Cho Lục Giác Đều Abcdef Có Tâm O

     

Với giải bài xích tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học được soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài xích tập môn Toán 11. Mời các bạn đón xem:


Giải Toán 11 bài Ôn tập chương I

Video Giải bài xích tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học

Bài tập 1 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Cho lục giác những ABCDEF trung khu O. Tìm hình ảnh của tam giácAOF.

Bạn đang xem: Cho lục giác đều abcdef có tâm o

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơAB→

b) Qua phép đối xứng qua mặt đường thẳngBE.

c) Qua phép quay tâm O góc quay120o.

Lời giải:

*

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB→ta có:

AB→=AB→ suy raTAB→(A)=B

OC→=AB→ suy raTAB→(O)=C

FO→=AB→ suy raTAB→(F)=O

Suy raTAB→(ΔAOF)=ΔBCO

Vậy hình ảnh của tam giác AOF qua phép tịnh tiến theo vecto AB→là tam giác BCO

b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE:

A, C đối xứng cùng nhau qua BE

O đối xứng với bao gồm nó qua BE

F, D đối xứng cùng nhau qua BE

Từ kia ta có:

ĐBE(A)=CĐBE(O)=OĐBE(F)=D suy raĐBE(ΔAOF)=ΔCOD

Vậy ảnh của tam giác AOF qua phép đối xứng qua mặt đường thẳng BE là tam giác COD

c) Qua phép quay trọng điểm O góc 120o.

Ta có:OA→,OE→=AOE^=120°

OF→,OD→=FOD^=120°

Do đó:

QO;120°(A)=EQO;120°(O)=OQO;120°(F)=D suy raQO;120°(ΔAOF)=ΔEOD

Vậy ảnh của tam giác AOF qua phép đỗi quay trung tâm O góc 120o là tam giác EOD.

Câu hỏi 1 trang 33 SGK Toán lớp 11 Hình học: cụ nào là phép biến hình, phép dời hình cùng phép đồng dạng...

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Toán lớp 11 Hình học: Hãy nhắc tên các phép dời hình đang học...

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Toán lớp 11 Hình học: Hãy nêu một vài tính chất đúng so với phép dời hình cơ mà không đúng so với phép đồng dạng...

Câu hỏi 4 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: cố nào là hai hình bởi nhau, nhì hình đồng dạng với nhau...

Câu hỏi 5 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: mang lại hai điểm tách biệt A, B và con đường thẳng d...

Câu hỏi 6 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Nêu giải pháp tìm trung ương vị trường đoản cú của hai tuyến phố tròn...

Bài tập 2 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Tìm hình ảnh của A và d...

Bài tập 3 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang lại đường tròn trung tâm I(3; −2), bán kính 3...

Bài tập 4 trang 34 SGK Toán lớp 11 Hình học: Chứng minh rằng phép tịnh tiến theo vectơ vlà công dụng của vấn đề thực hiện tiếp tục phép đối xứng qua những đường trực tiếp d với d’...

Xem thêm: Có Ba Tổ Dệt Được 345M Vải. Riêng Tổ I Dệt Được 40% Số Vải. Vậy Tổ I Đã Dệt Được M

Bài tập 5 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: Tìm hình ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng...

Bài tập 6 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: Viết phương trình ảnh của đường tròn(I;2)qua phép đồng dạng...

Bài tập 7 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: chứng minh rằng điểm N thuộc một con đường tròn xác định...

Câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong các phép trở thành hình sau, phép nào chưa phải phép dời hình...

Câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai...

Câu hỏi trắc nghiệm 3 trang 35 SGK Toán lớp 11 Hình học: Trong phương diện phẳng Oxy đến đường trực tiếp d bao gồm phương trình 2x – y + 1 = 0...

Câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: Ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v là vấn đề có tọa độ nào trong số tọa độ sau...

Câu hỏi trắc nghiệm 5 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox tất cả phương trình là...

Câu hỏi trắc nghiệm 6 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho đường trực tiếp d gồm phương trình: 3x − 2y – 1 = 0...

Câu hỏi trắc nghiệm 7 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai...

Câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: hình vuông có mấy trục đối xứng...

Câu hỏi trắc nghiệm 9 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong những hình sau, hình nào có vô số trung tâm đối xứng...

Xem thêm: Khối Hiệp Ước Gồm Các Nước Nào? Khối Hiệp Ước Bao Gồm Những Nước Nào

Câu hỏi trắc nghiệm 10 trang 36 SGK Toán lớp 11 Hình học: trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai...