Cho Dãy Số 1, 2, 3, 4, …, 1999. Dãy Số Có Tất Cả Chữ Số

     
Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: Cho dãy số 1, 2, 3, 4, …, 1999. dãy số có tất cả chữ số

Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

*

Cho dãy số 1,2,3,4,......1999 dãy số có tất cả ...chữ số

Có tất cả số số hạng là:

(1999-1) :1+1=1999(SSH)

Đáp số: 1999 số số hạng
Xem thêm: Ý Nghĩa Về Mô Hình Arima Dừng Và Khả Nghịch, Dự Báo Chỉ Số Vnindex Bằng Mô Hình Arima

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Số có 1 chữ số là từ 1 đến 9 =9 chữ sốTừ 10 đến 99 có 90 số hạng nên có 2.90=180 chữ sốTừ 100 đến 999 có 900 số hạng nên có 3.900 =2700 chữ sốTừ 1000 đến 1999 có 1000 số hạng nên có 4.1000=4000 chữ sốDo đó dãy có 9+180+2700+4000=6889 chữ sốHihi cho mình k nhé!!!


Từ 1 đến 9 có : ( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( số )

=> Từ 1 đến 9 có : 9 x 1 = 9 ( chữ số )

Từ 10 đến 99 có : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số )

=> Từ 10 đến 99 có : 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ 100 đến 999 có : ( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số )

=> Từ 100 đến 999 có : 900 x 2 = 1800 ( chữ số )

Từ 1000 đến 1999 có : ( 1999 - 1000 ) : 1 + 1 = 1900 (số )

=> Từ 1000 đến 1999 có : 1900 x 2 = 3800 ( chữ số )

Vaytừ 1 đến 1999 có : 9 + 180 + 1800 + 3800 = 5789 ( chữ số )


Bài giải chi tiết:

Số số hạng có 1 chữ số: 9 - 1 + 1 = 9. Suy ra số chữ số là: 9Số số hạng có 2 chữ số: 99 - 10 + 1 = 90. Suy ra số chữ số là: 90 x 2 = 180Số số hạng có 3 chữ số: 999 - 100 + 1 = 900. Suy ra số chữ số là: 900 x 3 = 2700Số số hạng có 4 chữ số: 1999 - 1000 + 1 = 1000. Suy ra số chữ số là: 1000 x 4 = 4000Vậy dãy số trên có tất cả 9 + 180 + 2700 + 4000 = 6889 (chữ số)


các bạn đều làm sai hết thì mình giải luôn:

Từ 1 đến 9 có 9 số có 1 chữ số

Từ 10 đến 99 có

( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( số có 2 chữ số )

Từ 100 đến 999 có

( 999 - 100 ) : 1 + 1 = 900 ( số có 3 chữ số )

Từ 1000 đến 2005có

( 2005 - 1000 ) : 1+ 1 = 1005 ( số có 4 chữ số )

Vậy dãy số từ 1 đến 2005 có số chữ số là

( 9 x 1 ) + ( 90 x 2 ) + ( 900 x 3 ) + ( 1005 x 4 ) = 6909

Kết quả là thế đó !!

 


Các chữ số của số có 1 chữ số là:

(9 - 1) + 1 = 9 (cs)

Các cs của số có 2 cs là:

(99 - 10 + 1) x 2 = 180 (cs)

Các cs của số có 3 cs là:

(999 - 100 + 1) x 3 = 2700 (số)

Các cs của số có 4 cs là:

(2006 - 1000 + 1) x 4 = 4028 (cs)

Vậy dãy có số chữ số là: 4028 + 2700 + 180 + 9 = 6917 (cs)


Cho dãy số tự nhiên 1,2,3,4 ... 1221 . Hỏi dãy số đó có tất cả bao nhiêuchữ số ? tìm chữ số thứ 1000?


Dãy số đó có tất cả :

( 1221 - 1 ) : 1 + 1 = 1221 ( số )

Vì dãy số trên là dãy số cách đều 1 đơn vị → chữ số thứ 1000 là số 1000


cho dãy số: 1,2,3,4,...,1998,1999,2000

a> dãy số có tất cả bao nhiêu chữ số

b>tìm chữ số thứ 2900 của dãy số (tính từ trái sang phải)
Xem thêm: Quảng Nam Hay Cãi Quảng Ngãi Hay Lo, “Bình Định Nằm Co ” Hay “Bình Định Hay Lo”

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên