Cho A Là Chữ Số Khác 0. Khi Đó

     

american-home.com.vn xin giới thiệu bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái Cánh diều gồm đáp án chi tiết giúp Thầy/Cô gồm thêm tài liệu huấn luyện và giảng dạy và giúp học sinh ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Cho a là chữ số khác 0. khi đó


Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 bài xích 2: Tập hợp các số từ nhiên

I. Nhận thấy

Câu 1: Đọc số sau: 21 515

A. Hai một năm một năm

B. hai mươi một nghìn năm trăm mười năm

C. nhì mươi kiểu mẫu nghìn năm trăm mười lăm

D. nhì mốt ngàn năm trăm mười lăm

Hiển thị đáp án

Câu 4: Trường hợp nào tiếp sau đây chỉ tập hợp số từ nhiên?

A. 1; 2; 3; 4; …

B. 0; 1; 2; 3; 4; …

C. 0; 1; 2; 3; 4; …

D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Hiển thị đáp án

Lời giải:

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là những số từ nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên và thoải mái được kí hiệu là N, có nghĩa là N = 0; 1; 2; 3; 4; ….

Chọn câu trả lời B.


Câu 5: Viết số sau: nhì tỉ hai trăm nhì mươi nhị triệu bố trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy.

A. 2 222 395 567

B. 2 202 395 567

C. 2 000 395 567

D. 2 222 296 567

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số “hai tỉ hai trăm nhị mươi nhị triệu bố trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm sáu mươi bảy” được viết là 2 222 395 567.

Chọn đáp án A.


Câu 6: các số La Mã XV, XXI được hiểu lần lượt là:

A. mười lăm, nhì mốt

B. mười năm, nhị mốt

C. mười lăm, hai mươi mốt

D. mười bốn, mười chín

Hiển thị đáp án

Lời giải

Các số La Mã XV, XXI biểu diễn các số thoải mái và tự nhiên 15, 21 cùng được hiểu lần lượt là: mười lăm, hai mươi mốt.

Chọn lời giải C.


Câu 7: So sánh nhị số 998 và 1 000 ta được:

A. 998 > 1 000

B. 998 Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đó là dãy số từ nhiên liên tiếp tăng dần dần nên:

Số sản phẩm công nghệ hai là: 338 + 1 = 339

Số thứ tía là: 339 + 1 = 340

Vậy hai số cần điền là 339 và 340.

Chọn câu trả lời C.


Câu 9: Điền tiếp hai số tự nhiên và thoải mái vào hàng số sau để được dãy ba số tự nhiên thường xuyên giảm dần:

1 256 ; …; …

A. 1 257 và 1 258

B. 1 258 cùng 1 260

C. 1 255 với 1 253

D. 1 255 với 1 254

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì đó là dãy số từ bỏ nhiên tiếp tục giảm dần nên:

Số sản phẩm hai là: 1 256 – 1 = 1 255

Số thứ tía là: 1 255 – 1 = 1 254

Vậy nhì số nên điền là một trong 255 cùng 1 254.

Chọn câu trả lời D.


Câu 10: Số tự nhiên lớn tuyệt nhất là:

A. 1 000 000 000

B. 100 000 000 000

C. 999 999 999 999

D. không tồn tại số tự nhiên và thoải mái lớn nhất

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta đã biết, trong dãy số trường đoản cú nhiên, số nhỏ tuổi nhất là 0, và cứ thêm một đối chọi vị, ta sẽ được một trong những liền sau số trước đó, cứ liên tục như vậy, ta lập được dãy số trường đoản cú nhiên kéo dài ra vô hạn và không tồn tại điểm dừng. Vậy không tồn tại số thoải mái và tự nhiên lớn nhất.

Chọn câu trả lời D.


II. Tiếp nối

Câu 1: vào các xác định sau, xác định nào sai?

A. Số 1 là số từ bỏ nhiên bé dại nhất

B. Tập hợp những số tự nhiên có rất nhiều phần tử

C. không có số tự nhiên lớn nhất

D. phần tử thuộc N dẫu vậy không thuộc N* là 0.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số tự nhiên bé dại nhất là số 0. Vậy lời giải A sai.

Chọn giải đáp A


Lời giải

Ta có: x ≤ 10, tức là x bé dại hơn hoặc bởi 10.

Các số tự nhiên và thoải mái x vừa lòng x bé dại hơn hoặc bằng 10 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Vậy ta viết tập hòa hợp M:

M = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Chọn đáp án D.


Câu 3: Viết các số sau theo sản phẩm tự tăng dần: 34 087, 34 078, 43 089, 43 098.

A. 34 087, 34 078, 43 089, 43098

B. 34 078, 34 087, 43 089, 43 098

C. 34 078, 34 087, 43 098, 43 089

D. 34 087, 34 078, 43 098, 43 089

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta so sánh các số đã cho lần lượt theo từng cặp, ta thấy:

34 078

Câu 4: Cho nhì số thoải mái và tự nhiên 99; 100. Hãy tìm kiếm số tự nhiên a để bố số đó lập thành cha số tự nhiên liên tiếp?

