Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d có đồ thị như hình vẽ

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a,b,c,d là những hằng số,a≠0) có đồ thị như sau:Khẳng định làm sao sau đấy là khẳng định đúng? A. Abcd > 0. Ba–b+c+d 0. D. Abcd =...

Bạn đang xem: Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d có đồ thị như hình vẽ


Cho hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d (a,b,c,d là những hằng số,a≠0) gồm đồ thị như sau:

*

*

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d (a,b,c,d là những hằng số,a ≠ 0) gồm đồ thị như sau: khẳng định nào sau đấy là khẳng định đúng? ...

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d (a,b,c,d là các hằng số,a ≠ 0) bao gồm đồ thị như sau:

Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng?

*

*

*

*

*


Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d là những hằng số thực cùng a ≠ 0) như hình vẽ. Khẳng định nào đúng A.b > 0, c > 0 B.b 0 D.b > 0, c Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d (a, b, c, d là các hằng số thực với a ≠ 0) như hình vẽ.

*

Khẳng định làm sao đúng

A.b > 0, c > 0

B.b

C.b 0

D.b > 0, c


Cho a, b, c là những số thực dương khác 1. Hình vẽ bên là vật dụng thị của cha hàm số y = a x , y = b x , y = c x . Xác minh nào sau đây là đúng? A. A > b > c B. A a > b D. A > c >...

Cho a, b, c là những số thực dương khác 1. Hình vẽ mặt là thiết bị thị của ba hàm số y = a x , y = b x , y = c x . Khẳng định nào sau đây là đúng?

*

A. A > b > c

B. A

C. C > a > b

D. A > c > b


Hình bên là đồ gia dụng thị của tía hàm số y = a x , y = b x , y = c x ( 0 a > c B. A > b > c C. A > c > b D. C > b >...

Hình bên là đồ gia dụng thị của bố hàm số y = a x , y = b x , y = c x ( 0 được vẽ trên và một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng?

đà

A. B > a > c

B. A > b > c

C. A > c > b

D. C > b > a


Do y = axvà y = bxlà hai hàm đồng biến yêu cầu a > 1; b > 1.

Do y = cxnghịch biến cần c

Mặt khác: mang x = m, lúc ấy tồn trên y1; y2> 0 để

*

Dễ thấy y12⇒ amm⇒ a

Vậy b > a > c.

Xem thêm: Ai La Trang Nguyen Dang Ky? ? Bảng Vàng Trạng Nguyên Tiếng Việt 2022

Chọn A


Cho hàm số y = b x - c x - a (a ≠ 0 và a,b,c ϵ ℝ) tất cả đồ thị như hình mặt dưới. Xác định nào dưới đấy là đúng? A. A > 0, c-ab 0,b > 0,c-ab > 0 C. A 0,c-ab ...

Cho hàm số y = b x - c x - a (a ≠ 0 với a,b,c ϵ ℝ) gồm đồ thị như hình mặt dưới. Xác định nào dưới đó là đúng?

*

A. a > 0, c-ab

B. a > 0,b > 0,c-ab > 0

C. a 0,c-ab

D. a 0


Hàm số y = b x - c x - a a ≠ 0 ; a , b , c ∈ ℝ bao gồm đồ thị như mẫu vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây đúng? A. A > 0, b > 0, c - ab 0, b > 0, c - ab > 0 C. A > 0, b > 0, c - ab = 0 D. A > 0, b Hàm số y = b x - c x - a a ≠ 0 ; a , b , c ∈ ℝ bao gồm đồ thị như mẫu vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây đúng?

*

A. A > 0, b > 0, c - ab B. A > 0, b > 0, c - ab > 0

C. A > 0, b > 0, c - ab = 0

D. A > 0, b


Đồ thị hàm số tất cả tiệm cận đứng x = a > 0; tiệm cận ngang y = b > 0

Mặt khác, ta thấy dạng đồ dùng thị là đường cong trở lại từ trái sang đề nghị trên các khoảng xác minh của nó nên

*


Cho hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d , a ≠ 0 gồm đồ thị như hình vẽ sau. Xác minh nào sau đây là đúng? A. A > 0 ; b 2 − 3 ac = 0 B. A 0 ; b 2 − 3 ac ...

Cho hàm số y = ax 3 + bx 2 + cx + d , a ≠ 0 có đồ thị như mẫu vẽ sau. Xác minh nào sau đó là đúng?

*

A. a > 0 ; b 2 − 3 ac = 0

B. a

C. a

D.

Xem thêm: What'S The Difference Between 'He Has Driven Since He Was 18' And 'He Has Been Driving Since He Was 18'?

a > 0 ; b 2 − 3 ac ≤ 0


Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d , a , b , c , d ∈ ℝ có đồ thị như bên dưới đây. Tìm xác minh đúng trong các xác định sau? A. A 0, b 2 > 3 a c B. A 0, d > 0, b 2 > 3 a ...

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d , a , b , c , d ∈ ℝ tất cả đồ thị như bên dưới đây. Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau?

*

A. A 0, b 2 > 3 a c

B. A 0, d > 0, b 2 > 3 a c

C. A 0, c 0, b 2 > 3 a c

D. A 0, c > 0, d > 0, b 2 > 3 a c


Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d tất cả đồthị như hình bên. Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng? A. A, b, c 0 B. A, b, d > 0, c 0, b 0, b,c mang lại hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d bao gồm đồ

thị như hình bên. Xác định nào sau đó là khẳng định đúng?

*

A. A, b, c 0

B. A, b, d > 0, c

C. A, c, d > 0, b

D. A, d > 0, b,c


toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên