Cho Tam Giác Abc Có Góc A Bằng 60

     
*Bạn đang xem: Cho tam giác abc có góc a bằng 60

Cho tam giác ABC có góc A=60 độ. Tia phân giác của góc B giảm AC sinh hoạt D, tia phân giác của góc C cắt AB sống E. Các tia phân giác đó cắt nhau sinh hoạt I. Chứng minh rằng ID=IE.


*

A B C D E I F bởi (widehatBAC=60^oRightarrowwidehatABC+widehatACB=180^o-60^o=120^o).Suy ra (widehatIBC+widehatICB=dfrac12left(widehatABC+widehatACB ight)=60^o).Suy ra (widehatBIC=180^o-left(widehatIBC+widehatICB ight)=120^o).Vì vậy (widehatEIB=widehatDIC=180^o-120^o=60^o).Kẻ tia phân giác IF của góc BIC (F nằm trong BC). Suy ra (widehatBIF=widehatFIC=120^o:2=60^o).Xét tam giác EIB và tam giác FIB có:BI chung.(widehatEBI=widehatIBF)(widehatEIB=widehatFIB)Suy ra (Delta EIB=Delta FIBleft(g.c.g ight)).Vì vậy IE = IF.Chứng minh tương tự như ta tất cả ID = IF.vì vậy ID = IE.


Đúng 2
comment (2)
*

ABCDEIFDo BAC^=60o⇒ABC^+ACB^=180o−60o=120o" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">ˆBAC=60o⇒ˆABC+ˆACB=180o−60o=120oBAC^=60o⇒ABC^+ACB^=180o−60o=120o.Suy ra
Đúng 0

phản hồi (0)
mang đến tam giác ABC có . Tia phân giác của góc B cắt AC nghỉ ngơi D, tia phân giác của góc C giảm AB sinh hoạt E. Những tia phân giác đó giảm nhau sống I. Chứng minh rằng ID = IE


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
2
1
Gửi diệt

Kẻ IG là phân giác của góc BIC

góc IBC+góc ICB=1/2(góc ABC+góc ACB)=1/2x120=60 độ

=>góc BIC=120 độ

=>góc EIB=góc BIG=góc CIG=góc DIC=60 độ

Xét ΔIEB và ΔIGB có

góc EIB=góc GIB

IB chung

góc IBE=góc IBG

Do đó: ΔIEB=ΔIGB

Suy ra: IE=IG(1)

Xét ΔIGC và ΔIDC có

góc GIC=góc DIC

IC chung

góc GIC=góc DIC

Do đó: ΔIGC=ΔIDC

Suy ra: IG=ID

=>ID=IE


Đúng 0

comment (0)

Kẻ IG là phân giác của góc BIC

góc IBC+góc ICB=1/2(góc ABC+góc ACB)=1/2x120=60 độ

=>góc BIC=120 độ

=>góc EIB=góc BIG=góc CIG=góc DIC=60 độ

Xét ΔIEB và ΔIGB có

góc EIB=góc GIB

IB chung

góc IBE=góc IBG

Do đó: ΔIEB=ΔIGB

Suy ra: IE=IG(1)

Xét ΔIGC và ΔIDC có

góc GIC=góc DIC

IC chung

góc GIC=góc DIC

Do đó: ΔIGC=ΔIDC

Suy ra: IG=ID

=>ID=IE

=)))))))))))))))))))))


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC gồm góc A = 60 độ. Những tia phân giác của góc B và góc C giảm nhau trên I, giảm AB cùng AC sinh hoạt D với E. Tia phân giác góc BIC giảm BC ở F

a) Tính góc BIC

b) triệu chứng minh: ID = IE = IF

c) bệnh minh: Tam giác EDF đều 


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán bài bác 8: đặc điểm ba con đường trung trực của tam giác
1
1
Gửi diệt

a: Xét ΔABC có 

(widehatA+widehatABC+widehatACB=180^0)

(Leftrightarrow2cdotleft(widehatIBC+widehatICB ight)=180^0-60^0=120^0)

(LeftrightarrowwidehatIBC+widehatICB=60^0)

(LeftrightarrowwidehatBIC=120^0)


