CHO ABC=1

     
*Bạn đang xem: Cho abc=1

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho abc thỏa abc= 1 với a + b + c = 1/a + 1/b + 1/c . Chứng tỏ trong 3 số a,b,c tồn tại một số ít = 1

8* giải giúp mình nhaaa nhaaa =)))


*

*

(abc=1Rightarrow c=frac1ab)

(a+b+c=frac1a+frac1b+frac1cLeftrightarrow a+b+frac1ab=frac1a+frac1b+ab)

(Leftrightarrowleft(ab-a-b+1 ight)-left(frac1ab-frac1a-frac1b+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a-1 ight)left(b-1 ight)-left(1-frac1a ight)left(1-frac1b ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a-1 ight)left(b-1 ight)-fracleft(a-1 ight)left(b-1 ight)ab=0)

(Leftrightarrowleft(a-1 ight)left(b-1 ight)left(1-frac1ab ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a-1 ight)left(b-1 ight)left(c-1 ight)=0)

(Leftrightarrow a=1 ext hoặc b=1 ext hoặc c=1)

Cách khác: Nhân tung(left(a-1 ight)left(b-1 ight)left(c-1 ight))ra, phụ thuộc vào giả thiết nhằm suy ra no bằng 0.


Đúng(0)
Luong Minh Hang

thanks ban nhìu nha!


Đúng(0)
Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!
A, đến abc = 1 với a+b+c = 1/a +1/b +1/c. Chứng tỏ tồn tại một trong các 3 số a,b,c bởi 1B, chứng minh rằng nếu a + b + c = n với 1/a + 1/b + 1/c = 1/n thì tồn tại 1 trong các ba số bằng nC, minh chứng rằng ví như 3 số a,b,c không giống 0 thì thỏa mãn đẳng thứca2-- b2/ ab + b2-- c2/bc + c2-- a2/ca =0thì tồn tại hai số bằng...
Đọc tiếp

A, mang lại abc = 1 với a+b+c = 1/a +1/b +1/c. Minh chứng tồn tại một trong 3 số a,b,c bởi 1

B, chứng tỏ rằng nếu như a + b + c = n với 1/a + 1/b + 1/c = 1/n thì tồn tại một trong các ba số bởi n

C, minh chứng rằng trường hợp 3 số a,b,c không giống 0 thì vừa lòng đẳng thức

a2-- b2/ ab + b2-- c2/bc + c2-- a2/ca =0

thì tồn tại hai số bằng nhau


#Toán lớp 8
0

Cho abc= 1 với a+ b+ c=1/a +1/b +1/c . Minh chứng rằng vào 3 số a,b,c tồn tại một trong những bằng 1.


#Toán lớp 8
1
Nguyễn quang quẻ Định

(a+b+c=dfrac1a+dfrac1b+dfrac1c)

(Leftrightarrow a+b+c=dfracab+bc+caabc)

(Leftrightarrow a+b+c-ab-bc-ca=0)

(Leftrightarrow a+b+c-ab-bc-ca+abc-1=0)

(Leftrightarrowleft(a-ac ight)+left(b-bc ight)+left(-ab+abc ight)+left(c-1 ight)=0)

(Leftrightarrow-aleft(c-1 ight)-bleft(c-1 ight)+ableft(c-1 ight)+left(c-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(-a-b+ab+1 ight)left(c-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleftleft(c-1 ight))

(Leftrightarrowleft(b-1 ight)left(a-1 ight)left(c-1 ight)=0)

(Rightarrow)(left<eginmatrixa-1=0\b-1=0\c-1=0endmatrix ight.)

(Rightarrow)(left<eginmatrixa=1\b=1\c=1endmatrix ight.)(đpcm)


Đúng(1)

cho a,b,c là những số thực thỏa mãn nhu cầu : ab+bc+ca = abc

và a+b+c =1.chứng minh rằng : (a-1).(b-1).(c-1)=0

các các bạn giúp mình cấp tốc với


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Việt Lâm cô giáo

(left{eginmatrixab+bc+ca=abc\a+b+c=1endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixabc-ab-bc-ca=0\a+b+c-1=0endmatrix ight.)

(left(a-1 ight)left(b-1 ight)left(c-1 ight)=left(a-1 ight)left(bc-b-c+1 ight))

(=abc-ab-ac+a-bc+b+c-1)

(=left(abc-ab-bc-ca ight)+left(a+b+c-1 ight))

(=0+0=0)(ddpcm)


Đúng(1)
Nguyễn Hoàng Minh

(VT=left(a-1 ight)left(b-1 ight)left(c-1 ight)\ =left(ab-a-b+1 ight)left(c-1 ight)\ =abc-ab-ac+a-bc+b+c-1\ =abc-left(ab+bc+ca ight)+left(a+b+c ight)-1\ =abc-abc+1-1=0=VP)


Đúng(1)

Cho a,b,c vừa lòng :(a+b+c=2019) và (frac1a+frac1b+frac1c=frac12019)