A. 98

B. 97

C. 101

D. Cả A cùng C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số tức tốc trước số 99 là số 98 nên có bố số trường đoản cú nhiên tiếp tục là 98; 99; 100.

Số tức thì sau số 100 là số 101 nên có bố số trường đoản cú nhiên tiếp tục là 99; 100; 101.

Chọn lời giải D.


Câu 5: trong các chữ số của số 19 254:

A. quý giá của chữ số 2 bằng nửa quý hiếm của chữ số 4

B.

Xem thêm: Bài Tập Chia Cho Số Có 2 Chữ Số Lớp 4 Chia Cho Số Có 2 Chữ Số

quý hiếm của chữ số 2 bởi 5 lần quý giá của chữ số 4

C. quý giá của chữ số 2 bởi 50 lần cực hiếm của chữ số 4

D. cực hiếm của chữ số 2 bởi 500 lần quý hiếm của chữ số 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong số 19 254:

Chữ số 2 ở ở hàng ngàn và có giá trị là 200

Chữ số 4 nằm tại hàng đơn vị và có giá trị là 4

Ta thấy: 200 : 4 = 50

Vậy trong các 19 254, quý hiếm của chữ số 2 bằng 50 lần quý giá của chữ số 4.

Chọn lời giải C.


III. Vận dụng

Câu 1: Số tự nhiên lớn nhất tất cả sáu chữ số không giống nhau là:

A. 999 999

B. 900 000

C. 909 999

D. 987 654

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để viết được số tự nhiên lớn nhất tất cả sáu chữ số khác nhau, ta bắt buộc viết

Chữ số đầu tiên bên trái của số đó là chữ số to nhất, là 9

Chữ số thứ hai tiếp theo là chữ số lớn số 1 khác 9, là 8

Chữ số thứ cha là chữ số lớn nhất khác 9 và 8, là 7

Chữ số thứ bốn là chữ số lớn số 1 khác 9, 8 cùng 7, là 6

Chữ số thứ năm là chữ số lớn số 1 khác 9, 8, 7 và 6, là 5

Chữ số trang bị sáu là chữ số lớn nhất khác 9, 8, 7, 6, cùng 5, là 4

Vậy số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có sáu chữ số khác nhau là 987 654.

Chọn câu trả lời D.


Câu 2: Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: 2 021 ≤ Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì * là chữ số hàng chục của số

*
đề xuất * nhấn là những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang lại 9.

Lại có: 2 021 ≤

Câu 3: Số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có năm chữ số khác biệt là:

A. 10 000

B. 10 001

C. 12 345

D. 10 234

Hiển thị đáp án

Câu 4: Viết tập hòa hợp N các số tự nhiên và thoải mái chẵn x thỏa mãn nhu cầu điều kiện sau: 317 ≤ x ≤ 322.

A. N = 318; 320; 322

B. N = 317; 318; 319; 320; 321; 322

C. N = 318; 320

D. N = 317; 318; 320

Hiển thị đáp án

Lời giải

Số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn nhu cầu 317 ≤ x ≤ 322 tức thị x là các số tự nhiên to hơn hoặc bằng 317 và nhỏ hơn hoặc bởi 322, là những số: 317, 318, 319, 320, 321, 322.

Mà x lại là các số thoải mái và tự nhiên chẵn, nên các số x vừa lòng yêu mong là: 318, 320, 322.

Vậy ta viết tập đúng theo N như sau: N = 318; 320; 322.

Chọn lời giải A.


Câu 5: mang lại m ∈ N*. Cha số từ nhiên liên tục tăng dần dần là:

A. m – 2, m – 1, m

B. m – 1, m , m + 1

C. m + 1, m, m – 1

D. m, m – 1, m – 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Dãy gồm tía số từ bỏ nhiên tiếp tục tăng dần, tức thị số tức thời sau cần hơn số lập tức trước 1 đơn vị.

Vì m ∈ N* yêu cầu m là số thoải mái và tự nhiên khác 0, vì vậy m ≥ 1

+ Nếu đem m = 1, ta có một m, yêu cầu đáp án C sai.

Vậy sót lại đáp án B là đúng và thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án B.


Tóm tắt kim chỉ nan Toán 6 bài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

A. Lý thuyết

I. Tập hợp những số tự nhiên

1. Tập hòa hợp

*
với tập vừa lòng
*

Các số 0, 1, 2, 3, 4 … là những số từ bỏ nhiên.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là

*
, tức là
*
= 0; 1; 2; 3; 4; … .

Tập hợp những số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là

*
, tức là
*
=1; 2; 3; 4; … .

2. Biện pháp đọc và biện pháp viết số tự nhiên

Ví dụ:

+ Số 12 134 355 hiểu là mười nhì triệu một trăm ba mươi tứ nghìn bố trăm năm mươi lăm.

