn hai điểm N, p. Nằm khác phía so với điểm Q. Một hình mẫu vẽ đúng là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Đáp án A: nhị điểm M, N nằm cùng phía đối với Q cùng hai điểm N, p. Khác phía so với Q phải thỏa mãn, chọn A.

Đáp án B: nhị điểm N, phường cùng phía đối với Q đề nghị không thỏa mãn, nhiều loại B.

Đáp án C: nhì điểm N, phường cùng phía đối với Q cần không thỏa mãn, một số loại C.

Đáp án D: nhì điểm M, N nằm không giống phía đối với Q đề xuất không thỏa mãn, loại D.

Đáp án đề xuất chọn là: A


Câu 3. nhắc tên các điểm nằm trong lòng A và D.

*

A. N, B, C

B. B, C, D

C. N

D. B, C

Hiển thị đáp án

Câu 4. cho hình vẽ sau:

*

Có từng nào điểm nằm trong lòng N và D?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Hiển thị đáp án

Câu 5. đến hình vẽ sau:

*

Số cặp điểm nằm thuộc phía với điểm A là:

A. 9

B. 18

C. 12

D. 6

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các cặp điểm nằm cùng phía so với điểm A là:

(N, B), (N, C), (N, D), (B, C), (B, D), (C, D)

Vậy có 6 cặp điểm vừa lòng bài toán.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 6. mang lại hình vẽ sau:

*

Trên hình vẽ, điểm B nằm trong lòng bao nhiêu cặp điểm?

A. 10

B. 8

C. 4

D. 6

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Điểm B nằm giữa các cặp điểm là:

(N, C), (A, D), (A, C), (N, D)

Vậy có 4 cặp điểm vừa lòng bài toán.

Đáp án đề xuất chọn là: C


Câu 7. cho hình vẽ sau:

*

Trên hình vẽ, điểm B và D nằm không giống phía cùng với mấy điểm?

A. 0

B. 3

C. 4

D. 1

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trong hình mẫu vẽ chỉ có điểm C nằm giữa hai điểm B với D phải chỉ có một điểm vừa lòng yêu cầu bài xích toán.

Đáp án buộc phải chọn là: D


Câu 8. cho hình vẽ sau:

*

Trên hình vẽ, điểm A cùng B nằm thuộc phía với các điểm nào?

A. điểm C

B. điểm D

C. điểm B

D. Cả điểm C với điểm D

Hiển thị đáp án

Câu 9. cho hình vẽ sau:

*

Điểm A và C nằm cùng phía với điểm nào?

A. điểm D

B. điểm B

C. điểm A

D. Cả điểm D với điểm B

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Trên hình vẽ, nhị điểm A, C nằm cùng phía đối với điểm D cùng nằm không giống phía so với điểm B.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 10. mang đến hình vẽ sau:

*

Chọn câu sai.

A. Điểm B nằm giữa A và C.

B. Điểm B nằm giữa A và D.

C. Điểm C nằm trong lòng A cùng B.

D. Điểm C nằm trong lòng D với A.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Đáp án A: Điểm B nằm giữa A và C phải A đúng cùng C sai.

Đáp án B: Điểm B nằm trong lòng A và D bắt buộc B đúng.

Điểm C nằm giữa D cùng A yêu cầu D đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 11. Nhắc tên những tia trong hình vẽ sau

*

A. Ox

B. Ox, Oy, Oz, Ot

C. Ox, Oy, Oz

D. XO, yO, zO, tO

Hiển thị đáp án

Câu 12. Mang đến AB cùng Ax là hai tia trùng nhau. Nên lựa chọn hình vẽ đúng.

Xem thêm: Những Bài Viết Hay Về Tuổi 20 Dành Cho Cô Gái Tuổi Đôi Mươi, Những Stt Hay Về Tuổi 20

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hình A: hai tia AB cùng Ax chung gốc A nhì tia AB cùng Ax cùng nằm bên trên nửa mặt đường thẳng chứa tia Ax phải hai tia AB với Ax là hai tia trùng nhau.

Hình B: nhì tia AB, Ax đối nhau phải loại.

Hình C: nhì tia AB, Ax chỉ gồm chung mỗi điểm A buộc phải không trùng nhau.

Hình D: hình vẽ tia Ax chưa đúng.

