Cho hình thang abcd (ab // cd) có . khi đó

     
*

Cho hình thang ABCD ( AB // CD ), tất cả góc ADB bằng 45 độ , CBD bằng 90 độ, BCD bởi 60 độ. Lúc đó BAD= ......

Bạn đang xem: Cho hình thang abcd (ab // cd) có . khi đó


*

Cho hình thang ABCD (AB II CD). Biết góc ADB=45 độ, góc BCD=60 độ, góc CBD=90 độ.

a) khi đó, góc BAD bằng:

A. 125 độ

B. 115 độ

C. 105 độ

D. 100 độ

Giải ham mê tại sao?

b) Tính góc ADC 


*

Ta có: 

Góc BCD= 60 độ

Góc CBD= 90 độ

=> Góc BDC=30 độ

=> Góc ADC= góc ADB+ góc BDC=75 độ

=> Góc BAD=105 độ

Vậy góc BAD= 105 độ


cho hình thang ABC (AB//CD) biết góc ADB=45o góc BCD=60o góc CBD=90o khi kia BAD=...............(giải hẳn ra nhớ vẽ hình)


A B D C 45 60 90 Ta tất cả : Hình thang ABCD ( AB // CD ) (widehatABC+widehatBCD=180^0)(RightarrowwidehatABC=180-widehatBCD)(RightarrowwidehatABC=120^0)(LeftrightarrowwidehatABD=widehatABC-widehatCBD)(RightarrowwidehatABC=120^0-90^0=30^0)Ta bao gồm : Tổng cha góc vào một tam giác , ta bao gồm : (widehatADB+widehatABD+widehatBAD=180^0)(RightarrowwidehatBAD=105^0)

A B D C 45 60 90

Ta tất cả : Hình thang ABCD ( AB // CD ) 

(widehatABC+widehatBCD=180^0)

(RightarrowwidehatABC=180-widehatBCD)

(RightarrowwidehatABC=120^0)

(LeftrightarrowwidehatABD=widehatABC-widehatCBD)

(RightarrowwidehatABC=120^0-90^0=30^0)

Ta có : Tổng tía góc trong một tam giác , ta gồm :

(widehatADB+widehatABD+widehatBAD=180^0)

(RightarrowwidehatBAD=105^0)


Cho hình thang cân ABCD( AB//CD) tất cả AB=AD, góc BCD=60 độ. Biết BC=8cm. Độ dài đường trng bình cảu hình thang ABCD bằng...............

Xem thêm: How To Get To Trường Tiểu Học Bình Trị 1, Trường Tiểu Học Bình Trị 1


cho hình thang ABCD gồm AB//CD,có AB=3,2cm;CD=7,2cm;góc ADB bằng góc BCD

a.chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác BCD

b.tính độ dài đoạn BC

 


Cho hình thang ABCD ( AB//CD ). Có góc A bởi 145 độ khi ấy góc D bằng:

A.50 độ B.45 độ C. 55 độ D. 35 độ


cho hình thang vuông ABCD góc D bởi 90 độ góc c bởi 45 độ biết ab bằng 2cm, cd bởi 5cm. Tính ad ?


Từ B kẻ bảo hành vuông góc cùng với CD tại H.

Vì AB//CD; AD vuông góc với CD đề xuất AB vuông góc AD hay Góc A=90 độ.

Xem thêm: Trường Quốc Tế Thăng Long - Phụ Huynh Phản Đối Vì Ép Học Sinh Học Thêm

Tứ giác ABHD bao gồm Góc A=D=H nên ABHD là hình chữ nhật

=> AB=HD=2cm => HC = CD - HD = 3cm

Tam giác BHC vuông trên H, tất cả góc C=45 độ

=> tam giác BHC vuông cân tại H => BH=HC=3cm

=> AD=BH=3cm.


Cho hình thang vuông ABCD ( AB//CD ) góc DAB=90 độ góc BCD =45 độ, AB=3cm, AD =4 cm

a, Tính góc B ?b, Tính chu vi hình thang ABCD 

c, Tính diện tích hình thang ABCD