CHO ĐA THỨC F(X)=AX2+BX+C

     

Cho đa thức f(x) = ax2+bx + c. Trong những số đó a, b, c là những hệ số nguyên. Hiểu được f(x) phân tách hết mang lại 3 với mọi(xin Z). Chứng tỏ a,b,c chia hết cho 3
Bạn đang xem: Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

*Xem thêm: Mỗi Cột Của Một Bảng Được Gọi Là, Bài 4: Cấu Trúc Bảng

Ta bao gồm : (fleft(x ight)⋮3) cùng với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) và (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko phân chia hết mang đến 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại sở hữu : (a+b+c⋮3)

mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên phân tách hết đến 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)

Đúng 0
bình luận (1)


Xem thêm: Tiêu Hóa Thức Ăn Mất Bao Lâu Để Tiêu Hóa Thức Ăn ? Tiêu Hóa Thức Ăn Mất Bao Lâu

*

đây là toán lớp mấy vậy

Đúng 0
comment (19) Các câu hỏi tương từ bỏ

Cho nhiều thức f(x) = ax2+ bx + c. Trong những số ấy a,b,c là các hệsố nguyên. Biết rằng f(x) chia hết mang lại 3 với mọi(xin Z). Minh chứng rằng a, b, c phân chia hết cho 3.Bạn đang xem: mang đến đa thức f(x)=ax2+bx+c

Lớp 0 Toán 2 0

cho đa thức P(x)=a x^2+bx+c trong những số ấy a,b,c là những số nguyên .Biết rằng P(x) chia hết cho 3 với mọi giá trị của x .CMR a,b,c chia hết mang đến 3

làm hộ bản thân nha

Lớp 0 Toán 1 0

Cho nhiều thức f(x) = ax2+bx + c = 0 với đa số x. Chứng minh rằng a = b= c = 0.Bạn sẽ xem: mang đến đa thức f(x)=ax^2+bx+c

Giúp bản thân cách trình bày với !!!!!

Lớp 0 Toán 0 0

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt nhiều thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá chỉ trị lớn số 1 của |z|

A. Max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. Max⁡|z|=2 5

Lớp 0 Toán 1 0

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 và f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) gồm dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ lệ a : b : c

A.a : b : c = 1 : 2 : 1

a : b : c = 2 : 2 : 1

D.a : b : c = 1 : 2 : 2

Lớp 0 Toán 1 0

cho đa thức f(x)=ax2+bx+c=0 với tất cả giá trị của x.Chứng minh rằng a=b=c=0

(toán 7)

Lớp 0 Toán 1 0

Bài 11:a,Tìm những số nguyên x sao để cho (4x-3) phân chia hết mang lại (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 chia hết cho 3n+2 c,Tìm n nằm trong Z,biết 3n+2 chia hết cho n-1

Lớp 0 Toán 1 1

Câu 1:

a) tìm kiếm x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) tìm kiếm số nguyên x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y thuộc Z biết 2x+124=5y

d)Tìm kết quả của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 và 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số từ nhiên

b)Cho abc phân chia hết mang lại 7. CMR : 2a+3b+c chia hết đến 7

c)Cho các số tựnhiên từ11 mang đến 21 được viết theo máy tựtùy ý,sau đó đem cộng mỗi số đó với số chỉ trang bị tự của nó ta được một tổng. CMR: trong những tổng thừa nhận đượcbao giờ đồng hồ cũng tìm ra hai tổng cơ mà hiệu của chúng là 1 trong số phân tách hết mang đến 10

Câu 3:

a)Cho A=5 -52+53 -54+....- 598+599.Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)chia hết đến 3 với tất cả n là số trường đoản cú nhiên

c)Tìm n ở trong Z để :(x - 7).(x+3) 3. CMR: phường - 2014 là hợp số.

c)Tìm một số chẵn lớn nhất có 5 chữ số cơ mà 3 chữ số đầu ( giữ nguyên giá trị tự trái quý phái phải) sinh sản thành một trong những bằng lập phương đúng của một số trong những tự nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn trực tiếp AB gồm độ dái là a.Gọi C là điểm thuộc tia đối của tia AB.Gọi M là trung điểm của đoạn trực tiếp AC,N là trung điểm của đoạn trực tiếp CB.Tính độ lâu năm đoạn thẳng MN

b)Cho n đường thẳng vào đóbất kì hai đường thẳng nào cũng cắt nhau,không có 3 con đường thẳng làm sao đồng quy.Biết rằng tổng thể giao điểm là 465.Tìm n