Đáp án nên chọn là: A


Câu 13. đến tia AB, rước M nằm trong tia AB. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A. M với A nằm cùng phía so với B

B. M với B nằm thuộc phía đối với A

C. A và B nằm thuộc phía so với M

D. M nằm trong lòng A cùng B

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Vì M trực thuộc tia AB bắt buộc M hoàn toàn có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A cùng M Ta có hình vẽ:

Th1:

*

Từ hình mẫu vẽ ta thấy giải đáp C sai đề xuất loại C.

Th2:

*

Từ hình vẽ ta thấy câu trả lời A, D sai nên loại A, D.

Cả hai hình vẽ đều phải sở hữu M với B nằm cùng phía đối với A đề xuất B đúng.

Đáp án nên chọn là: B


Câu 14. Mang lại hai tia đối nhau MA cùng MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Chưa kết luận được

B. X

C. B

D. M

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Theo đề bài bác ta bao gồm hình vẽ:

*

Vì nhị tia MA, MB đối nhau cùng X thuộc tia MA với BB ở trong tia MB buộc phải điểm M nằm giữa hai điểm B, X

Đáp án phải chọn là: D


Câu 15. Trong mẫu vẽ sau, có bao nhiêu tia

*

A. 2

B. 0

C. 4

D. 1

Hiển thị đáp án

Câu 16. Vẽ hình theo cách mô tả sau:

+ Vẽ hai tia khác nhau Ox cùng Oy phổ biến gốc tuy vậy không đối nhau, không trùng nhau

+ Vẽ đường thẳng aa′ giảm hai tia Ox; Oy theo thiết bị tự tại A và B(khác O)

+ Vẽ điểm C nằm trong lòng hai điểm A; B sau đó vẽ tia Oz trải qua C

Có từng nào tia tách biệt trên mẫu vẽ thu được.

A. 6

B. 12

C. 9

D. 15

Hiển thị đáp án

Trả lời:

*

Các tia phân biệt trong hình là:

Ox, Oy, Oz, Aa, Aa′, Ca, Ca′, Ba, Ba′, Ax, By, Cz

Có tất cả 12 tia phân biệt.

Đáp án đề nghị chọn là: B


Trả lời:

Các cặp tia đối nhau gồm trong hình là:

Us, Uv hoặc Us, Ut; Vt, VU hoặc Vt, Vs

Đối chiếu với những đáp án ta thấy giải đáp C đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: C


Câu 18. đến hình vẽ sau

*

Kể tên các tia trùng nhau bên trên hình vẽ

A. Tia UV cùng tia Ut; tia VU và tia Vs

B. Tia Us và tia Vs; tia VU và tia Vs

C. Tia Ut và tia Ut; tia VU với tia Vs

D. Tia UV cùng tia Ut; tia VU với tia Us

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các cặp tia trùng nhau trong hình là: tia UV cùng tia Ut; tia VU với tia Vs

Đ Vẽ mặt đường thẳng mn. Rước điểm O trê tuyến phố thẳng mn, bên trên tia Om rước điểm A, trên tia On lấy điểm B.

Đáp án đề nghị chọn là: A


Câu 19. Vẽ mặt đường thẳng mn. Lấy điểm O trê tuyến phố thẳng mn, bên trên tia Om rước điểm A, trên tia On rước điểm B.

Một cặp tia đối nhau cội Olà:

A. OB, AO

B. MO, nO

C. OA, Om

D. OAOn

Hiển thị đáp án

Trả lời:

*

Các cặp tia đối nhau gốc O là: OA, OB (hoặc OA, On hoặc OB, Om hoặc Om, On)

Đáp án nên chọn là: D


Câu 20. Vẽ con đường thẳng mn. Rước điểm O trên tuyến đường thẳng mn, trên tia Om mang điểm A, trên tia On rước điểm B.

Một cặp tia đối nhau gốc Blà:

A. Bn, BA

B. BO, tía

C. Bm, BA

D. OB, Bn

Hiển thị đáp án

Câu 21. Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, bên trên tia Om lấy điểm A, trên tia On đem điểm B.

Có bao nhiêu cặp tia trùng nhau gốc O?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 0

Hiển thị đáp án

Trả lời:

*

Các cặp tia trùng nhau cội O là:

OA, Om cùng OB, On

Vậy có hai cặp tia trùng nhau cội O

Đáp án đề nghị chọn là: A


Câu 22. Vẽ mặt đường thẳng mn. Lấy điểm O trên tuyến đường thẳng mn, bên trên tia Om rước điểm A, trên tia On đem điểm B.

