Cho Phân Số 87/98

     

cho phân số 87/98 hỏi đề xuất chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có giá trị bằng 2/3

trả lời mỗi công dụng cũng được ạ


*

cho phân số 87/98 hỏi đề nghị chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có giá trị bởi 2/3


*

cho phân số 87/98. Hỏiphải chuyểntừ tử số xuống mẫu số bao nhiêu 1-1 vị để sở hữu phân số có mức giá trị bởi 2/3

ta thấy trường hợp từ tử số xuống chủng loại số thì tổng ko đổi.Bạn sẽ xem: mang đến phân số 87/98

tổng của tử số và chủng loại số là:

89 + 98 =185

tử số sau khi chuyển là:

185 : (2 + 3) x 2 = 74

phải gửi từ tử số xuống mẫu số : 87 - 74 = 13 1-1 vị để có phân số mới có giá trị là(frac23)

Đ/s : 13

Khi chuyển tử số xuống mẫu mã số một vài đơn vị bất kỳ thì tổng của bọn chúng không ráng đổi

Tổng của tử số và mẫu số : 87 + 98 = 185

Tử số bắt đầu : 185 : (2 + 3) x 2 = 74

Phải chuyển tử số xuống mẫu số : 87 - 74 = 13 (đơn vị)

Đáp số : 13 đối chọi vị

Cho phân số 87/98 . Hỏi bắt buộc chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhioeeu đơn vị để có giá trị bằng 2/3 .Bạn sẽ xem: cho phân số 87/98

Tổng tử số và chủng loại số ban sơ là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và chủng loại số của(frac23)là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Vậy tử số mới là :

185 : 5 x 2 = 74

= > chuyển số đơn vị chức năng là : 87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 đối chọi vị

Cho phân số(frac8798). Hỏi buộc phải chuyển trường đoản cú tử xuống chủng loại bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng(frac23)

Gọi số bắt buộc tìm là a.Bạn vẫn xem: đến phân số 87/98

Có:(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow65=5a)

(Rightarrow a=frac655)

(Rightarrow a=13)

Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã đến là:

87 + 98 = 185

Tử số sau khoản thời gian chuyển là:

185 : ( 2 + 3 ) x 2 = 74

Số đơn vị cần gửi là:

87 - 74 = 13

Đáp số: 13

Giải:

Gọi số đề xuất tìm là a ( trực thuộc N* )

Theo bài ra ta có:

(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow5a=65)

(Rightarrow a=13)

Vậy số đề xuất tìm là 13

1. đến phân số 51/61.Hỏi bắt buộc chuyển từ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 3/5 ?

2.Cho phân số67/122.Hỏi nên chuyển trường đoản cú mâu số lên tử số baonhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 4/5 ?

3.Cho phân số 73/97.Hỏi buộc phải cùng sút tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bằng 2/3 ?

4.Cho phân số 27/78.Hỏi cần cùng thêm chủng loại số và tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bởi 2/5 ?

Ai vấn đáp nhanh có tác dụng sớm lời giả tử tế mình stick đến ok

Lớp 5 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

1) tổng thể phần của phân số 3/5 là :

3+5=8

toàn bô phần của phân số 51/61 là:

51+61=112

giá bán trị 1 phần là:

112:8=14

Tử số của phân só mới là :

14x3=42

mẫu mã số của phân só mới là:

14x5=70

Vậy ta có:42/70=3/5

Ta nên chuyển tự tử số xuống chủng loại số là:

51-42=9

Đs:..Bạn sẽ xem: mang đến phân số 87/98 hỏi yêu cầu chuyển tự tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có giá trị bởi 2/3

2)Tử số của phân sô mới:

(67 + 122) : (4 + 5) x 4 = 84

Cần chuyển mẫu mã số lên tử số :

84 - 67 = 17

Đs:..

Bạn đang xem: Cho phân số 87/98

3)Hiệu của tử số và mẫu mã số là:

97 - 73 = 24

Cùng ngắn hơn ở nhị số bao nhiêu đơn vị chức năng thì hiệu giữa hai số không nỗ lực đồi.

Tử số sau thời điểm bớt là: 24 x ( 3-1 ) = 48

Mẫu số sau thời điểm bớt là: 48 + 24 = 72

Phải bớt đi : 73 -48 = 25 ( đơn vị chức năng )

Đs:..

4)Tử số mới là:

( 78 - 27 ) : ( 5 - 2 ) x 2 = 34

Phải cung cấp tử số và mẫu số là:

34 - 27 = 7

Đs:...

