Cho Tam Giác (Abc) Có (Aleft( {3

     
*Bạn đang xem: Cho tam giác (abc) có (aleft( {3

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12
trang bị lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi mang lại tam giác (ABC) tất cả (Aleft( 3;1 ight),,,Bleft( 1; - 3 ight)), đỉnh (C) nằm trong (Oy) và trung tâm (G) nằm trong trục (Ox). Tra cứu tọa độ đỉnh (C.)

A (Cleft( 0;2 ight))B (Cleft( 0; - 2 ight))C (Cleft( 0;4 ight))D (Cleft( 0;3 ight))


Xem thêm: Top 50 Bài Đóng Vai Trương Sinh Kể Lại Nỗi Ân Hận, Đóng Vai Trương Sinh Kể Lại Nỗi Oan Của Vợ

Phương pháp giải:

(G(x_G;y_G))là giữa trung tâm tam giác ABC: (left{ eginarraylx_G = fracx_A + x_B + x_C3\y_G = fracy_A + y_B + y_C3endarray ight.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Theo đề bài ta có: (C in Oy;,,G in O,x Rightarrow Cleft( 0;y_C ight),,,Gleft( x_G;0 ight))

(G) là trung tâm tam giác ( Rightarrow left{ eginarray*20cx_A + x_B + x_C = 3x_G\y_A + y_B + y_C = 3y_Gendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl3 + 1 + 0 = 3x_G\1 - 3 + y_C = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarray*20cx_G = frac43\y_C = 2endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylGleft( frac43;,,0 ight)\Cleft( 0;,,2 ight)endarray ight..)

Vậy (Cleft( 0;2 ight).)

Chọn A.


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 10 - xem ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chế độ


Xem thêm: Tập Hợp Các Số Nguyên Tố Nhỏ Hơn 31 Có Số Phần Tử Là, Tập Hợp Các Số Nguyên Tố Nhỏ Hơn 31

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép american-home.com.vn gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.