Trong bố điểm O; A; B thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm còn lại?

A. A

B. O

C. B

D. Chưa kết luận được

Hiển thị đáp án

Trả lời:

*

Vì điểm O nằm trên phố thẳng mn bắt buộc hai tia Om,On đối nhau.

Mà điểm A trực thuộc tia Om và điểm B nằm trong tia On bắt buộc điểm O nằm giữa hai điểm A,B

Đáp án bắt buộc chọn là: B


Câu 23. Vẽ hai đường thẳng xy cùng mn giảm nhau tại O.

Kể tên các cặp tia đối nhau.

A. Không tồn tại cặp tia đối nhau

B. Cặp tia Ox, On và cặp tia Om, Oy

C. Cặp tia Ox, Oy với cặp tia Om, On

D. Cặp tia Ox, Om cùng cặp tia OyOn

Hiển thị đáp án

Câu 24. Vẽ hai đường thẳng xy và mn giảm nhau trên O.

Trên tia On đem điểm A, bên trên tia Om mang điểm B. Nhắc tên những tia trùng nhau.

A. OA, On cùng OB, Om cùng Ox, Oy

B. OA, On cùng OB, Om

C. OA, On cùng Ox, Oy

D. OA, OB và OB, Om

Hiển thị đáp án

Câu 25. Vẽ hai đường thẳng xy và mn giảm nhau tại O

Trên tia On lấy điểm A, trên tia Om lấy điểm B. Lấy điểm C làm thế nào cho điểm O nằm giữa hai điểm B và C. Lúc ấy điểm C trực thuộc tia nào?

A. Ox, Oy

B. Oy, OA

C. Om, OA

D. On, OA

Hiển thị đáp án

Trả lời:

*

Vì điểm O nằm giữa hai điểm B, C yêu cầu hai tia OB, OC đối nhau.

Nên C nằm tại tia đối của tia OB tốt C vị trí tia OA hoặc On

Đáp án đề xuất chọn là: D


Câu 26. Mang lại hình vẽ sau

*

Tia nào trùng với tia Ay?

A. Tia Ax

B. Tia OB, By

C. Tia bố

D. Tia AO, AB

Hiển thị đáp án

Câu 27. cho hình vẽ sau

*

Hai tia Ax và By bao gồm vị trí như thế nào với nhau

A. Đối nhau

B. Trùng nhau

C. Không đối nhau, ko trùng nhau

D. Vừa đối nhau, vừa trùng nhau

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hai tia Ax và By không phổ biến gốc với nằm về nhì phía không giống nhau nên bọn chúng không trùng nhau cũng ko đối nhau .

Đáp án cần chọn là: C


Tóm tắt định hướng Toán 6 bài bác 33: Điểm nằm trong lòng hai điểm. Tia

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

I. Lý thuyết

1. Điểm nằm trong lòng hai điểm

*

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A với C.

+ hai điểm A và B nằm cùng phía so với điểm C.

+ nhì điểm A cùng C nằm khác phía so với điểm B.

2. Tia

a) Tia

Điểm O trên đường thẳng xy chia đường thẳng xy thành nhì phần.

*

- Hình bao gồm điểm O và một phần đường trực tiếp bị phân chia ra vì điểm O được gọi là một trong tia nơi bắt đầu O. Điểm O là gốc của tia.

b) hai tia đối nhau

- nhị tia đối nhau là nhì tia chung gốc và chế tạo thành một con đường thẳng

*

- nhị tia Ox và Oy là điện thoại tư vấn là nhì tia đối nhau (tia Ox là tia đối của tia Oy với tia Oy là tia đối của tia Ox).

Xem thêm: Các Tỉnh Miền Trung Việt Nam Khổ Lớn Năm 2022, Bản Đồ Miền Trung Việt Nam Khổ Lớn Năm 2022

c) hai tia trùng nhau

- hai tia trùng nhau là nhị tia thông thường gốc và bao gồm thêm tối thiểu 1 điểm tầm thường khác điểm gốc

- lúc điểm B ở trong tia Am thì tia Am còn được gọi là tia AB, khi đó tia Am và tia AB được hotline là trùng nhau.

*


❮ bài bác trướcBài sau ❯
giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3