CHO HÀM SỐ Y=1/3MX^3-(M-1)X^2+3(M-2)X+1/3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Cho hàm số y=1/3mx^3-(m-1)x^2+3(m-2)x+1/3

*

*

(y"=mx^2-2left(m-1 ight)x+3left(m-2 ight))

(y"ge0) ; (forall xge2)

(Leftrightarrow mx^2-2left(m-1 ight)x+3left(m-2 ight)ge0) ; (forall xge2)

(Leftrightarrow mx^2-2mx+3mge6-x)

(Leftrightarrow mleft(x^2-2x+3 ight)ge6-x)

(Leftrightarrow mgedfrac6-xx^2-2x+3)

(Rightarrow mgemaxlimits_xge2dfrac6-xx^2-2x+3=dfrac43)

Vậy (mgedfrac43)


*

Cho hàm số (y=-fracm-13x^3+left(m+2 ight)x^2+3mx+5), với m là tham số thực. Search m nhằm hàm số đồng biến đổi trên khoảng (left(-infty;-2 ight))


*Xem thêm: 12 Utc Là Mấy Giờ Việt Nam Cách Nhau Mấy Tiếng? Cách Chuyển Giờ Utc Sang Giờ Việt Nam

Cho y=(frac13mx^3-left(m-1 ight)x^2-3left(m-2 ight)x+frac13)

a. Tìm kiếm m nhằm hàm số đồng thay đổi trên R

b. Tìm m nhằm hàm số nghịch thay đổi trên R

c. Tra cứu m để hàm số có 2 rất trị

d. Tìm m nhằm hàm số có 2 rất trị x1,x2 sao cho x1+3x2=1

e. Tìm kiếm m nhằm hàm số nghịch biến chuyển trên đoạn bao gồm độ dài bởi 1 (khi m>0)


Cho hàm số (y=-x^3+3x^2+3mx-1left(1 ight)), cùng với m là thông số thực. Tìm kiếm m nhằm hàm số (1) nghịch trở nên trên khoảng chừng ((0;+infty))


1. Tìm tất cả các quý hiếm của tham số m nhằm hàm số y = (m+2)/3.x^3 -(m+2)x^2 -(3m-1)x+1 đồng trở thành trên khoảng ( âm cực kỳ ; cùng vô cùng)


3. đến hàm số y = x^2- m^2+2m +1 /x -m . Search tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến đổi trên khoảng khẳng định của nó?


Cho hàm số y= (dfracx^33-left(m-1 ight)x^2+3left(m-1 ight)x+1) . Số những giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến chuyển trên (1;dương vô cực ) là


Cho hàm số (y=-frac23x^3+left(m+1 ight)x^2+2mx+5), với thông số thực. Tìm kiếm m nhằm hàm số đồng trở thành trên khoảng tầm (0;2)
Xem thêm: Bộ Đề Toán 5 Cuối Kì 2 Toán Lớp 5, Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 5 Năm 2021

Cho hàm số : y = - (frac13x^3)+( m+2)x(^2) - 4x +8 .

Tìm m để hàm số đồng trở nên trên đoạn có độ dài =2


Cho hàm số (y=-frac13x^3+mx^2+left(m-2 ight)x-frac13left(1 ight)), cùng với m là tham số thực. Tìm m để hàm số (1) đồng biến bên trên đoạn có độ dài bởi 4