Đúng 0

bình luận (0)

tam giác ABC tất cả góc A=60 độ- tia phân giác của gócB cắt AC ở D, tia phân giác của góc C cắt AB sinh hoạt E- những tia phân giác đó cắt nhau sống I. CMR: ID=IE


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
1
1
Gửi bỏ

Kẻ IG là phân giác của góc BIC

góc IBC+góc ICB=1/2(góc ABC+góc ACB)=1/2x120=60 độ

=>góc BIC=120 độ

=>góc EIB=góc BIG=góc CIG=góc DIC=60 độ

Xét ΔIEB và ΔIGB có

góc EIB=góc GIB

IB chung

góc IBE=góc IBG

Do đó: ΔIEB=ΔIGB

Suy ra: IE=IG(1)

Xét ΔIGC và ΔIDC có

góc GIC=góc DIC

IC chung

góc GIC=góc DIC

Do đó: ΔIGC=ΔIDC

Suy ra: IG=ID

=>ID=IE


Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC gồm góc A =60 độ . Các tia phân giác của góc B,C cắt nhau ở I và cắt AC, AB theo máy tự làm việc D,E. Chứng tỏ rằng ID=IE


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
2
1
Gửi bỏ

Em tìm hiểu thêm tại link này nhé.

Câu hỏi của chảy Dang - Toán lớp 7 - học tập toán với OnlineMath


Đúng 0

phản hồi (0)

a, trong tam giác ABC có : góc ABC + góc acb + góc BAC = 180 độ=> góc ABC + góc ngân hàng á châu =180 độ - góc BAC = 180 độ - 60 độ = 120 độMà BD với CE theo thứ tự là phân giác của góc ABC ; ngân hàng á châu acb nên 120 độ = 2.góc IBC + 2.góc ICB = 2.(góc IBC + góc ICB)=> góc IBC + góc ICB = 120 độ : 2 = 60 độTrong tam giác IBC bao gồm : góc IBC + góc ICB + góc BIC = 180 độ=> góc BIC = 180 độ - (góc IBC + góc ICB) = 180 độ - 60 độ = 120 độ


Đúng 0

bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Cho tam giác ABC gồm A = 60 độ . Tia phân giác của B giảm AC sinh hoạt D , tia phân giác của C giảm AB ngơi nghỉ E . Những tia phân giác đó cắt nhau ở I . Chứng tỏ rằng ID = IE


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán Hình học lớp 7


Xem thêm: Xem Phim Thuyết Minh Vietsub, Thuyết Minh, Xem Phim The Storm Inside Me / Icimdeki Firtina

1
1
Gửi bỏ

Kẻ IG là phân giác của góc BIC

góc IBC+góc ICB=1/2(góc ABC+góc ACB)=1/2x120=60 độ

=>góc BIC=120 độ

=>góc EIB=góc BIG=góc CIG=góc DIC=60 độ

Xét ΔIEB và ΔIGB có

góc EIB=góc GIB

IB chung

góc IBE=góc IBG

Do đó: ΔIEB=ΔIGB

Suy ra: IE=IG(1)

Xét ΔIGC và ΔIDC có

góc GIC=góc DIC

IC chung

góc GIC=góc DIC

Do đó: ΔIGC=ΔIDC

Suy ra: IG=ID

=>ID=IE


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho tam giác ABC gồm A ^ = 60 o . Tia phân giác của góc B giảm AC ở D, tia phân giác của góc C cắt AB sinh sống E. Các tia phân giác đó cắt nhau sinh hoạt I. Tính độ dài ID, biết IE=2cm

A. ID=4cm

B. ID=2cm

C. ID=8cm

D. ID=3cm


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC tất cả góc A bởi 60 độ. Tia phân giác của góc B giảm AC trên D. Tia phân giác của góc C giảm AB sinh hoạt E , các tia phân giác cắt nhau trên I.Chứng minh : ID=IE(hộ bản thân với mai mình bắt buộc nộp rồi )

 


Xem chi tiết
Lớp 7 Toán Ôn tập chương Hàm số cùng đồ thị
1
1
Gửi bỏ

Kẻ phân giác IH của (widehatBIC)

Ta có (widehatABC+widehatACB=180^0-widehatBAC=120^0)

Mà BI,CI là phân giác (widehatABC;widehatACBRightarrowwidehatIBC+widehatICB=dfrac12left(widehatABC+widehatACB ight)=60^0)