Đúng 0
bình luận (0)

đáp án theo thues tựngăn phương pháp bởi dấu phẩy

9, 17, 25, 7

Đúng 0
comment (0)

cho phân số 87/98.hói bắt buộc chyển từ tử số xuống chủng loại số bao nhiêuđơn vị,đểđc phân số mới có mức giá trị băng2/3

Lớp 6 Toán 0 0 gởi Hủy

1.Cho phân số 51/61. Hỏi phải chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bằng 3/5?

Cho phân số 49/67. Hỏi bắt buộc chuyển tự tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 1/3?Cho phân số 67/122. Hỏi buộc phải chuyển từ chủng loại số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bằng 4/5?Cho phân số 41/78. Hỏi nên chuyển từ chủng loại số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có giá trị bởi 3/4? Lớp 5 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

1) Tổng của tử số và mẫu mã số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi gửi từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì tổng của tử số với mẫu số của phân số bắt đầu vẫn không biến hóa và bởi 112

Chia tử số của phân số bắt đầu thành 3 phần cân nhau thì mẫu số của phân số bắt đầu là 5 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

Giá trị một phần là

112:8=14

Tử số của phân số new là

14x3=43

Số đơn vị chức năng cần gửi từ tử xuống mẫu mã của phân số ban đầu là

51-42=9

Các bài bác khác làm tương tự

Đúng 3
phản hồi (0)

1.

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn Lớp 8 Bài Câu Cầu Khiến (Trang 30), Soạn Bài Câu Cầu Khiến (Trang 30)

Cho phân số51/61. Hỏi bắt buộc chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có mức giá trị bằng3/5?

2.Cho phân số49/67. Hỏi nên chuyển từ bỏ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có giá trị bằng1/3?

3.Cho phân số67/122. Hỏi buộc phải chuyển từ mẫu mã số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có mức giá trị bằng4/5?

4.Cho phân số41/78. Hỏi đề xuất chuyển từ mẫu mã số lên tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có giá trị bằng3/4?

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

câu 1

Tổng của tử số và mẫu số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi đưa từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với mẫu số của phân số mới vẫn không biến đổi và bằng 112

Chia tử số của phân số bắt đầu thành 3 phần đều bằng nhau thì mẫu số của phân số bắt đầu là 5 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

Giá trị một phần là

112:8=14

Tử số của phân số bắt đầu là

14x3=43

Số đơn vị chức năng cần gửi từ tử xuống chủng loại của phân số ban sơ là

51-42=9

Các bài khác làm cho tương tự

Đúng 0
comment (0)

ok

ai có tác dụng đúng 1 k

Đúng 0
comment (0)

cho phân số 87/98 đề xuất chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị để bằng phân số 2/3

Lớp 6 Toán 9 0 nhờ cất hộ Hủy

Khi đưa tử số xuống mẫu số thì tổng của tử và mẫu mã không cầm cố đổi.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Ảnh Cung Nhân Mã Nam Anime Cung Nhân Mã, Hình Ảnh 12 Cung Hoàng Đạo Anime Đẹp Nhất

Tổng tử số và mẫu số là: 87 + 98 = 185 (tổng này sẽ không thay đổi)

Phân số mới gồm tổng tử số và mẫu số bởi 185, cùng phân số đó bởi 2/3 gồm nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và mẫu mã số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng với 185 => một phần bằng 185 :5 = 37

=> Tử số mới là: 37 x 2 = 74

Vậy yêu cầu chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị từ tử só xuống mẫu mã số.

Các chúng ta chú ý: bài bác chuyển từ số này sang trọng số tê thì tổng nhì số không thay đổi, còn giả dụ cùng cùng hoặccùng trừ nhị số đi 1 số ít thì hiệu nhì số không nuốm đổi

Đúng 0
phản hồi (0)

Tổng tử số và chủng loại số lúc đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và chủng loại số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số bắt đầu là :

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị chức năng là :

87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 1-1 vị

Đúng 0
phản hồi (0)

Hiệucủa phân số chính là :

98-87 = 11

Mẫu của phân số mới là :

11 : (3-2).3 = 33

Phải đề nghị bớt số đối kháng bị để bởi phân số 2/3 là :

98 - 33= 65

Vậy bắt buộc bớt 65 đối chọi bị để đượcphân số bởi 2/3

Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthoamerican-home.com.vn