+ Số ba mươi cha nghìn tứ trăm năm mươi chín, viết là 33 459.

Chú ý: Khi viết các số thoải mái và tự nhiên có từ bốn chữ số trở lên, người ta thường xuyên viết tách bóc riêng từng nhóm bố chữ số tính từ lúc phải sang trọng trái mang lại dễ đọc.

II. Trình diễn số tự nhiên

1. Biểu diễn một số trong những tự nhiên trên tia số

Các số thoải mái và tự nhiên được màn biểu diễn trên tia số. Từng số tự nhiên ứng với cùng 1 điểm trên tia số.

*

2. Kết cấu thập phân của số từ bỏ nhiên

Số tự nhiên được viết trong hệ thập phân do một, nhì hay những chữ số. Những chữ số được sử dụng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi một số trong những gồm nhì chữ số trở lên trên thì chữ số trước tiên (tính tự trái sang phải) không giống 0.

Trong bí quyết viết một trong những tự nhiên có tương đối nhiều chữ số, từng chữ số ở những vị trí khác biệt có quý hiếm khác nhau.

Ví dụ:

+ Số 987 có:

- Chữ số hàng trăm là 9 và có giá trị là 9 x 100

- Chữ số hàng trăm là 8 và có mức giá trị là 8 x 10

- Chữ số hàng đơn vị chức năng là 7 và có giá trị là 7

Ta viết: 987 = 9 x 100 + 8 x 10 + 7

+ Kí hiệu

*
(a # 0) là chỉ số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số có:

- Chữ số hàng chục là a và có giá trị là a x 10

- Chữ số hàng đơn vị là b và có giá trị là b

Ta viết:

*
= a x 10 + b

3. Số La Mã

Cách ghi số La Mã:

+ những số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 10 được ghi thông qua số La Mã tương xứng như sau:

*

+ nếu thêm vào phía bên trái mỗi số ở cái (1) một chữ số X, ta được số La Mã trường đoản cú 11 cho 20:

*

+ giả dụ thêm vào phía trái mỗi số ở mẫu (1) nhì chữ số X, ta được các số La Mã từ 21 mang lại 30:

*

Ví dụ:

+ Số La Mã XIV hiểu là mười bốn

+ Số La Mã XXI phát âm là nhì mươi mốt

+ Số 15 được viết ngay số La Mã là: XV

+ Số 29 được viết thông qua số La Mã là: XIX

III. So sánh những số tự nhiên

+ Trong nhị số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ dại hơn số kia. Nếu số a nhỏ hơn số b thì ta viết a a.

Ví dụ: Số 15 nhỏ tuổi hơn số 20, ta viết 15 15.

+ với số tự nhiên và thoải mái a mang đến trước:

Ta viết x ≤ a nhằm chỉ x a hoặc x = a.

+ giả dụ a 998 999.

+ do hai tiên phong hàng đầu 035 946 với 1 039 457 tất cả cùng số chữ số bắt buộc ta lần lượt đối chiếu từng cặp chữ số trên cùng một hàng tính từ lúc trái lịch sự phải cho tới khi xuất hiện cặp chữ số trước tiên khác nhau là 5 B. Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1.

a) Viết số sau: Mười tỉ bốn trăm bảy mươi tía triệu nhì trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm tám mươi lăm.

b) Đọc số sau: 1 009 675

Lời giải:

a) Số mười tỉ tứ trăm bảy mươi cha triệu nhị trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm tám mươi lăm được viết là: 10 473 272 585.

b) hàng đầu 009 657 được hiểu là một triệu không trăm linh chín ngàn sáu trăm năm mươi bảy.

Bài 2. Viết tập hợp các số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn điều khiếu nại sau:

Lời giải:

Gọi B là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn .

Khi kia ta tất cả B là tập hợp các số trường đoản cú nhiên to hơn hoặc bằng 35 và nhỏ dại hơn hoặc bởi 39, gồm các số: 35; 36; 37; 38; 39. Yêu cầu ta viết tập phù hợp B là:

B = 35; 36; 37; 38; 39.

Bài 3.

a) Viết các số sau theo vật dụng tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305.

Xem thêm: Em Như Bông Hoa Nhưng Người Hát Không Phải Ta, Lời Bài Hát Bông Hoa Chẳng Thuộc Về Ta

b) Tìm các số thoải mái và tự nhiên a, b, c vừa lòng 228 ≤ a

Lời giải:

a) bởi vì số 9 909 820 là số gồm bảy chữ số còn ba số sót lại là những số có tám chữ số yêu cầu ta so sánh những số còn lại ta được:

12 058 967 b) Theo đề bài, ta có các số tự nhiên to hơn hoặc bởi 228 và nhỏ hơn hoặc bởi 230 là 228; 229; 230.

Mà ngoài ra aTrắc nghiệm bài bác 3: Phép cộng, phép trừ những số từ nhiên