Xét tam giác IBC: (widehatBIC=180^0-left(widehatIBC+widehatICB ight)=120^0)

(RightarrowwidehatBIH=widehatCIH=dfrac12widehatBIC=60^0)

Lại có (widehatBIE=widehatDIC=180^0-widehatBIC=60^0) (kề bù)

Do đó (widehatBIH=widehatCIH=widehatBIE=widehatDIC)

(left{eginmatrixwidehatBIH=widehatBIE\BI ext chung\widehatIBE=widehatIBHendmatrix ight.RightarrowDelta BEI=Delta BHIleft(g.c.g ight)\Rightarrow EI=HIleft(1 ight)\left{eginmatrixwidehatCIH=widehatDIC\CI ext chung\widehatHIC=widehatDICendmatrix ight.RightarrowDelta CDI=Delta CHIleft(g.c.g ight)\Rightarrow DI=HIleft(2 ight)\left(1 ight)left(2 ight)Rightarrow IE=ID)


Đúng 2

phản hồi (0)

Cho tam giác ABC có góc A=60. Các tia phân giác của các góc B,C cắt nhau sống I và cắt AC,AB theo vật dụng tự ngơi nghỉ D,E. Chứng tỏ rằng ID=IE

Hướng dẫn Kẻ tia phân giác của góc BIC

Giải góp mình mới


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán thắc mắc của OLM
3
1
Gửi diệt

ai tick mang lại 190 thì mik tick cho cả đời


Đúng 0

phản hồi (0)

32 thui


Đúng 0
bình luận (0)

Kẻ IG là phân giác của góc BIC

góc IBC+góc ICB=1/2(góc ABC+góc ACB)=1/2x120=60 độ

=>góc BIC=120 độ

=>góc EIB=góc BIG=góc CIG=góc DIC=60 độ

Xét ΔIEB và ΔIGB có

góc EIB=góc GIB

IB chung

góc IBE=góc IBG

Do đó: ΔIEB=ΔIGB

Suy ra: IE=IG(1)

Xét ΔIGC và ΔIDC có

góc GIC=góc DIC

IC chung

góc GIC=góc DIC

Do đó: ΔIGC=ΔIDC

Suy ra: IG=ID

=>ID=IE


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho tam giác ABC tất cả góc BAC=60 độ. Các tia phân giác của những góc B,C giảm nhau sinh sống I và giảm AC,AB theo vật dụng tự nghỉ ngơi D,E. Chứng minh rằng ID=IE

 


Xem cụ thể
Lớp 7 Toán câu hỏi của OLM
3
1
Gửi bỏ

Vẽ hình :


Đúng 0

comment (0)

a, trong tam giác ABC gồm : góc ABC + góc ngân hàng á châu + góc BAC = 180 độ=> góc ABC + góc ngân hàng á châu =180 độ - góc BAC = 180 độ - 60 độ = 120 độMà BD với CE theo lần lượt là phân giác của góc ABC ; acb nên 120 độ = 2.góc IBC + 2.góc ICB = 2.(góc IBC + góc ICB)=> góc IBC + góc ICB = 120 độ : 2 = 60 độTrong tam giác IBC bao gồm : góc IBC + góc ICB + góc BIC = 180 độ=> góc BIC = 180 độ - (góc IBC + góc ICB) = 180 độ - 60 độ = 120 độ


Đúng 0

comment (0)
Khách vãng laiđã xóa

Kẻ IG là phân giác của góc BIC

góc IBC+góc ICB=1/2(góc ABC+góc ACB)=1/2x120=60 độ

=>góc BIC=120 độ

=>góc EIB=góc BIG=góc CIG=góc DIC=60 độ

Xét ΔIEB và ΔIGB có

góc EIB=góc GIB

IB chung

góc IBE=góc IBG

Do đó: ΔIEB=ΔIGB

Suy ra: IE=IG(1)

Xét ΔIGC và ΔIDC có

góc GIC=góc DIC

IC chung

góc GIC=góc DIC

Do đó: ΔIGC=ΔIDC

Suy ra: IG=ID

=>ID=IE


Đúng 0
comment (0)


Xem thêm: Bài 38 Trang 73 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 38 Trang 73

olm.vn hoặc hdtho
american-home.com.vn