Cho hai số thập phân 26,9 và 101,6

     

Câu 6.

Bạn đang xem: Cho hai số thập phân 26,9 và 101,6

10 bạn làm hoàn thành một sảnh trường đề nghị hết 1 tuần lễ. Nay hy vọng làm chấm dứt sân trường đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (sức có tác dụng của mọi người như nhau)

A. 12 fan B. 14 người

C. 15 người D. đôi mươi người

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

24,206 + 38,497

85,34 – 46,29

40,5 × 5,3

28,32 : 8

Bài 2 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tỉ số tỷ lệ của nhị số 10,26 với 36 là 2,85%.

b) 65% của một trong những là 78. Vậy số đó là: 120.

Bài 3 (2,5 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s là 340,2m2 với chiều dài là 32,4m. Tính chu vi của mảnh đất nền đó.

Bài 4 (1,5 điểm). Hãy tò mò lãi suất gửi ngân hàng ở địa phương em và tính xem nếu như gửi đôi mươi 000 000 đồng thì sau đó 1 tháng cả số tiền gửi cùng tiền lãi là bao nhiêu?


Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 

Phương pháp:

Áp dụng giải pháp viết: ( dfrac1100 = 0,01).

Cách giải:

Hỗn số (2dfrac34100) được viết dưới dạng số thập phân là 2,34.

Chọn D.

Câu 2. 

Phương pháp:

- đa số chữ số ở phía trái dấu phẩy nằm trong về phần nguyên, những chữ số ngơi nghỉ bên đề xuất dấu phẩy nằm trong về phần thập phân.

- phần đông chữ số ở trong phần nguyên theo sản phẩm công nghệ tự từ yêu cầu sang trái theo thứ tự thuộc hàng đơn vị, mặt hàng chục, sản phẩm trăm, hàng nghìn, ...

- Những chữ số nằm trong phần thập phân theo thiết bị tự tự trái sang cần lần lượt thuộc sản phẩm phần mười, sản phẩm phần trăm, hàng phần nghìn, ...

Cách giải:

Chữ số 8 trong những 36,082 thuộc mặt hàng phần trăm.

Chọn C.

Câu 3. 

Phương pháp:

So sánh những số thập phân đã cho, trường đoản cú đó kiếm được số thập phân nhỏ xíu nhất trong các số đó.

* phương pháp so sán nhì số thập phân:

- So sánh các phần nguyên của nhì số kia như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào gồm phần nguyên lớn hơn thế thì số đó béo hơn.

- ví như phần nguyên của nhị số đó bởi nhau,thì ta đối chiếu phần thập phân, lần lượt từ mặt hàng phần mười, mặt hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... Mang lại cùng một mặt hàng nào đó, số thập phân nào bao gồm chữ số ở hàng khớp ứng lớn hơn vậy thì số đó khủng hơn.

- nếu như phần nguyên cùng phần thập phân của nhị số đó đều nhau thì nhì số đó bởi nhau.

Cách giải:

So sánh các số đã cho ta có:

9,07 2 = 10000m2 giỏi 1m2 = (dfrac110000)hm2 = 0,0001hm2.

Xem thêm: Chớp Đông Nhay Nháy Gà Gáy Thì Mưa Câu Hỏi 234103, Chớp Đông Nhay Nháy Gà Gáy Thì Mưa Là Gì

Cách giải:

Ta có: 6hm2 47m2 = 6(dfrac4710000)hm2 = 6,0047hm2.

Vậy số thập phân tương thích để viết vào địa điểm chấm của 6hm2 47m2 = ……hm2 là 6,0047.

Chọn A.

Câu 5. 

Phương pháp:

(x) là quá số chưa biết, ý muốn tìm (x) ta rước tích chia cho quá số sẽ biết.

Cách giải:

(x) × 0,125 = 1,09

(x) = 1,09 : 0,125

(x) = 8,72.

Chọn C.

Câu 6. 

Phương pháp:

Giải việc bằng cách thức "rút về đơn vị":

- tìm kiếm số người cần phải có nếu ước ao làm xong sân trường trong 1 ngày.

- Tìm số người cần phải có nếu ý muốn làm xong sân trường trong 5 ngày.

Cách giải: 

Đổi: một tuần lễ = 7 ngày

Muốn làm xong xuôi sân trường trong 1 ngày thì nên cần số bạn là:

10 × 7 = 70 (người)

Muốn làm chấm dứt sân trường đó trong 5 ngày thì nên cần số tín đồ là:

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. 

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đang học về phép cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân.

Cách giải: 

*

Bài 2. 

Phương pháp:

a) mong mỏi tìm tỉ số tỷ lệ của hai số 10,26 và 36 ta tra cứu thương của 10,26 và 36, sau đó nhân thương đó với 100 với viết thêm kí hiệu % vào bên cần tích tìm kiếm được.

Xem thêm: Lịch Phim Chiếu Rạp Tháng 9 2021, Top 15 Phim Rạp Tháng 9 2021 Hay Nhất 2022

b) 65% của một số là 78. Ao ước tìm số đó ta mang 78 chia cho 65 rồi nhân với 100 hoặc lấy 78 nhân cùng với 100 rồi chia cho 65.