CM : Trong bố số a,b,c luôn luôn có không nhiều nhất một số bằng 2019

P/s : góp tớ câu này nữa nhaaa :33


#Toán lớp 8
2
Kiệt Nguyễn

Ta có:(frac1a+frac1b+frac1c=frac12019)

(Leftrightarrowfracab+bc+acabc=frac12019)

(Leftrightarrow2019left(ab+bc+ac ight)=abc)

(Leftrightarrow2019left(ab+bc+ac ight)-abc=0)

(Leftrightarrowleft(a+b+c ight)left(ab+bc+ac ight)-abc=0)

(Leftrightarrowleft(a+b+c ight)left(ab+bc ight)+acleft(a+b+c ight)-abc=0)

(Leftrightarrow bleft(a+b+c ight)left(a+c ight)+caleft(a+c ight)=0)

(Leftrightarrowleft(ab+b^2+bc+ac ight)left(a+c ight)=0)

(Leftrightarrowleft(a+b ight)left(b+c ight)left(a+c ight)=0)

Suy ra a + b = 0 hoặc b + c = 0 hoặc a + c = 0

Mà a + b + c = 2019 cần phải có một trong bố số a,b,c bằng 2019 (đpcm)


Đúng(0)


Xem thêm: Hỏi: Alex Is Busy ______ For His Exams, Alex Is Busy ______ For His Exams

Giang Trà

Vào trang cá nhân của bản thân đi, bao gồm cái này tuyệt lắm, lưu giữ kb vs mình nha


Đúng(0)

Cho 4 số a,b,c,d khác 0 thỏa mãn nhu cầu abcd=1 cùng a+b+c+d=1/a+1/b+1/c+/1d. Chứng minh rằng sống thọ tích nhì số vào 4 số bởi 1


#Toán lớp 8
0
chứng minh nếu a,b,c thuộc R thỏa mãn 1/a+1/b+1/c=1/(a+b+c) thì vào 3 số luôn luôn tồn tại hai số đối nhau
#Toán lớp 8
2
Bạch Thanh Anh

Giúp mik vs mik buộc phải gấp lắm!!!


Đúng(0)
cakngunhucho

1) đến 3 số a,b,c thỏa mãn nhu cầu 0 = b/a + c/a + a/c

2) Giải phương trình:

( 2017 - x)^3 + ( 2019 - x)^3 + (2x - 4036)^3 = 0

3)

a) Rút gọn gàng biểu thức : A = 1/1-x + 1/1+x + 2/1+x^2 + 4/1+x^4 + 8/1+x+8

b) search x,y biết : x^2 + y^2 + 1/x^2 + 1/y^2 = 4


Đúng(0)

4) cho những số a, b, c vừa lòng abc = 1 với a + b + c = 1/a + 1/b + 1/c. Chứng tỏ rằng tồn tại không nhiều nhất 1 trong những ba số a, b ,c bởi 1​Ai nhanh và đúng thì mình sẽ tick và địa chỉ friends nhé. Thanks. Please help me!!!


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Việt Lâm cô giáo

(a+b+c=fracabca+fracabcb+frac1cLeftrightarrow a+b+c=bc+ac+frac1c)

(Leftrightarrow cleft(a+b ight)-left(a+b ight)+frac1c-c=0)

(Leftrightarrowleft(a+b ight)left(c-1 ight)-fracc^2-1c=0)

(Leftrightarrowleft(a+b ight)left(c-1 ight)-fracleft(c+1 ight)left(c-1 ight)c=0)

(Leftrightarrowleft(c-1 ight)left(a+b-fracc+1c ight)=0)

(Leftrightarrowleft(c-1 ight)left(a+b-fracc+abcc ight)=0)

(Leftrightarrowleft(c-1 ight)left(a+b-1-ab ight)=0)

(Leftrightarrowleft(c-1 ight)left=0)

(Leftrightarrowleft(c-1 ight)left(a-1 ight)left(1-b ight)=0Rightarrowleft<eginmatrixa=1\b=1\c=1endmatrix ight.)


Đúng(0)

Chứng minh rằng: nếu 3 số thực a, b, c thỏa mãn:(dfrac1a+dfrac1b+dfrac1c=dfrac1a+b+c)thì vào 3 số đó luôn tồn tại 2 số đối nhau


#Toán lớp 8
1
Yeutoanhoc

`1/a+1/b+1/c=1/(a+b+c)`

`(a+b)/(ab)+(a+b)/(c(a+b+c))=0`

`(a+b)(ab+ac+bc+c^2)=0`

`(a+b)(a+c)(b+c)=0`

`=>`$left< eginarrayla=-b\b=-c\c=-aendarray ight.$

`=>` PT luôn luôn tồn tại 2 số đối nhau


Đúng(2)

cho a,b,c là 3 số dương vừa lòng abc=1 chứng tỏ rằng(a+1)(b+1)(c+1)≥8


#Toán lớp 8
0
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần tháng Năm

american-home.com.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Just A Moment - Hiệu 2 Số = 5 Lần Số Bé

tới giỏ hàng Đóng