Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a sa vuông góc (abcd)

     

Cho hàm số y = f(x) bao gồm đạo hàm và tiếp tục trên biết rằng đồ thị hàm số y = f’(x) như hình bên dưới đây.

*

Xét hàm sốgx=fx−x2−x trên R xác minh nào sau đó là khẳng định sai?
Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a sa vuông góc (abcd)

Xét phép thử bất chợt có không gian mẫuΩ . điện thoại tư vấn P(A) là tỷ lệ của biến đổi cố A liên quan đến phép thử. Xác minh nào sau đây là khẳng định đúng?


Gọi S là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên có 6 chữ số được lập từ bỏ tập vừa lòng A=0;1;2;...;9.Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập S Tính phần trăm để tuyển chọn được số thoải mái và tự nhiên có tích những chữ số là 1400


Bảng đổi mới thiên sau đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?

*


Anh Thưởng dự định sử dụng không còn 4m2kính để triển khai bể cá có ngoại hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng lớn (các mối ghép không xứng đáng kể). Bể cá có dung tích bằng bao nhiêu? (làm tròn mang lại chữ số phần trăm).


Cho hàm sốy=13x3−mx2+m2−m−1x+1. Tất cả bao nhiêu cực hiếm nguyên của tham số thực m nhằm hàm số đạt cực trị tạix1,x2 vừa lòng x12+2mx2−3m2+m−5≤0?
Xem thêm: Trương Tiểu Phàm Bỏ Bích Dao Có Sống Lại Không, Bích Dao Có Sống Lại Không

Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng thay đổi thiên sau:

*

Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng?


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy là tam giác cân tất cả AB=BC= 3a Đường thẳng A’C tạo với đáy một góc 60°Trên cạnh A’C rước điểm M sao cho A’M=2MC biết rằng A"B=a31.Khoảng phương pháp từ mang lại mặt phẳng (ABB’A’) là


Cho hàm số y = f(x) gồm đạo hàmf"x=x−32020π2x−πx+2021x2−2x,∀x∈ℝ. Call S là tập những giá trị nguyên của thông số m để hàm số y=fx2−8x+mcó đúng tía điểm rất trị x1,x2,x3thỏa mãn x12+x22+x32=50.Khi kia tổng các thành phần của S bằng


Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng a Góc thân B’D’ và A’D bằng
Xem thêm: Soạn Văn 6 Cô Tô Ngắn Nhất, Soạn Bài Cô Tô (Nguyễn Tuân) Ngắn Nhất

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam